Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mål med samverksanssystemet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mål med samverksanssystemet"— Presentationens avskrift:

1 Mål med samverksanssystemet
Förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är rättigheter för de anställda Underlätta samverkan mellan parterna och stödja en fortlöpande utveckling av verksamheten Tydliggöra beslutsprocessen utan att för den skull åsidosätta gällande avtal.

2 GRUNDTANKARNA I SAMVERKANSAVTALET
1. Så många frågor som möjligt ska hanteras av dem som är direkt berörda av dem 2. Integrera verksamhet, medbestämmande (MBL) och arbetsmiljö (AML) samt samverkansavtalets överenskommelse om hälsa 3. Dialog som metod för att fatta beslut 4. Mötesplatser 5. Hälsa och arbetsmiljö

3 1 SÅ MÅNGA FRÅGOR SOM MÖLJLIGT SKA HANTERAS AV DEM SOM ÄR DIREKT BERÖRDA AV DEM UTE PÅ ARBETSPLATSERNA

4 2 INTEGRERA VERKSAMHET, MEDBESTÄMMANDE OCH ARBETSMILJÖ SAMT SAMVERKANSAVTALETS ÖVERENSKOMMELSE OM HÄLSA

5 DIALOG SOM METOD FÖR ATT FATTA BESLUT
3 DIALOG SOM METOD FÖR ATT FATTA BESLUT

6 4 MÖTESPLATSER

7 Central samverkansgrupp
förvaltning Verksamhet Medbestämmande Hälsa och arbetsmijö Dialog Ärenden

8 Enighet Oenighet -gruppen bli enig, direkt eller efter dialog
-någon/några organisationer säger NEJ!

9 Enighet Oenighet Enighet om ärende Protokollet justeras
-gruppen bli enig, direkt eller efter samtal / diskussion -någon/några organisationer säger NEJ! Enighet om ärende Protokollet justeras Arbetsgivarbeslut

10 Enighet Oenighet Enighet om ärende Oenighet om ärende
-gruppen bli enig, direkt eller efter samtal / diskussion -någon/några organisationer säger NEJ! Enighet om ärende Oenighet om ärende Protokollet justeras Ingen §14- förhandling begärd §14- förhandling begärd Oenighet Enighet Arbetsgivarbeslut

11 Central samverkansgrupp
förvaltning Apt Apt Apt Information Dialog Beslut

12 Information Dialog Fatta beslut Arbetsplatsträff
Lyssna och fråga om du inte har förstått Dialog Prata med varandra och lyssna på varandra Fatta beslut Förslag till beslut

13 SPELREGLER VID BESLUTSFATTANDE
yttra sig Alla har rätt att säga nej Vill du något måste du säga det! Tycker du något Inget eftersnack!

14 Beslut vid enighet Beslut vid oenighet Ingen säger nej
Grupp och chef samtalar sig fram till ett enigt beslut Chefen fattar beslut = bekräftar enigheten Någon / några säger nej Gruppen är oenig Chefen fattar beslut

15 Central samverkansgrupp
förvaltning Apt Apt Apt Verksamhets- möten Verksamhets- möten Verksamhets- möten

16 5 HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

17 Systematiskt arbetsmiljöarbete Företagshälsovård- stöd och resurs
Fysisk arbetsmiljö Psykisk arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Rehabilitering vid behov Företagshälsovård- stöd och resurs Hälsa

18 KASAM Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet

19 Ledarskap Medarbetarskap

20 Varför är vi på jobbet? Vem är vi till för?
Vad är viktigt för oss på jobbet? Dialogen är viktigare än besluten Våra roller som ledare och medarbetare

21 Varför är vi på jobbet? Vem är vi till för?
UPPDRAGET – VAD SKA GÖRAS

22 VERKSAMHETSIDÉ UPPDRAGET – VAD SKA GÖRAS
Varför är vi på jobbet? Vem är vi till för? VERKSAMHETSIDÉ UPPDRAGET – VAD SKA GÖRAS

23 VERKSAMHETSIDÉ UPPDRAGET – MÅLSÄTTNING VAD SKA GÖRAS
Varför är vi på jobbet? Vem är vi till för? VERKSAMHETSIDÉ UPPDRAGET – VAD SKA GÖRAS MÅLSÄTTNING

24 VERKSAMHETSIDÉ UPPDRAGET – MÅLSÄTTNING VAD SKA GÖRAS GENOMFÖRANDE
Varför är vi på jobbet? Vem är vi till för? VERKSAMHETSIDÉ UPPDRAGET – VAD SKA GÖRAS MÅLSÄTTNING GENOMFÖRANDE

25 ?! VERKSAMHETSIDÉ UPPDRAGET – MÅLSÄTTNING VAD SKA GÖRAS GENOMFÖRANDE
Varför är vi på jobbet? Vem är vi till för? VERKSAMHETSIDÉ UPPDRAGET – VAD SKA GÖRAS MÅLSÄTTNING ?! GENOMFÖRANDE

26 Mening Samman-hållning Gemenskap Synas Inflytande Att vara någon
2. Vad är viktigt för oss på jobbet? Samman-hållning Gemenskap Synas Inflytande Tillhörighet Att vara någon Uppmärksamhet Delaktighet Att själv få bestämma Klarhet Utveckling Tydlighet

27 3. Dialogen är viktigare än beslutet
Genomförande Dialog Beslut Genomförande

28 Intresse, engagemang, förståelse för….
Hög Intresse, engagemang, förståelse för…. Möjligheten att påverka… Låg Tid

29 Vad är ett gott ledarskap och ett gott medarbetarskap?
4. Våra roller som ledare och medarbetare Vad är ett gott ledarskap och ett gott medarbetarskap?

30 Dialogen Diskussionen …utvidgar och kanske ändrar deltagarens åsikt
…förutsätter att vi även granskar våra egna påståenden …lyssnar ofta för att förstå och finna mening …öppnar möjligheter att nå ännu bättre lösningar är de ursprungliga förslagen …framför de bästa tankarna i visshet om att andras reflektioner kommer att förbättra dem snarare än förstöra dem …söker efter styrka i andras argumentering …förutsätter att många människor har delar av svaret och tillsammans kan nå fram till en fungerande lösning Dialogens mål är att söka förståelse Diskussionen …befäster deltagarens egen åsikt …leder till kritik av de andras påståenden …lyssnar ofta för att finna fel och brister och för att kunna angripa argumenten …försvarar de egna lösningarna som de bästa och utesluter ofta alternativ …framför de bästa tankarna för att visa att man har rätt …söker fel och brister i andras argumentering …lockar oss att hävda att det bara finns ett rätt svar och att någon har det Diskussionens mål är att vinna

31 Hur fungerar samverkan hos oss idag?
Hur kan vi utveckla samverkan hos oss? Vilket steg ska vi ta för att nå den utvecklingen?


Ladda ner ppt "Mål med samverksanssystemet"

Liknande presentationer


Google-annonser