Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällsråd T. Innehåll Vi ansluter till den nationella ANDT-strategin De 7 länsmålen bygger på länets folkhälsoplan, regionalt program för social välfärd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällsråd T. Innehåll Vi ansluter till den nationella ANDT-strategin De 7 länsmålen bygger på länets folkhälsoplan, regionalt program för social välfärd."— Presentationens avskrift:

1 Samhällsråd T

2 Innehåll Vi ansluter till den nationella ANDT-strategin De 7 länsmålen bygger på länets folkhälsoplan, regionalt program för social välfärd och kommunernas prioriteringar: 1.Arbetet med prevention, tidig upptäckt och stödinsatser a)Fortsatt nätverksarbete med kommunernas samordnare/kontakpersoner för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling b)Stödja och initiera utvecklingsarbete inom ANDT-området i länet c)Stimulera till ökade insatser 2.Det ofödda barnet, barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter a)Stimulera till ökade insatser mot rök/tobaksfri skoltid b)Fortsatt arbete med att stärka länets föräldrar i restriktiv hållning mot tobak och alkohol c)Gemensamt utvecklingsarbete i länet för stödinsatser för barn i familjer med missbruk d)Erbjuda länets stödgruppsledare möjligheter till fortbildning och erfarenhetsutbyte Samhällsråd T

3 Forts innehåll 3.Antalet unga som debuterar tidigt med alkohol/tobak ska minska a)Tillsynsarbete för att säkra att åldersgränser efterlevs b)Fortsatt arbete enligt Kronobergsmodellen c)Gemensamma informationskampanjer mot langning d)Gemensam satsning i länet mot narkotika 4.och 6. Minska missbruk av ANDT a)Fortsatt samverkansarbete mot dopning 5.Öka föräldrastöd i länet a)Fortsatt länsstöd till föräldrastödsarbetet i länet 6.Riskbruk upptäcks tidigt a)Stimulera till samverkan socialtjänst och polis, planerat fältarbete b)Stimulera till tidig upptäckt av ANDT-problem i länets skolor c)Fortsatt arbete med SMADIT (Örebro län för en drogfri trafik) Samhällsråd T

4 Samverkan krävs mellan samtliga som berörs av strategin – Allas ansvar Viktiga kriterier Politiker och verksamhetschefer inser vikten av samverkan Det finns enighet om målen Det finns en drivande kraft för att samverkan kommer till stånd

5 Hur har strategin kommit till? Lansering nationell strategi 2011 Diskussion om hinder och framgångsfaktorer för det förebyggande arbetet Fråga om kommunernas prioriteringar Tagit del i och av arbetet med länets folkhälsoplan och det regionala programmet för social välfärd Sammanställning/förslag till länsstrategi Presentation av förslag till länsstrategi 2012 Remissrunda Behandling och beslut i Samhällsråd T 2012 Lansering 2013 – NU! Samhällsråd T

6 Varför Nationellt-regionalt-lokalt hänger ihop Har vi mål och organisation på länsnivå har vi också möjlighet att dra nytta av det nationella arbetet - synergier Vi blir effektivare - bättre att vi alla går åt samma håll än att var och stretar på med sitt Samhällsråd T

7 Hur har det gått? Resultat efter tio års arbete Samhällsråd T

8

9 CAN och Liv Hälsa ung, ÖLL Samhällsråd T

10

11

12 Hur kan vi förklara utvecklingen? Många bäckar små… – Ansvarfull alkoholservering – Bra tillsynsarbete – Tidigt ute med föräldrastöd – Tillgänglighetsarbete – langning, lokala ordningsstadgan, åldersgränser God organisation i kommunerna- god samverkan – För några år sedan var alla kommuner med i arbetet – deltog i nätverksträffar och utbildningar – Gemensamma årsplaneringar med samverkanspartners Kunskapen har ökat generellt – Ger ett effektivare arbete Samhällsråd T

13 Tack för mig! Samhällsråd T


Ladda ner ppt "Samhällsråd T. Innehåll Vi ansluter till den nationella ANDT-strategin De 7 länsmålen bygger på länets folkhälsoplan, regionalt program för social välfärd."

Liknande presentationer


Google-annonser