Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LUMA ÖRNSKÖLDSVIK dec 2010-feb 2012 LUMA Länskonferens 11 okt. 2012 Härnösand.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LUMA ÖRNSKÖLDSVIK dec 2010-feb 2012 LUMA Länskonferens 11 okt. 2012 Härnösand."— Presentationens avskrift:

1 LUMA ÖRNSKÖLDSVIK dec 2010-feb 2012 LUMA Länskonferens 11 okt. 2012 Härnösand

2 LUMA Örnsköldsvik ORGANISATION STYRGRUPP: polischef, primärvårdschef, oppositionsråd ordförande och förvaltningschefer i kommunala nämnder Bildning, Välfärd (hum), Samhällsbyggnad (kul/fri) REFERENSGRUPP: lokala BRÅ ARBETSGRUPP: polis, gymnasiekurator, samordnare för drogprev/narkotika, alkoholhandläggare, kul/fri-konsulent 2012

3 LUMA Örnsköldsvik Tillgänglighetsbegränsning - AAS Ansvarsfull alkoholservering utveckling - Detaljhandelsutbildning utveckling - Policyarbete - GIS-verktyg för stopp av langning - Antidopningnätverk Generellt föräldrastöd - ÖPP / Nya steg Opinionsbildning - Skolavslutning, föräldrabrev, - Utbildning ”Drogdagen” - Kampanj Tänk Om … 2012 Tre LUMA uppdrag

4 LUMA Örnsköldsvik UPPDRAG från Styrgrupp - Inventering/ omvärldsbevakning - Samsyn - Förslag på föräldrastödskedja 0-17 - ÖPP/Effekt – högstadiet i alla kommunala skolor - Samhällsekonomisk beräkning - jämförelse - Förankringsarbete (partigrupper, nämnder, Lt ) - Dialog; bl a Ideella organisationer/ Studieförbund - Seminarier - Goda exempel 2012

5 LUMA Örnsköldsvik KEDJA av FÖRÄLDRASTÖD 0 år 17 år INVENTERING Saknas mest bland föräldrar med barn i tidiga år MHV/BHV ÖPP/ Nya Steg 0 –2 år 2-5 år 6-12 år 13–15 år 2012

6 LUMA Örnsköldsvik SAMSYN Varje barn har rätt till föräldrar som tar ett grundläggande ansvar för sitt barn. Föräldrarna är de som har störst betydelse för sitt barns hälsa och utveckling. I Örnsköldsvik ger samhället alla föräldrar möjlighet att utvecklas i sitt föräldraskap under barnets hela uppväxttid. 2012

7 LUMA Örnsköldsvik Samhällsekonomisk beräkning ser till helheten kommun – landsting – stat – försäkringsgivare – individ NYTTAN - Vad får vi för pengarna? - Val av insatser? - Är insatsen kostnadseffektiv? - Är den lönsam? 2012

8 LUMA Örnsköldsvik FINANSIERING - alternativ Åldrar 2-5 år 6-12 år ANSVAR: Alternativ A Offentlig sektor + Ideell sektor Alternativ B Offentlig sektor + Offentlig sektor 2012

9 LUMA Örnsköldsvik Goda Exempel Västervik, Mora Erfarenheter och Framgångsfaktorer Politisk förankring Långsiktighet i budget Rätt avsändare Föräldrastödsamordnare nödvändig Gemensam uthållig marknadsföring 2012

10 LUMA Örnsköldsvik LUMA i ÖRNSKÖLDSVIK Våra erfarenheter Viktigt med mandat och legitimitet Konflikt i intresse och uppdrag Omsättning av personer i nyckelfunktioner bromsar Den kommunala ”ett –årsbudget” försvårar 2012

11 LUMA Örnsköldsvik ÖRNSKÖLDSVIK ALLA ÖVERENS - Föräldrastöd behövs FRÅGOR att lösa Ansvar – avsändare - vem? Finansiering - utökad budget – vem? VEM driver frågan vidare? 2012

12 Tack ! Birgith Olsson Johansson Bildningsnämndens ordförande


Ladda ner ppt "LUMA ÖRNSKÖLDSVIK dec 2010-feb 2012 LUMA Länskonferens 11 okt. 2012 Härnösand."

Liknande presentationer


Google-annonser