Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsplatslärande - ett annorlunda sätt att lära

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsplatslärande - ett annorlunda sätt att lära"— Presentationens avskrift:

1

2 Arbetsplatslärande - ett annorlunda sätt att lära
Arbetsplatslärande - ett annorlunda sätt att lära? Om kompetensutvecklingsprojekten KompoBib 2020 och KUB

3 Om arbetsplatsbaserat lärande
Tankar från Henrik Kock KompoBib 2020 KUB Samtal

4 Vad är arbetsplatslärande - en lärande organisation?
En organisation där medarbetarna kontinuerligt utökar sina möjligheter att skapa de resultat som verkligen önskas, där nya tankesätt fostras, där gemensamma viljor släpps loss och där människor ständigt lär sig hur man lär tillsammans

5 En lärande organisation / arbetsplatslärande kännetecknas av
Koppling mellan lärande och verksamhetsutveckling Kompetens ses som hela organisationens kompetens - ”Horisontella” nätverk och kunskapsspridning Ständigt pågående lärande Allas medskapande: Ansvar för verksamhetens utveckling, resultat och för det egna lärandet

6 Henrik Kock De följande fem bilderna kommer från Henrik Kock, universitetslektor vid institutionen för beteendevetenskap och lärande samt föreståndare för HELIX Graduate School Vi frågade honom om användandet av hans bilder inför vår presentation i Örebro.

7

8

9 En förändrad syn på utbildning och lärande
Lärande - skola En avgränsad period Utbildningsinnehåll l Lärande som en överföringsprocess Planering och design Kompetens för att klara befintliga arbetsuppgifter Samhälls-/företagsansvar i riktning mot… Lärande –arbetsliv Livslångt lärande Arbetsinnehåll Lärande som aktivt deltagande Stödjande lärmiljöer Kompetens för att utveckla och förbättra Individansvar (anställningsbarhet) (lånat från Henrik Kock)

10 Susanne

11

12 KompoBib 2020 Syftet har varit att säkerställa att de biblioteksanställda har rätt kompetens för att kunna arbeta för och i framtidens bibliotek

13 Tre perspektiv i projektet
KompoBib 2020 Tre perspektiv i projektet Nya utmaningar, kopplat till samhällets förändringar Nya och gamla målgrupper Nya möjligheter i metoder, teknikutveckling, biblioteksrummet

14 KompoBib 2020 Tre landsting, 31 kommuner, tre sjukhusbibliotek samt gymnasiebiblioteken i Sörmland, Västmanland och Örebro län 15 januari 2011 – 31 mars 2013 Ledarskap och medarbetarskap som huvudspår Specialutbildningar – ”smörgåsbord” Nästa utbildningstimmar Biblioteksrummet.se

15 KompoBib 2020 Arbetsplatslärande Återkommande inom processen
I slutfasen ute på varje arbetsplats

16 Komposten Hur våra kunskaper och erfarenheter från projektet KompoBib 2020 kan berika och utveckla samarbetet i tre län i framtiden. Grunden är: Vad gör vi bättre tillsammans? Bibliotekschefer + länsbibliotekspersonal

17 Anna Christina Rutquist, projektledare
Vad är KUB? Anna Christina Rutquist, projektledare

18 Utvecklingsområden Brist på tid och resurser Lite kompetensutveckling
Inte tillräckliga IT-kunskaper Brist på marknadsföring Dålig omvärldsbevakning Biblioteksrummet skulle kunna se annorlunda ut

19 Delmål Kunskap om en lärande organisation
Kunskap om bemötande – kompetens att bemöta IT-kunskaper Kunskaper om marknadsföring och strategisk kommunikation

20 Deltagande i KUB Alla får delta i utbildningsdagar om marknadsföring, lärande, IT och bemötande. Man ska välja minst ett ämne Alla ska delta i ”lära-av-varandra”-processer. Alla har ansvar för sin egen kompetensutveckling, deltagande i processer och nätverk

21 Lärande organisation Cheferna ska tillsammans med medarbetarna skapa en lärande organisation Hälften av utbildningsresurserna till formella kurser och hälften till ”lära av varandra” Varje bibliotek har en bestämd summa ”Lära av varandra” har samma inriktning som de formella föreläsningarna: Marknadsföring, IT, lärande och bemötande Samma föreläsare i hela spåret

22 Vad händer? 49 kommuner samt sjukhusbibliotek och länsbibliotek
Drygt 70 processer i dagsläget

23 Viktigt för lärandet - att diskutera
Medarbetarskap

24 Viktigt för lärandet - att diskutera?
Medarbetarskap Samverkan

25 Viktigt för lärandet - att diskutera
Medarbetarskap Samverkan Struktur

26 Viktigt för lärandet - att diskutera
Medarbetarskap Samverkan Struktur Ledarskap

27 Viktigt för lärandet - att diskutera
Medarbetarskap Samverkan Struktur Ledarskap Förändringberedskap

28 Viktigt för lärandet - att diskutera
Medarbetarskap Samverkan Struktur Ledarskap Förändringberedskap Omruskande självprövande betraktelsesätt

29 Tack för oss! Marie Louise Riton, Uppsala stadsbibliotek Susanne Hägglund, Eskilstuna stadsbibliotek Anna Christina Rutquist, projektledare KUB Anneli Reinhammar, Länsbibliotek Sörmland


Ladda ner ppt "Arbetsplatslärande - ett annorlunda sätt att lära"

Liknande presentationer


Google-annonser