Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Delaktighet i ett patientperspektiv. Bakgrund •Resultat patientenkät 2011 –25% kände sig inte delaktiga –25-40% var inte nöjda med information om sjukdom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Delaktighet i ett patientperspektiv. Bakgrund •Resultat patientenkät 2011 –25% kände sig inte delaktiga –25-40% var inte nöjda med information om sjukdom."— Presentationens avskrift:

1 Delaktighet i ett patientperspektiv

2 Bakgrund •Resultat patientenkät 2011 –25% kände sig inte delaktiga –25-40% var inte nöjda med information om sjukdom och behandling under vårdtiden och inför hemgång •Syfte/frågeställningar –Vad innebär delaktighet för patienten och vilken information önskar patienten under vårdtiden och inför hemgång Yvonne Johansson MEA 13-03-06

3 Metod •Patienter med en vårdtid på minst två dygn •Telefonintervjuer ca 1 vecka efter hemgång •21 patienter intervjuades,13 kvinnor och 8 män, 45-95 år Yvonne Johansson MEA 13-03-06

4 Frågor •Vad innebär delaktighet för dig •Kan du ge exempel på när du känt dig delaktig •Kan du ge exempel på när du velat vara delaktig men inte fått möjlighet •Vilken information önskar du/anser du vara viktig under vårdtiden •Anser du att du har fått tillräckligt med information under vårdtiden Yvonne Johansson MEA 13-03-06

5 Resultat Delaktighet •För att kunna vara delaktig krävs att man har kunskap om vad man kan påverka •Delaktighet baseras på tvåvägskommunikation Yvonne Johansson MEA 13-03-06

6 Innebörden av delaktighet •Allra viktigast är att bli sedd som en person med individuella behov. Att personalen är lyhörd för enskilda behov och kan frångå rutiner •Ges möjlighet att delta i diskussion om den egna vården med utgångspunkt från individens behov och kunskap Yvonne Johansson MEA 13-03-06

7 Delaktighet - kommunikation •Engagerad personal som ställer adekvata frågor med respekt gör att patienten känner sig delaktiga ”grundläggande är att få information om vad man kan påverka som patient och för att kunna ställa frågor ” Yvonne Johansson MEA 13-03-06

8 Delaktighet - kommunikation •Att inte vara påläst inför mötet med patienten och när samma frågor ställs flera gånger om olika personal uppfattas som ointresse ”när man inte vet vad man kan påverka så anpassar man sig och vill inte ifrågasätta” Yvonne Johansson MEA 13-03-06

9 Information •En förutsättning för delaktighet •Information för ökad kunskap om sjukdomstillståndet •Medicinsk information på avdelningen och inför hemgång •Information om praktiska rutiner på avdelningen och inför hemgång Yvonne Johansson MEA 13-03-06

10 Information på avdelningen •Information om prover och undersökningar på ett begripligt språk är en rättighet. Informationen ska ges utan att patienten behöver fråga ”det var en ssk på natten som kom in och berättade att det inte var några proppar... därefter kunde jag sova gott hela natten” Yvonne Johansson MEA 13-03-06

11 Medicinsk information •Både skriftlig och muntlig information efterfrågas •Flera är osäkra på vad de har fått för information eftersom de var dåliga när de kom till avd. Upprepad information önskas ”Jag har kärlkramp men det är ingen som har förklarat vad det är egentligen den typen av skriftlig information skulle jag vilja ha” Yvonne Johansson MEA 13-03-06

12 Information inför hemgång •Det är viktigt att få veta vad man som patient kan göra för att förebygga de symtom/sjukdom som man vårdats för •Patienter vill veta var de kan söka kunskap. De som har datorvana har sökt på internet, men är osäkra på vad som är ”säkra sidor” Yvonne Johansson MEA 13-03-06

13 Att arbeta vidare med information •Ett informationsmaterial har utarbetats –Praktisk information –Hur hittar man på sjukhuset, information om avd, praktiska rutiner m.m –Hjärtövervakning, hygien, skriftlig info om sjukdomar, var kan man söka egen information –Patienter har tillfrågats om tydlighet och innehåll innan tryckning Yvonne Johansson MEA 13-03-06


Ladda ner ppt "Delaktighet i ett patientperspektiv. Bakgrund •Resultat patientenkät 2011 –25% kände sig inte delaktiga –25-40% var inte nöjda med information om sjukdom."

Liknande presentationer


Google-annonser