Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Struktur för Ledning i samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Bakgrund Regeringen tecknar överenskommelser med SKL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Struktur för Ledning i samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Bakgrund Regeringen tecknar överenskommelser med SKL."— Presentationens avskrift:

1 Struktur för Ledning i samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Bakgrund Regeringen tecknar överenskommelser med SKL – Stödstrukturer EBP, Äldre, Missbruk, Barn & unga, Funktionshinder (i kommande ök) Statsbidragen för förbättringsarbete riktas till länen (kommunerna och VGR i samarbete) vilket förutsätter samverkan för koordinering och prioritering Ökad styrning nationellt via prestationsersättningar och specifika fordringar - ställer krav på gemensam länsarena för Ledning i samverkan VGK/VGR

2 Samverkan delregionalt Samverkan på länsnivå VSFBD VSSKB LGS NVSSÄ SIMBA Strategisk samverkan VGR/VGK Äldre Strategisk samverkan VGR/VGK Äldre Regionens verksamheter Politiska samrådet mellan VästKom och VGR (SRO) Kommunerna i Västra Götaland Ledning i samverkan VGK och VGR – Välfärd (Kommunalförbundsdirektörerna, VästKoms direktör, Regiondirektören, Hälso- och sjukvårdsdirektören samt Beställardirektören) Ledning i samverkan VGK och VGR – Välfärd (Kommunalförbundsdirektörerna, VästKoms direktör, Regiondirektören, Hälso- och sjukvårdsdirektören samt Beställardirektören) Kommunal förbund Strategisk samverkan VGR/VGK Missbruk Strategisk samverkan VGR/VGK Missbruk Strategisk samverkan VGR/VGK Barn och unga Strategisk samverkan VGR/VGK Barn och unga Strategisk samverkan VGR/VGK Funktionshinder Strategisk samverkan VGR/VGK Funktionshinder Samordning via VästKoms kansli och Regionkansliet

3 Hantering, förankring och förslag till beslut Hantering/Förankring Sker inom Regionkansliet för VGR:s del samt via VästKom och de fyra kommunalförbunden för de 49 kommunernas del. Hög angelägenhetsgrad mot bakgrund av länets storlek och komplexitet Förslag till beslut Det politiska samrådet mellan VästKom och VGR föreslås fatta beslut om att: förestående förslag kan antas såsom en konkret viljeyttring från det politiska samrådsorganet mellan VästKom och VGR förslaget förankras i den 49 kommunerna via de fyra kommunalförbunden samt inom VGR för ikraftträdande från 1 juli 2012.


Ladda ner ppt "Struktur för Ledning i samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Bakgrund Regeringen tecknar överenskommelser med SKL."

Liknande presentationer


Google-annonser