Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nulägesanalys genom frågor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nulägesanalys genom frågor"— Presentationens avskrift:

1 Nulägesanalys genom frågor

2 Verksamheten i stort Vilken utvecklingsfas befinner vi oss i?
Vet var och en vilken deras huvuduppgift är? Vilka är de tre-fyra viktigaste målen för nästa år? Är målen tydliga och användbara för alla? Har alla, oavsett placering och uppgift, kunskap om helheten? Har vi en vision som är attraktiv och känd av alla? Har vi organisation, arbetsformer, strukturer och system som är ändamålsenliga i förhållande till våra mål? Hur effektiva är vi? Vet vi eller…? Vilka är våra problem, var gör det ont? Vad är vi glada och stolta över? Hur framgångsrika är vi? Vet vi eller…? Har vi några ”heliga kor” (sådant vi inte pratar om)? Vilket rykte har vi? Vad säger andra om oss (elever, föräldrar, kollegor, andra intressenter)? Vad säger vi om oss själva? Vad karaktäriserar beslutsfattandet hos oss? Hur följer vi upp beslut?

3 Omvärlden Vad sker i omvärlden som kan komma att påverka oss?
Hur bevakar vi omvärlden? Spanare? Hur tar vi hand om influenser utifrån? Hur fungerar informationen hos oss? Vad kännetecknar kommunikationen mellan oss som arbetar här? Hur tydliga är vi? Hur öppna? Hur fungerar våra personalkonferenser? Hur kreativa och effektiva är de?

4 Lärande Hur skapar vi och tar tillvara tillfällen för lärande hos oss?
Vardagslärandet? Nyfikenhet? Acceptans? Öppenhet? Vilka tillfällen till lärande låter vi gå förbi oss? Hur öppna är vi att pröva nytt och experimentera? Hur samverkar vi med varandra? Hur samverkar vi med andra enheter? Andra verksamheter?

5 Delegering/Stöd/Feedback/Konflikthantering
I vilken grad förekommer delegering av befogenheter ut i organisationen? Hur följs ansvar och befogenheter åt? Hur stöttar och hjälper medarbetarna varandra? Hur stöttar cheferna medarbetarna? Vad belönas? Hur ger vi och får feedback? Hur hanterar vi konflikter? Vad kännetecknar ledarskapet?

6 Förändrings- och utvecklingsarbeten
I vilken utsträckning förekommer nytänkande när det gäller arbetsformer, enhetens inre liv, verksamhet etc? Hur hanterar vi idéer och utmanande tankar? Hur arbetar vi med förändring och utveckling i verksamhet och i arbetsformer? Hur delaktiga är medarbetarna i utvecklings- och förändringsarbete? Vilket är det viktigaste utvecklingsbehovet just nu? Använd en metafor eller bild; Vi är som…. För att beskriva din arbetsplats

7 Jag och mitt ledarskap Tänk på din vardag och hur du har det som chef och ledare för personal och verksamhet. Vad innebär ett gott ledarskap för dig? Vilka uppgifter ser du som allra viktigast i ditt uppdrag just nu? Hur skulle du vilja beskriva ditt ledarskap med några ord? Vad är du särskilt bra på? Ge exempel! Vad skulle du kunna bli bättre på/utveckla/ förändra i ditt ledarskap? Vad ger dig energi i ditt ledarskap? Vad dränerar dig på energi? Vilken är din största utmaning, just nu? Vad är det svåraste i ledarskapet? Vad skulle du behöva stöd och hjälp i?

8 Andras bild av mitt ledarskap
Hur skulle du vilja beskriva ett gott ledarskap? Vad kännetecknar det? Hur skulle du, med några ord, vilja beskriva mitt ledarskap? Vilka, anser du, är mina starka sidor som ledare? Var konkret, gärna exempel! Vad ser du att jag skulle kunna utveckla/förändra i mitt ledarskap? Något som du önskar jag gjorde mer av/mindre av? Något som jag börjar med/slutar med? Var konkret, gärna exempel! Hur skulle du vilja beskriva vår vision? Finns den? Tycker du att alla som arbetar här har tydliga, användbara mål att arbeta mot? Drar alla mot samma håll? Hur skulle du vilja beskriva den här arbetsplatsen? Är det en arbetsplats där människor får möjlighet att växa, lära och utvecklas? Om inte vad tycker du saknas? Vad önskar du att jag skulle ägna min mesta energi åt det närmaste året? Varför?


Ladda ner ppt "Nulägesanalys genom frågor"

Liknande presentationer


Google-annonser