Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Ledardagen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Ledardagen!"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Ledardagen!
Mår du bra ? 1=Ja 2=Nej 3=Vet ej

2 Varför en gemensam målbild?
Vi är: Kunniga engagerade bra resultat inom flera områden, Vi behöver: kraftsamla inom vissa områden

3 Inga nya målområden - istället ihärdighet
Målbild 2012 Inga nya målområden - istället ihärdighet Kvalitet, patientsäkerhet Tillgänglighet Delaktighet Nytt Betona patientens perspektiv Vässade konkreta mål

4 Olika perspektiv på vården

5 Patientens fokus utifrån
Målbild 2012 – bra vård och bättre hälsa Patientens fokus utifrån TILLGÄNGLIGHET KVALITET DELAKTIGHET Befolkningens hälsa Bemötande Patientsäkerhet Kliniska resultat Forskning Rätt vård i rätt tid Vårdgarantin Vårdval Patientinflytande EKONOMI

6 Om tillgänglighet 2012 vill jag som patient…
Alltid kunna nå sjukvården per telefon < 5 minuter Få kontakt med primärvården inom 0-5 dagar På akutmottagning inte behöva vänta i väntrum mer än 1 timme och vara klar inom 3 timmar Få tillgång till specialistvård inom dagar Alltid få tid för mottagning eller behandling vid beslutstillfället

7 Om kvalitet och säkerhet
2012 vill jag som patient… Kunna lita på att kliniska resultat är bland de bästa i landet och att inte råka ut för undvikbara skador Kunna få råd om min hälsa Få ett gott bemötande Slippa en vårdrelaterad infektion

8 Om delaktighet 2012 vill jag som patient…
Kunna känna mig delaktig i min vård Kunna använda en del tjänster via datorn

9 Hur ska vi veta om vi når målet?
Genom att följa upp, mäta och analysera resultaten Ändrade arbetssätt ger också ändrade resultat

10 Hur får vi tid att arbeta med utveckling?
Prioritera utvecklingsarbete Chefens och medarbetarnas dubbla ansvar, dagens och morgondagens arbete Ta bort icke värdeskapande aktiviteter Få inspiration av andra Arbeta mer tillsammans Använda beprövade metoder/modeller

11 Vilket stöd finns i utvecklingsarbetet?
Vårdprocesscentrum PSE HU Verksamhetsutvecklare HR Utbildningar Studenter Nätverk Med mera

12 <1 tim 1-5 tim 6-10 tim >10 tim
Hur mycket tid i veckan avsätter du för verksamhetsutveckling? <1 tim 1-5 tim 6-10 tim >10 tim

13 Hur blir målbilden en del av vardagen?
Varje enhet behöver konkretisera vad som behöver göras Uppföljning, mätning och analys av resultaten Jämföra med andra Presentera resultat Efterfråga förbättringar

14 Ledningens aktiva engagemang Mål 2010
För detta krävs Ledningens aktiva engagemang Mål 2010 Alla ledare efterfrågar resultat för kvalitet, säkerhet, tillgänglighet och bemötande, samt driver aktivt förbättringsarbete Alla enheter redovisar fortlöpande och öppet sina resultat Från väntelista till direkt bokning

15 ”All förändring du vill se i världen måste börja hos dig själv”
Förändring kräver fokus ”All förändring du vill se i världen måste börja hos dig själv” Mahatma Gandhi

16 Jag kommer ihärdigt att följa hur vi arbetar med detta
Att arbeta ännu mera är inte lösningen Det finns många bra exempel på hur vi kan arbeta annorlunda

17 Utmaningen är… Att kunna nå dessa mål inom ramen för de tillgängliga ekonomiska resurserna

18 Pågår det nu på din enhet förbättringsarbete för att förbättra tillgängligheten?
1=Ja 2=Nej 3=Ej aktuellt

19 Patientens fokus utifrån
Målbild 2012 – bra vård och bättre hälsa Patientens fokus utifrån TILLGÄNGLIGHET KVALITET DELAKTIGHET Befolkningens hälsa Bemötande Patientsäkerhet Kliniska resultat Forskning Rätt vård i rätt tid Vårdgarantin Vårdval Patientinflytande EKONOMI


Ladda ner ppt "Välkommen till Ledardagen!"

Liknande presentationer


Google-annonser