Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lägesrapport Evidensbaserad praktik och ledning i samverkan 30 november 2011 Christer Neleryd November 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lägesrapport Evidensbaserad praktik och ledning i samverkan 30 november 2011 Christer Neleryd November 2011."— Presentationens avskrift:

1 Lägesrapport Evidensbaserad praktik och ledning i samverkan 30 november 2011 Christer Neleryd November 2011

2 Evidensbaserad praktik i socialtjänst samt hälso- o sjukvård – nationellt och regionalt projekt

3 Evidensbaserad praktik i Skåne Stödstruktur evidensbaserad praktik i vård, omsorg, socialtjänst ÄLDRE Demensvård Samverkan multisjuka Systematisk uppföljning MISSBRUK SIKTA ASI FUNKTIONS HINDER Utveck- lingspro- jekt planeras BARN O UNGA Uppfölj- nings- metoder Christer Neleryd November 2011

4 Några fakta om Stödstrukturen i Skåne Drivs gemensamt av Region Skåne och Kommunförbundet Skåne Samverkan med universitet, högskolor, kunskapskluster, professionerna, idéburna organisationer och privata vårdgivare Statliga stimulansbidrag 2010-2012 (2013) 10 utvecklingsledare stödjer evidensbaserad praktik i kommuner och region ( 7 i äldreomsorg, 3 i missbrukvård, en i Barn och ungdomsvård) Christer Neleryd 2011

5 Stödstrukturen just nu Äldre Utvecklingsstöd i demensvård. 22 kommuner Senior Alert. 22 kommuner. Palliativregistret. 30 kommuner Program för samverkan kring multisjuka äldre. Region Skåne o 4 kommuner IFO o LSS SIKTA. Implementering av nationella riktlinjer för missbruksvård ASI. Intervjumetodik missbruksvård. Barn och unga. Metod för uppföljning. Förbereder utvecklingsprojekt i LSS- verksamhet

6 Hur får kommunerna stöd av utvecklingsledarna? Stödet utgår alltid utifrån de behov verksamheten formulerar Utvecklingsledarna erbjuder metodstöd i förändringsarbetet, bollplanksfunktion, förmedling av forskningskunskap eller best practice Universitet, högskolor, Vårdal, FoU hjälper till att söka evidensbaserad kunskap utifrån verksamhetens behov Utbildning i förändringskunskap Christer Neleryd 2011

7 Struktur för styrning och ledning i samverkan Samverkan sjukvård o socialtjänst Trygg o säker vård o omsorg – en gemensam utmaning Långsiktiga, gränsöverskridande satsningar Politik och tjänstemän Kvalificerade beslutsunderlag Vård o omsorg om äldre christer.neleryd@kfsk.se 046-719937 www.kfsk.se www.skane.se


Ladda ner ppt "Lägesrapport Evidensbaserad praktik och ledning i samverkan 30 november 2011 Christer Neleryd November 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser