Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund och syfte Krav i patientsäkerhetslagen:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund och syfte Krav i patientsäkerhetslagen:"— Presentationens avskrift:

1 Min guide till säker vård – en handbok för patientens medverkan till säker vård

2 Bakgrund och syfte Krav i patientsäkerhetslagen:
”Vårdgivaren ska ge patienterna och deras när-stående möjlighet att delta i säkerhetsarbetet.” (3 kap. 4 § patientsäkerhetslagen) Guiden ger patienter kunskap, råd och konkret stöd så att de kan medverka till en säkrare vård.

3 Organisation och arbetssätt
Arbetsgrupp som nära samarbetat med SKL:s projekt ”Bättre patientmedverkan i patient-säkerhetsarbete”. Referensgrupp med representanter för berörda organisationer. Fokusgrupper – patienter och personal. Avstämningar med berörda organisationer och nätverk. Test av en pilotversion på elva olika enheter.

4 Resultat från testningen: Har boken varit till hjälp för dig?

5 Målgrupper Guiden ska i första hand överlämnas till patienter inom primärvård och specialistsjukvård som har eller kan få upprepade kontakter med vården. Patienter inom tandvården som får mer omfattande behandling. Personalen bör ha tagit del av innehållet innan den lämnas till patienter.

6 Innehållets avgränsning
Innehållet är diagnosövergripande och av generellt värde för patientens medverkan under olika delar i ett vårdförlopp. Det behöver kompletteras med specifik information för olika undersökningar, provtagningar, diagnoser, behandlingar m.m.

7 Guidens huvudrubriker
Samtal Undersökning Behandling Uppföljning Lagar och regler Mer information

8 Exempel på innehåll Vanliga risker i vården som patienten kan medverka till att förebygga. Exempel på frågor man kan ställa eller frågor man kan få under olika delar av ett vårdförlopp. Fakta om patientens rätt. Vart man kan vända sig med synpunkter, klagomål m.m. Var man kan hitta mer information. Möjligheter att göra egna anteckningar.

9 Tio goda råd 1. Förbered dig inför dina kontakter med vården. 2. Berätta om dina besvär och dina vanor. 3. Delta i besluten om din vård och behandling. 4. Fråga om din fortsatta vård och behandling. 5. Be om skriftlig information som stöd för minnet. 6.Ta gärna med en närstående om det känns bra för dig. 7. Lär känna dina läkemedel – hur de verkar och varför du ska ta dem. 8. Tvätta händerna ofta för att minska risken för infektioner. 9. Gör ett rökuppehåll i samband med operation. 10.Säg till om något verkar vara fel.

10 Spridningen Nerladdningsbar på Socialstyrelsens webbplats
Tryckt upplaga: hittills exemplar. Alla landsting har fått upplagor för vidare spridning till offentligt finansierade enheter. Erbjudande till privat hälso- och sjukvård. Erbjudande till specialistkliniker inom tandvården. Möjlighet för enskilda att ladda ner eller köpa till självkostnadspris.

11 Fortsatt utveckling Översättningar
Applikation till läsplatta och mobiltelefon Ljudversioner ...och andra anpassningar till olika funktionshinder

12 Några spontana röster om guiden
”Stort grattis till ett oerhört bra arbete! Fast det är väl egentligen patienterna vi ska gratulera som nu får en väldigt konkret och lättillbegriplig hjälp i att göra sin egen vård säkrare.” (Chefläkare Göran Modin, Akademiska sjukhuset i Uppsala) ”Vi på Ersta har börjat använda boken i patientarbetet och är mycket nöjda.” (Verksamhetschef Margareta Danelius, Ersta sjukhus) ”Vi har spritt guiden till samtliga vårdenheter i landstinget och lyft den på åtskilliga träffar på olika nivåer. Den har väckt stort intresse och det är stor efterfrågan på fler exemplar. Vi kommer efter årsskiftet att göra en mer grundlig uppföljning av hur guiden hittills har använts i våra olika verksamheter.” (Anna-Lena Sunesson, kvalitets- och patientsäkerhetssamordnare i Västerbottens Läns Landsting)

13 Mer vägledning finns Handbok för vårdgivare verksamhetschefer personal
om vad som gäller, ansvarsfördelning, exempel på rutiner m.m. Ny upplaga i början av 2012

14 En välinformerad patient
”Är trygg och med i det som sker.” ”Kan tillgodogöra sig innebörden av informationen och kan föreställa sig konsekvenserna av olika behandlingar och eventuella risker.” ”Har tillräckligt underlag för att kunna ta ställning till olika alternativ och inser vad som krävs av egen medverkan.” ”Har fått en dialog som bygger på en öppen och lyhörd kommunikation där individen känner sig respekterad och tagen på allvar.”

15 Frågor och synpunkter birgitta.eriksson@socialstyrelsen.se
tel


Ladda ner ppt "Bakgrund och syfte Krav i patientsäkerhetslagen:"

Liknande presentationer


Google-annonser