Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sedan den 1 juni 2013 har den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sedan den 1 juni 2013 har den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och."— Presentationens avskrift:

1

2 Sedan den 1 juni 2013 har den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS samt viss tillståndsprövning. Samma lagstiftning som tidigare gäller. Generaldirektör Gunilla Hult Backlund

3 Varför IVO? Regeringen vill att tillsynen ska bli starkare, tydligare och effektivare. Större mångfald och hög förändringstakt i vård och omsorg ställer ökade krav Tillsynen behöver vara skild från normering och kunskapsutveckling Statskontorets kritik mot bland annat bristande system för styrning och uppföljning kräver åtgärder Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att till i mars 2015 utvärdera att syftet med att bilda IVO har nåtts.

4 Socialstyrelsen fortsätter att: styra med regler, kunskap och statsbidrag, t.ex. utarbeta föreskrifter, allmänna råd, nationella riktlinjer och vägledningar genomföra uppföljningar, utvärderingar och öppna jämförelser hantera ett stort antal regeringsuppdrag varje år utfärda legitimationer, specialistbevis och tillstånd att bedriva rikssjukvård. Tillstånd som Socialstyrelsen och länsstyrelserna har beviljat fortsätter att gälla, även om IVO övertagit tillståndsprövningen. Socialstyrelsens fortsatta uppdrag

5 Korta fakta om IVO IVO lyder under Socialdepartementet Verksamheten finansieras genom anslag och den årliga budgeten är cirka 650 miljoner kronor IVO har omkring 650 medarbetare Verksamheten bedrivs vid sex regionala kontor runt om i landet och tre myndighetsövergripande avdelningar i Stockholm

6 Generaldirektören Avdelning nordAvdelning mittAvdelning östAvdelning sydöstAvdelning sydvästAvdelning syd Avdelningen för verksamhetsstöd och –styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys och utveckling InternrevisionInsynsråd En regionaliserad verksamhet

7 IVO:s uppdrag Tillsyn av hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvårdspersonal samt socialtjänst och LSS-verksamhet. Tillsynsuppdraget omfattar även fortsättningsvis handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut. IVO prövar också ansökningar om tillstånd för enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS, samt för viss hälso- och sjukvård. IVO ansvarar även för de register som behövs för att utöva verksamheten.

8 Verksamhetsidé Vi finns till för vård- och omsorgstagarna och vårt uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

9 Vart är vi på väg? valmöjligheter marknad kunskapsutveckling specialisering fragmentisering fler aktörer

10 Ansvar och roller? kommunen tillsynen staten utförare av vård- och omsorgstjänster landstinget/regionen

11 Kvalitet och säkerhet för den enskilde patienten/omsorgstagaren? Effektiva system för egenkontroll MAS/MAR-funktionen har en nyckelroll

12 Tack! www.ivo.se


Ladda ner ppt "Sedan den 1 juni 2013 har den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och."

Liknande presentationer


Google-annonser