Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riktlinjer för medarbetarskap vid Karolinska Institutet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riktlinjer för medarbetarskap vid Karolinska Institutet"— Presentationens avskrift:

1 Riktlinjer för medarbetarskap vid Karolinska Institutet

2 Varför riktlinjer för medarbetarskapet?
Dokumentet tydliggör Hur vi som medarbetare förhåller oss till själva arbetet. Hur vi umgås med våra arbetskamrater. Vilket ansvar vi tar för arbetsplatsen som helhet. Prefekt- och AC-möte 14-15 december 2011

3 Våra värderingar KI ska som studie- och arbetsplats, präglas av gott ledarskap, medarbetarskap, delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald samt omsorg om miljön, såväl den inre som den yttre. KI ska ha tilltro och stöd till alla medarbetares och studenters initiativ, kreativitet, självständighet och kompetens. Ett etiskt och humanistiskt förhållningssätt ska vara ständigt aktuellt för alla medarbetare. De grundläggande värderingarna ska accepteras och delas av alla.  Prefekt- och AC-möte 14-15 december 2011

4 Hur vi förhåller oss till själva arbetet
Som medarbetare vid KI bidrar jag med Kunskap, initiativ och kreativitet för att åstadkomma resultat med hög kvalitet i linje med verksamhetens mål. Ansvara för min egen professionalitet, utveckling och arbetssituation i dialog med ansvarig chef. Prefekt- och AC-möte 14-15 december 2011

5 Hur vi förhåller oss till själva arbetet
Ett bra medarbetarskap kännetecknas av Engagemang Arbetsglädje Öppenhet Samarbete Ansvarstagande Varje medarbetare uppfattar sig själv och andra som betydelsefulla för det gemensamma arbetet och att var och en bidrar till att nå målen. Prefekt- och AC-möte 14-15 december 2011

6 Hur vi umgås med våra arbetskamrater
Bidra med gott samarbete. Respektera varandras kompetens och olika roller. Delge kunskap och information till andra. Ge och ta stöd och feedback kollegor emellan. Visa förtroende och respekt för människors lika värde. Som medarbetare vid KI bidrar alla till ett gott samarbete, bra arbetsklimat och arbetsmiljö genom att visa respekt för varandras kompetens och olika roller, samt genom att delge kunskap och information till andra. Prefekt- och AC-möte 14-15 december 2011

7 Vilket ansvar vi tar för arbetsplatsen som helhet
Bidra till att utveckla KIs goda rykte som ett av de ledande universiteten i en konkurrensutsatt och internationell miljö. Samverkan, tilltro och samspel är ett gemensamt ansvar och förutsätter en ömsesidig relation mellan ledare och medarbetare för att få en väl fungerande verksamhet. Prefekt- och AC-möte 14-15 december 2011

8 Medarbetare som har uppdrag som chef och ledare
Skapa en organisation där mål och riktlinjer genomsyrar verksamheten och där medarbetare involveras och motiveras att delta i universitetets utveckling. Väl fungerande kommunikation - förmåga att förmedla tydliga budskap och vara lyhörd för medarbetares synpunkter. Vara bärare av organisationens värderingar. Ett tydligt och utvecklande ledarskap är en viktig framgångsfaktor för KIs framtida resultat Prefekt- och AC-möte 14-15 december 2011

9 Hur ska riktlinjerna för medarbetarskap användas?
Prefekt- och AC-möte 14-15 december 2011

10 Riktlinjerna för medarbetarskap ska vara ett stöd
i chefers arbete med uppföljning av medarbetarundersökningen i chefs- och ledarskapsutveckling/utbildning i det kontinuerliga förbättringsarbetet av arbetsmiljön i utvecklingssamtal och lönesamtal vid rekrytering och introduktion av nyanställda för varje enskild medarbetare Prefekt- och AC-möte 14-15 december 2011

11 Relaterade dokument KIs övergripande strategi
Mallar och stöddokument för Utvecklingssamtal Delegationsordning inkl mallar för delegationsordning vid institution Samverkansavtalet inom KI KIs riktlinjer gällande ledarskap Riktlinjer inom arbetsmiljö, likabehandling och trakasseriärenden Prefekt- och AC-möte 14-15 december 2011

12 Stödresurser Vid den egna institutionen: Institutionens ledningsgrupp
Administrativ chef PA- medarbetare Närmaste chef för arbetsmiljögruppen Fackliga medarbetare och friskvårdsombud Centralt HR-konsulter och psykolog Biträdande personalchef Ledarskapsstrateg Friskvårdskonsulenter Personaldirektör Previa företagshälsovården Prefekt- och AC-möte 14-15 december 2011

13 Ladda ner dokumentet på Internwebben (intra. ki
Ladda ner dokumentet på Internwebben (intra.ki.se – Personal - Arbetsmiljö och hälsa) Prefekt- och AC-möte 14-15 december 2011


Ladda ner ppt "Riktlinjer för medarbetarskap vid Karolinska Institutet"

Liknande presentationer


Google-annonser