Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till information om utvecklingsarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till information om utvecklingsarbete"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till information om utvecklingsarbete
- med vägledningsmaterialet ”Att göra ett bra jobb” © Kommunförbundet Skåne, ESF-Rådet i Skåne, Svenska Kommunförbundet och MAK

2 Syftet med informationen är att:
inspirera till genomförande av och delaktighet i utvecklingsarbete skapa en medvetenhet om vad som krävs av arbetsplatsen och enskilda skapa förutsättningar för att förbereda utvecklingsarbetet på ett bra sätt © Kommunförbundet Skåne, ESF-Rådet i Skåne, Svenska Kommunförbundet och MAK

3 Innehåll: Vad kan vi få ut av utvecklingsarbetet?
Tre medel för att stödja det Synsätt och värderingar i utvecklingsarbete Arbetsmetod - Hur kan vi lägga upp det? Hjälpmedel - Vilket stöd finns det? © Kommunförbundet Skåne, ESF-Rådet i Skåne, Svenska Kommunförbundet och MAK

4 Vad kan vi få ut av utvecklingsarbetet?
Kortsiktigt handlar det om: en gemensam syn på ett antal områden som är centrala för såväl verksamhetens som individens utveckling en tydlig bild av vilka förutsättningar vi behöver ett förslag till hur dessa förutsättningar kan skapas Det fysiska resultatet blir en gemensam utvecklingsplan med förslag till individuella utvecklingsinsatser På längre sikt bör det leda till ett effektivare sätt att arbeta med utveckling som bygger på medarbetarnas aktiva medverkan och gör att man samordnar kraften i verksamhetens och medarbetarnas utveckling © Kommunförbundet Skåne, ESF-Rådet i Skåne, Svenska Kommunförbundet och MAK

5 Synsätt Arbetssätt Tre medel i utvecklingsarbetet: Stöd
© Kommunförbundet Skåne, ESF-Rådet i Skåne, Svenska Kommunförbundet och MAK

6 Synsätt: Förbättringar skapas av människor!
Alla vill göra ett bra jobb! Förutsättningar för att göra ett bra jobb! © Kommunförbundet Skåne, ESF-Rådet i Skåne, Svenska Kommunförbundet och MAK

7 Utvecklingsarbetet ska skapa de förutsättningar vi behöver
Synsätt: Det behövs både inre och yttre förutsättningar för att göra ett bra jobb! Yttre förutsättningar t ex: Inre förutsättningar t ex: relevant information effektivt tekniskt stöd fungerande kontaktnät/ nätverk bra ledarskap och arbetsklimat tid och tillfälle fysisk miljö mm kunskaper attityder, motivation erfarenheter formell behörighet egenskaper hälsa mm medvetenhet, kring mål, strategier och den egna rollen Utvecklingsarbetet ska skapa de förutsättningar vi behöver © Kommunförbundet Skåne, ESF-Rådet i Skåne, Svenska Kommunförbundet och MAK

8 Synsätt: Kompetens - Förmågan att göra ett bra jobb!
Yttre förutsättningar t ex: Inre förutsättningar t ex: relevant information effektivt tekniskt stöd fungerande kontaktnät/ nätverk bra ledarskap och arbetsklimat tid och tillfälle fysisk miljö mm kunskaper attityder, motivation erfarenheter formell behörighet egenskaper hälsa mm medvetenhet, kring mål, strategier och den egna rollen Utvecklingsarbetet ska skapa de förutsättningar vi behöver © Kommunförbundet Skåne, ESF-Rådet i Skåne, Svenska Kommunförbundet och MAK

9 Synsätt: Förbättringar skapas av människor!
Alla vill göra ett bra jobb! Förutsättningar för att göra ett bra jobb! Kompetens - Förmågan att göra ett bra jobb! Det är viktigt att kunna påverka förutsättningarna! © Kommunförbundet Skåne, ESF-Rådet i Skåne, Svenska Kommunförbundet och MAK

10 Arbetsmetod - Hur kan vi lägga upp det?
3 frågor Är vi på rätt väg? Utvecklings-insatser 1. Vad är vårt uppdrag och vilka utmaningar står vi inför? Uppdrag/ Utmaningar 2. Vad ska vi förbättra i vårt sätt att arbeta? 3. Vilka förutsättningar behöver vi och hur kan de skapas? Plan Plan © Kommunförbundet Skåne, ESF-Rådet i Skåne, Svenska Kommunförbundet och MAK

11 Arbetsmetod - Hur kan vi lägga upp det?
3 frågor/3 perspektiv Vad är verksamhetens uppdrag och vilka utmaningar står den inför? Vad ska förbättras i verksamheten? Vadär vårt uppdrag och vilka utmaningar står vi inför? Vilka förutsättningar behöver vi och hur kan de skapas? Vad ska vi förbättra i vårt sätt att arbeta? Plan Utvecklings- insatser Vadär mitt uppdrag och vilka utmaningar står jag inför? Vad ska jag förbättra i mitt sätt att arbeta? Vilka förutsättningar behöver jag och hur kan jag skapa dem? Plan Utvecklings- insatser © Kommunförbundet Skåne, ESF-Rådet i Skåne, Svenska Kommunförbundet och MAK

12 Hjälpmedel - Vilket stöd finns det?
Interna resurser och stödfunktioner Vägledningsmaterialet ”Att göra ett bra jobb” ( EU Växtkraft mål 3 ( © Kommunförbundet Skåne, ESF-Rådet i Skåne, Svenska Kommunförbundet och MAK


Ladda ner ppt "Välkommen till information om utvecklingsarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser