Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VAD ÄR ETT LYCKAT UTVECKLINGSARBETE?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VAD ÄR ETT LYCKAT UTVECKLINGSARBETE?"— Presentationens avskrift:

1 VAD ÄR ETT LYCKAT UTVECKLINGSARBETE?
EFFEKTER RESULTAT AKTIVITETER

2 Exempel - kompetensutveckling
EFFEKTER – ETABLERA NYA ARBETSSÄTT RESULTAT – PRÖVA NYTT ARBETSSÄTT UTFALL AV AKTIVITETER – DELTAGANDE I UTBILDNING, NÖJDHET OCH NYTTA

3 Problem med hållbarheten
FOKUS PÅ UTFALL OCH AKTIVITETER BEROR PÅ EN PROJEKTLOGIK OCH ETT FÖRENKLAT PLANERINGSTÄNKANDE

4 MEKANISMER FÖR HÅLLBARHET
RESULTAT EFFEKTER

5 Brukare med inflytande
Hur organisera utveckling? Krävande finansiärer Sätta ramar Följa utveckling Implementera resultat Aktivt ägarskap Professionell styrning Strategiska beslut i samspel med ägarna Kompetent ledning Organisera nätverk Engagera Motivera Föra dialog Engagerade deltagare Pröva idéer och genomföra förändringar Brukare med inflytande

6 Vi är till för kvinnor, män, flickor och pojkar
Styrdokument Struktur Ledningsprocesser Kärnprocesser Stödprocesser Budget, mål och uppföljning Leda samhällsutvecklingen Myndighetsutövning Tillhandahålla tjänsteservice HR Beslut Ekonomi Organisationsutveckling Kommunikation Kultur Vi är till för kvinnor, män, flickor och pojkar

7 HUR GENOMFÖRA ETT NATIONELLT UTVECKLINGSARBETE?
EXTERN FINANSIERING I FORM AV PROJEKT ELLER PROGRAM (HÅJ) EGEN FINANSIERING – NATIONELLT STÖD OCH SAMORDNING (VERKSAMHETSLYFTET)

8 ATT TÄNKA PÅ KOMBINERA NATIONELLT STÖD MED LOKALT ENGAGEMANG
EN DEL AV VERKSAMHETEN ÄGARSKAP OCH STYRNING PÅDRIVANDE LEDNING HÖG DELAKTIGHET IT-AVDELNNGEN – SERVICE OCH STÖD LÄRANDE UTVÄRDERING


Ladda ner ppt "VAD ÄR ETT LYCKAT UTVECKLINGSARBETE?"

Liknande presentationer


Google-annonser