Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av mas m.fl. 2013 Åsa Borén enheten för uppföljning avdelningen för statistik och utvärdering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av mas m.fl. 2013 Åsa Borén enheten för uppföljning avdelningen för statistik och utvärdering."— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av mas m.fl. 2013 Åsa Borén enheten för uppföljning avdelningen för statistik och utvärdering

2 Bakgrund •Egeninitierat projekt, arbetsgrupp med representanter från alla avdelningar •Kartläggning av masfunktionen som underlag för en översyn av regelverket och ev. behov av annat kunskapsstöd •Kartläggning av mar, socialt ansvarig samordnare och tillsynsansvarig över socialtjänsten för att få ökad kunskap om dessa funktioner

3 Identifierade problemområden •Det finns olika tolkningar av vad som ska ingå i masfunktionen enligt lagstiftning och vad som i övrigt kan ingå •Masuppdragets utformning då verksamhet utförs av enskilda ut­förare •Otydligheter i ansvarsförhållandet mellan vårdgivare och mas

4 Identifierade problemområden •Förhållandet mellan verksamhetschef för hälso- och sjukvård och mas samt masens organisatoriska placering i kommunen •Masuppdragets omfattning och kombinationer med andra uppgifter

5 Metod och genomförande •Intervjuer med masar, marar, nätverk och intresseorganisationer för mas och mar, tillsynsinspektörer, verksamhetschefer för hälso- och sjukvård •Intervjuer med vårdgivare (socialnämnd och företagsledning) •Kartläggning av förekomst av socialt ansvariga samordnare och tillsynsansvariga över socialtjänsten •Dialogmöten •Kontakt med äldreföreträdare

6 Frågor i kartläggningen (mas) •Finns det några problem med gällande regelverk (lag, förordning och allmänna råd), i så fall vilka? •Hur ser masens samverkansformer ut i förhållande till enskild verksamhet? Hur tolkas sekretessen mellan vårdgivare? •Hur stort verksamhetsområde ansvarar en mas för? Hur stor volym ingår i uppdraget? •Vilka förutsättningar och hinder finns idag för att mas ska kunna klara sitt uppdrag? Har masen och vårdgivaren olika syn på detta, vad skiljer i sådana fall? •Vilken kompetens har masar idag?

7 Synpunkter! Skicka synpunkter till: •asa.boren@socialstyrelsen.se •Telefon: 075-247 37 24


Ladda ner ppt "Kartläggning av mas m.fl. 2013 Åsa Borén enheten för uppföljning avdelningen för statistik och utvärdering."

Liknande presentationer


Google-annonser