Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Pilotkommuner för serviceutveckling - vad erbjuds och vad krävs?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Pilotkommuner för serviceutveckling - vad erbjuds och vad krävs?"— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Pilotkommuner för serviceutveckling - vad erbjuds och vad krävs?

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Dagens information Bakgrund till uppdraget – så här tänker vi Urvalet – varför är det ni som sitter här? Vad erbjuds och vad krävs? Vad ska göras och hur? Plan för kunskaps- och erfarenhetsutbyte Generell information – detaljfrågor vid kafferaster, lunch, mingel… 2

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Bakgrund till uppdraget – så här tänker vi Kommunernas roll A och O Service i en bredare tolkning än butiker och bensinstationer Målet: attraktiva miljöer och näringslivsutveckling Projektmedel långsiktigt utvecklingsarbete 3

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Utvalda kommuner Pilotkommuner (i rött) Arjeplog Sorsele Norsjö/Malå/Skellefteå (tre kommuner i samverkan) Härjedalen Ludvika Lindesberg Munkedal Torsby Sunne Eda Ydre Kalmar (Södermöre kommundelsnämnd) Uppvidinge Ambassadörer (i blått) Boden Örnsköldsvik Borgholm Linköping Kristianstad 4

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Varför valdes ni? 1.Vill göra det vi efterfrågade 2.Urvalskriterier: serviceglest i gles- och landsbygder, koppling till företagande och näringslivsutveckling, samverkan ideell sektor, samordning kommersiell och offentlig service, strategiskt och långsiktigt arbete i kommunala processer, innovativt tänk, geografisk spridning Ni är alla olika…! 5

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Vad erbjuds? Pilotkommuner får möjlighet att arbeta strategiskt och praktiskt med lokal serviceutveckling 2012- 2014. Upp till 60 procents finansiering för insatsens totala kostnad (framför allt lön och resor) under ca 2,5 år. Stöd och rådgivning från relevanta parter. Erfarenhetsutbyte och lärande mellan ingående pilotkommuner. 6

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Vad krävs? Att utsedda pilotkommuner arbetar både strategiskt och praktiskt med lokal serviceutveckling. Medfinansiering på minst 40 procent av insatsens totala kostnad. Deltagande i lärande och erfarenhetsutbyte samt spridning av goda modeller till andra. Att kommunen avser att arbeta långsiktigt med servicefrågorna som en del i kommunens översiktsplanering och budgetarbete och att detta integreras i ordinarie verksamhet efter insatsens slut. 7

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Vad ska göras? Exempel: Inventering av kommunens totala situation vad gäller tillgänglighet till kommersiell och offentlig service. Processer och planering internt i kommunen. Identifiera lösningar utifrån (nya) behov och förutsättningar. Etablera och utveckla kontaktnät med kommersiella, ideella och offentliga aktörer. Utarbeta förslag på överenskommelser och avtal mellan kommunen och andra "servicepartners" samt förslag på finansiering för sådana lösningar. 8

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Hur ska detta göras? Olika beroende på situation och förutsättningar. Använd de goda exemplen! Dialog med Tillväxtverket. Redovisning: All bokföring på ett ställe. Använd mallen för tidsredovisning. Börja nu! 9

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Här pågår serviceprojekt! 10

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Kunskaps- och erfarenhetsutbyte Tillväxtverket besöker alla kommuner augusti/september Ca två träffar för projektledare per år Ca en större konferens per år All information på www.tillvaxtverket.se/service (ev. eget forum)www.tillvaxtverket.se/service Denna, och alla andra möten, dokumenteras och sprids Använd varandra! 11


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Pilotkommuner för serviceutveckling - vad erbjuds och vad krävs?"

Liknande presentationer


Google-annonser