Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Presentation Jämte, Estland, Västerbotten, Stockholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Presentation Jämte, Estland, Västerbotten, Stockholm."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Presentation Jämte, Estland, Västerbotten, Stockholm Social ekonomi, Kooperativt företagande, Landsbygdsutveckling Mångfald i vård och omsorg (ideella sektorn) Främjandesystemet, Tematisk grupp entreprenörskap och företagande, Kapitalförsörjning, Kvinnors företagande, Uppdrag verksamhetsbidrag 2

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Styrning av Tillväxtverket Instruktioner och regleringsbrev samt uppdrag från Näringsdepartementet = VAD Program beslutade av styreslen och GD = HUR Bevakning av omvärlden 3

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tillväxtverket 4

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Från Arjeplog till Malmö 5 Kontor på 9 orter Cirka 350 medarbetare 3,2 miljarder

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Vårt arbete bidrar till hållbar tillväxt 6 Hållbar tillväxt kräver förnyelse

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Uppdrag för ökat entreprenör- skap och företagande Utveckla företag Förenkla för företag Samla arbetet med hållbar tillväxt Främja regional utvecklingen Förvalta Europaprogrammen 7

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Entreprenörskap 8 Ett uttryck för de aktiviteter som individer, enskilt eller i grupp, utför när idéer genereras och omsätts till något värdeskapande.

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Entreprenör 9 Är en individ som tar tillvara, identifierar och utvecklar idéer och innovationer inom alla delar av samhället så att företag växer fram eller utvecklas.

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Entreprenöriella aktiviteter 10 Bidrar till förnyelse i samhället och kan ta formen av till exempel ett nystartat företag, en ny produkt eller ett nytt sätt att organisera en verksamhet.

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Strategi för ökat entreprenörskap och företagande Göra Synligt Genom fakta och statistik kunskap om företagande och dess betydelse 11

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Strategi för ökat entreprenörskap och företagande Göra Möjligt Genom projekt för entreprenörskap vid universitet och högskola, utbildning av rådgivare och attitydfrämjande insatser Kapitalförsörjning för vissa grupper Fortsatt utveckling av digitala lösningar Internationalisering export/import 12

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Strategi för ökat entreprenörskap och företagande Göra Nytta Genom verksamhetsbidrag till affärsrådgivning, utvecklingscheckar och rådgivning om att starta företag. Bidrag till samarbete mellan företag Innovation 13

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Entreprenörskap 14 Främja kvinnors företagande Hälsa, vård & omsorg Entreprenörskap i högre utbildning Ungas innovationskraft Företagare med utländsk bakgrund Kooperativ utveckling Samhällsentreprenörskap

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Företagsutveckling 15 Kulturella & kreativa näringar Besöksnäringsprogrammet Kompetensutveckling Affärsutvecklingscheckar Affärsutveckling i SMF Leverantörsprogrammet

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Samhällsentreprenörskap Förbättra och förändra det som saknas i samhället. Bidra till att gemensamma, samhällsnyttiga funktioner utvecklas. Ökande intresse. Programmets syfte: underlätta för fler samhällsentreprenörer att förverkliga idéer 16

17 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Besöksnäringen Växande näring Turistpolitiskt mål: hög attraktionskraft & konkurrenskraftig turistnäring Tillväxtverkets uppdrag: främja utvecklingen –Samverkan –Kunskap och statistik –Projektsatsningar 17

18 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH VERKSAMHETSBIDRAG 18

19 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Problem GD anser att; 1.Hanteringen av verksamhetsbidrag inte fungerar bra 2.Välmotiverat att ta ett samlat kraftfullt helhetsgrepp över frågan 3.Behövs en mer enhetlig hantering av verksamhetsbidrag 19

20 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Organisationerna Positiva till en ”bättre” byråkratisk hantering Efterlyser en ”bättre” löpande dialog Oroliga för vad vi i övrigt vill uppnå Har goda kontakter mellan varandra, jämför och kritiserar olika förutsättningarna Har format ett Aktörsråd för att få en mer kraftfull röst

21 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Uppdrag från GD 1.Definiera verksamhetsbidrag 2.Beskriva processen för hantering av verksamhetsbidrag 3.Utforma kriterier, riktlinjer och standardiserade villkor 4.Föreslå rutiner för uppföljning och utvärdering 5.Föreslå rutiner för revision av verksamhetsbidrag

22 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Projektmål Tillväxtverket ska, från och med år 2014, ha en internt och externt förankrad beskrivning av verksamhetsbidrag och rutiner för en mer lika hantering av verksamhetsbidrag, inkluderande kriterier, riktlinjer och villkor för bidrag.

23 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Kontaktuppgifter Bosse Olsson 08 681 9502 bosse.olsson@tillvaxtverket.se 23


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Presentation Jämte, Estland, Västerbotten, Stockholm."

Liknande presentationer


Google-annonser