Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Drogsituationen i Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Drogsituationen i Sverige"— Presentationens avskrift:

1 Drogsituationen i Sverige
Konsumtionsutvecklingen Skadeutvecklingen Organisation Finansiering Större aktiviteter

2 Konsumtionsutvecklingen: alkohol

3 Konsumtions- utvecklingen: narkotika (ESPAD 07)

4 Konsumtionsutvecklingen: tobak
Dagligrökare Dagligsnusare

5 Skadeutvecklingen: alkohol

6 Skadeutvecklingen: narkotika

7 Skadeutvecklingen: tobak
4 stages of the smoking epidemic

8 Organisation Nationell nivå Regional nivå Lokal nivå
SAMANT – ANDT-sekretariatet – ANDT-rådet Regional nivå Landstingen: Hälso- och sjukvård Polismyndigheterna Länsstyrelserna Lokal nivå Socialtjänstens insatser för vård och behandling; kommunernas förebyggande insatser inom ANDT-området Ansvariga myndigheter Folkhälsoinstitutet Socialstyrelsen Länsstyrelserna.

9 Finansiering Nationellt Regionalt
260 miljoner kronor om året i statsbudgeten för ANDT-förebyggande insatser. Därtill har 69 miljoner kronor avsatts för tobaksförebyggande insatser 15 miljoner kronor per år avsätts för forskning om ANT Regionalt Landstingen (Länsstyrelserna) Lokalt Kommunerna Hälftenfinansiering för att få statsbidrag

10 Frivilligorganisationer
Betonas i alla styrdokument 15 miljoner kronor om året fördelas av socialstyrelsen till ANDT-förebyggande projekt inom frivilligorganisationer. Därutöver fördelar socialstyrelsen ca 40 miljoner kronor om året som verksamhetsstöd till frivilligorganisationer inom missbruksområdet. Frivilligorganisationer har också möjlighet att söka projektmedel från Folkhälsoinstitutet, som fördelar 30 miljoner kronor om året för förebyggande insatser. Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor (SLAN) är en paraplyorganisation för olika nykterhetsorganisationer och andra rörelser som vill verka för för ett narkotikafritt samhälle

11 Exempel på större aktiviteter
Riskbruksprojektet Ansvarsfull alkoholservering Nationell tobaksstrategi Tre områden: förstärkt tillsyn, debutförebyggande insatser; tobaksavvänjning. Medel till 22 samverkansprojekt: kommuner, landsting, frivilligorganisationer Nationell satsning på föräldrastöd. En generell preventionssatsning för att förebygga psykisk ohälsa och alkohol/drogbruk hos unga. Lokala frivilliga utbildningar riktade mot föräldrar till barn 3-18 år. Regeringen har anslagit 70 miljoner kronor som kommunerna ska kunna söka. Folkhälsoinstitut får flera uppdrag på området.

12 Sammanfattning Konsumtionsutvecklingen stabil
Möjligen trendbrott för ungdomar Skadorna ökar Opinionen mer restriktiv på alkoholområdet; - fortsatt restriktiv på tobaks- och narkotikaområdet Fortsatt hög ambitionsnivå inom ANTD-området


Ladda ner ppt "Drogsituationen i Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser