Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunalrådskansliet KAPITEL Stöd till och stärkt samverkan med det civila samhällets aktörer •Vision ” I Örebro finns ett levande vitalt civilt samhälle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunalrådskansliet KAPITEL Stöd till och stärkt samverkan med det civila samhällets aktörer •Vision ” I Örebro finns ett levande vitalt civilt samhälle."— Presentationens avskrift:

1 Kommunalrådskansliet KAPITEL Stöd till och stärkt samverkan med det civila samhällets aktörer •Vision ” I Örebro finns ett levande vitalt civilt samhälle som bygger på en dynamisk samverkan mellan kommunen, den frivilliga och den privata sektorn.”

2 Kommunalrådskansliet KAPITEL Stöd till och stärkt samverkan med det civila samhällets aktörer •Budget 2007 ”..Social ekonomi.. Verksamheten drivs i syfte att stärka individer, det civila samhället och/eller skapa starkare sociala nätverk. …. kommer kommunen att utarbeta strategier för hur kommunen engagerar sig i den sociala ekonomin” ”.. Den kommunala organisationen måste ständigt genom samarbete stärka den civila sektorn och det engagemang enskilda människor visar.”

3 Kommunalrådskansliet KAPITEL Stöd till och stärkt samverkan med det civila samhällets aktörer •Politisk organisation Strategigrupp inrättas under KS 2007 ”Demokrati/Civila samhället” tre ledamöter sekreterare

4 Kommunalrådskansliet KAPITEL Stöd till och stärkt samverkan med det civila samhällets aktörer •Strategigruppens uppdrag -en vision kring det civila samhällets plats i Örebro kommun -hur socialt företagande kan stärkas -hur kommunens samtliga enheter ska kunna öka samverkan med det civila samhället -hur det traditionella föreningslivet ska stärkas -hur nya nätverk och otraditionellt engagemang ska mötas och stödjas

5 Kommunalrådskansliet KAPITEL Stöd till och stärkt samverkan med det civila samhällets aktörer •Metod - ett internt samtal med nyckelpersoner kring vilka kontakter som finns, vilka register, arbetssätt - en extern kartläggning av det civila samhällets förutsättningar i Örebro idag

6 Kommunalrådskansliet KAPITEL Stöd till och stärkt samverkan med det civila samhällets aktörer •Kartläggningen (underlag för policy) -Definitioner, historik och omvärld -Beskrivning av lokala aktörer och deras arenor -Inventering av befintliga stödstrukturer -Förslag till vision, policy o lärande struktur -Förslag till organisation för samverkan

7 Kommunalrådskansliet KAPITEL Stöd till och stärkt samverkan med det civila samhällets aktörer •Beslut -Vision och policy (kf) -Lokala spelregler -Handlingsplan -Implementering/utbildning -Ideellt utvecklingscenter etableras (kf)

8 Kommunalrådskansliet KAPITEL Stöd till och stärkt samverkan med det civila samhällets aktörer •Policy - för Örebro kommuns samverkan med det civila samhället -Framtida utmaningar -Definition -Målbild -Principer -Medarbetarnas förutsättningar

9 Kommunalrådskansliet KAPITEL Stöd till och stärkt samverkan med det civila samhällets aktörer •Det civila samhället fördjupar demokratin •Demokrati förutsätter ett levande civilt samhälle och en mångfald av olika organisationer •Den ideella sektorn är av stor samhällsekonomisk betydelse •Demografin kommer att förändras •Våra ekologiska utmaningar tilltar

10 Kommunalrådskansliet KAPITEL Stöd till och stärkt samverkan med det civila samhällets aktörer •”Det civila samhället som begrepp innefattar här såväl oorganiserade som föreningsdrivna demokratiska aktiviteter som bedrivs utan vinstintresse - social ekonomi”

11 Kommunalrådskansliet KAPITEL Stöd till och stärkt samverkan med det civila samhällets aktörer •Du som merarbetare i Örebro kommun ska: •Kunna öka samverkan mellan kommunen och det civila samhällets aktörer. Ge möjlighet för utveckling av engagemang i såväl traditionella som nya former av organisationer och nätverk •Ha tillgång till begrepp och principer som är gemensamma för alla som verkar i kommunen •Få en ökad kunskap om det civila samhällets betydelse för vår kommuns utveckling •Få hjälp med att föra dialog med medborgare, brukare och idéburna organisationer kring gemensamma frågeställningar

12 Kommunalrådskansliet KAPITEL Stöd till och stärkt samverkan med det civila samhällets aktörer


Ladda ner ppt "Kommunalrådskansliet KAPITEL Stöd till och stärkt samverkan med det civila samhällets aktörer •Vision ” I Örebro finns ett levande vitalt civilt samhälle."

Liknande presentationer


Google-annonser