Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hålltider för dagen 9.00 Kaffe 9.30 Inledning, start

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hålltider för dagen 9.00 Kaffe 9.30 Inledning, start"— Presentationens avskrift:

1 Hålltider för dagen 9.00 Kaffe 9.30 Inledning, start
10.00 Grupparbete 1 20 min 10.30 Grupparbete 2 20 min 11.00 Grupparbete 3 20 min 11.45 Lunch 12.45, Uppstart grupparbete 4 20 min 13.15 Grupparbete 5, 45 min 14.15 Uppsamling 14.30 Kaffe 14.50 Dialog och sammanfattning 16.00 ca, Avslutning

2 Vad är det vi ska göra idag?
Kartlägga begreppet ”attraktiv arbetsgivare” – vad betyder det för oss? Ta fram ett gemensamt förslag på utvecklingsprogram för att jobba med de befintliga medarbetarna. Hitta en metod för detta.

3 Vad är en attraktiv arbetsgivare?
En arbetsgivare som både attraherar nya medarbetare och behåller de befintliga. Ett klimat som tar tillvara medarbetarnas potential. Goda utvecklingsmöjligheter. Ledarskap OCH medarbetarskap.

4 Ledarskap och medarbetarskap – två sidor av samma mynt.
Bra medarbetarskap och ledarskap utövas av människor som kan och vill påverka sin verksamhets resultat och utveckling. I ledarskapet ingår alltid ett medarbetarskap. Ledarskapet är ett tilläggsuppdrag.

5 Resultat och resurser Ledarskap Medarbetarskap
Förstå, påverka och kommunicera mål och resultat. Göra uppdrag tydliga och motiverande. Initiera och driva verksamhet. Medarbetarskap Ta ett aktivt ansvar för resultatet och för utveckling av arbetsuppgifter. Fånga upp behov av förbättringar.

6 Lärande och kompetensutveckling
Ledarskap Förstärka engagemang, lusten att göra ett bra jobb och utveckla sin kompetens. Skapa vilja och tillfälle för lärande. Skapa trygghet i förändring. Medarbetarskap Ta ansvar för att skapa egen vilja och tillfälle för lärande och kompetensutveckling. Bjuda på sin kompetens.

7 Flexibla arbetsformer
Ledarskap Skapa förutsättningar för flexibla och självständiga arbetsformer. Skapa balans mellan uppdrag, resultat, ansvar och befogenheter. Medarbetarskap Vara flexibel i val mellan arbetssätt och lösningar. Bidra med synpunkter och förslag till förbättringar och utveckling.

8 Samverkan och samspel Ledarskap Medarbetarskap
Skapa samhörighet, lust och vilja att samarbeta med kollegor och andra verksamheter. Medarbetarskap Medverka till att skapa samhörighet och samverkan med kollegor och andra verksamheter. Visa omsorg, respekt och lojalitet. Bidra till egna och andras arbetsglädje.

9 Varför är det här så viktigt?
Det är viktigt för ett företag eller en kommun att både betraktas och vara en attraktiv arbetsgivare. En förutsättning är att ha kunskap om vad som attraherar både dagens och morgondagens medarbetare.

10 Framtiden Fram till 2015 måste kommuner och Landsting rekrytera nya chefer. 40-talisternas uttåg.

11

12 Vårt fokus – våra befintliga medarbetare.
Vad tycker ni?

13 Upplägg Grupparbete, 5 grupper Redovisning gruppvis
Sammanfattning av Jan

14 Gruppindelning Grupp 1 Grupp 2

15 Gruppindelning Grupp 3 Grupp 4

16 Gruppindelning Grupp 5

17 Grupparbete 1: attraktiv arbetsgivare – vad betyder det?
Tänk igenom detta själv under någon minut. Gå laget runt och låt var och en berätta sina synpunkter. Resonera i gruppen. Utse en rapportör som ska presentera. Lista de 5 viktigaste – ”det här betyder en attraktiv arbetsgivare för vår grupp” på ett blädderblock. Redovisning

18 Attraktiv arbetsgivare: det här betyder det för oss.
Jan: sammanfattar samtliga gruppers åsikter. En lista på max 5 st kriterier tas gemensamt fram. Jan dokumenterar.

19 Grupparbete 2: hur ser det ut idag?
Tänk igenom detta själv under någon minut. Gå laget runt och låt var och en berätta sina synpunkter. Resonera i gruppen. Utse en rapportör som ska presentera. Lista de 5 viktigaste – ”så här ser det ut idag” på ett blädderblock. Redovisning.

20 Nuläget: så här ser det ut idag.
Jan: sammanfattar samtliga gruppers åsikter. En lista på max 5 st kriterier tas gemensamt fram. Jan dokumenterar.

21 Grupparbete 3: hur skulle vi vilja att det såg ut?
Tänk igenom detta själv under någon minut. Gå laget runt och låt var och en berätta sina synpunkter. Resonera i gruppen. Utse en rapportör som ska presentera. Lista de 5 viktigaste – ”så här skulle vi vilja att det såg ut” på ett blädderblock. Redovisning.

22 Önskat läge: så här skulle vi vilja att det såg ut.
Jan: sammanfattar samtliga gruppers åsikter. En lista på max 5 st kriterier tas gemensamt fram. Jan sammanfattar: attraktiv arbetsgivare, nuläge och önskat läge. Jan dokumenterar.

23 Grupparbete 4: vilka hinder ser vi? Vilka resurser ser vi?
Tänk igenom detta själv under någon minut. Gå laget runt och låt var och en berätta sina synpunkter. Resonera i gruppen. Utse en rapportör som ska presentera. Lista de 5 viktigaste – ”de här hindren ser vi” på ett blädderblock. Gör samma sak med ”de här resurserna ser vi”. Redovisning.

24 De här hindren ser vi. Och de här resurserna kan vi skaffa.
Jan: sammanfattar samtliga gruppers åsikter. En lista på max 5 st kriterier tas gemensamt fram. Jan sammanfattar attraktiv arbetsgivare, nuläge, önskat läge, hinder och resurser. Jan dokumenterar.

25 Grupparbete 5: hur skulle ett utvecklingsprogram se ut?
Tänk igenom detta själv under någon minut. Gå laget runt och låt var och en berätta sina synpunkter. Resonera i gruppen. Utse en rapportör som ska presentera. Lista de 5 viktigaste – ”så här skulle ett utvecklingsprogram se ut som gör att vi går från nuläge till önskat läge” på ett blädderblock. Redovisning.

26 Vår uppfattning: så här skulle ett utvecklingsprogram kunna se ut.
Jan: sammanfattar samtliga gruppers åsikter. En lista på max 5 st kriterier tas gemensamt fram. Jan dokumenterar.

27 Avslutning Sammanfattning (Jan)
Så här kommer vi att gå vidare (Christina) Tack! (gemensamt)


Ladda ner ppt "Hålltider för dagen 9.00 Kaffe 9.30 Inledning, start"

Liknande presentationer


Google-annonser