Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional digital agenda för Östergötland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional digital agenda för Östergötland"— Presentationens avskrift:

1 Regional digital agenda för Östergötland
Kira Berg Daniel Johansson Fredrik Eriksson

2 En digital agenda för Sverige
"It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige" Befintliga resurser ska utnyttjas bättre. Agendan är ett komplement till pågående insatser inom exempelvis säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovation.

3 En regional digital agenda för Östergötland 2014-2020
Regionförbundet Östsam, samt Länsstyrelsen och Landstinget i Östergötland har undertecknat en avsiktsförklaring om att: ställa sig bakom det IT-politiska målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, liksom att det finns en ambition att arbeta fram en regional digital agenda i bred samverkan med olika samhällsaktörer

4 Inriktning Den regionala digitala agendan för Östergötland ska inriktas på: sådant som är av specifikt östgötskt intresse utifrån situationen i regionen sådant där vi har särskilt bra förutsättningar för fortsatt utveckling och där vi kan tillföra andra kunskap/erfarenheter sådant som handlar om att stödja de regionala utvecklingsstrategierna så som de beskrivs i det regionala utvecklingsprogrammet (RUP).

5 Förslag på insatsområden
Bredbandsinfrastruktur Digital kompetens och delaktighet Omfattar även IT för lärande Digitala tjänster i offentlig verksamhet Ex. e-hälsa och e-tjänster Digitalt stöd i offentlig verksamhet e-förvaltning IT för företagande och entreprenörskap

6 Exempel: Uppdrag från kommunchefsnätverket
Kommunchefsnätverket i Östergötland har uppdragit till idégruppen för en regional digital agenda att undersöka om det finns förutsättningar för att etablera en regional samverkan för e-tjänstutveckling. Frågeställningar: Hur ska en gemensam e-tjänstutveckling bedrivas, i vilka forum ska beslut fattas och det operativa arbetet bedrivas i praktiken? Vilka erfarenheter kan vi tillvara på från i det egna länet och i övriga Sverige? En plan för hur en sådan samverkan ska etableras, ska presenteras för Kommunchefsnätverket den 4 april.

7 Handlingsplan Presentation för berörda nätverk av politiker och tjänstemän i regionen (jan-mars) Genomförande av workshops med arbetsgrupper (mars-maj) Förslag på regional digital agenda tas fram (maj-juni) Agendaförslaget remitteras (juni-september) Konferens 17 september Agendan fastslås Upprättande av handlingsplaner utifrån insatsområden Genomförande av agendan påbörjas, 1 januari 2014

8 Kontaktuppgifter Daniel Johansson, Fredrik Eriksson, Kira Berg,


Ladda ner ppt "Regional digital agenda för Östergötland"

Liknande presentationer


Google-annonser