Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKAPANDE SKOLA - på agendan idag: Skapande skola 2011 Erfarenheter hittills, generellt Så ser det ut i Östra Götalands län Gynnsamma förutsättningar Kvalitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKAPANDE SKOLA - på agendan idag: Skapande skola 2011 Erfarenheter hittills, generellt Så ser det ut i Östra Götalands län Gynnsamma förutsättningar Kvalitet."— Presentationens avskrift:

1

2 SKAPANDE SKOLA - på agendan idag: Skapande skola 2011 Erfarenheter hittills, generellt Så ser det ut i Östra Götalands län Gynnsamma förutsättningar Kvalitet Delaktighet – elevmedverkan Funderingar

3 SKAPANDE SKOLA 2011 Omfattar grundskolan 1-9 150 miljoner kronor Ansökningstid 17 december – 3 februari Insatserna ska ske höstterminen 2011 – vårterminen 2012 www.kulturradet.se

4 KONKURRENSEN OM BIDRAGSMEDLEN ÖKAR Kvalitetskraven skärps på den strategiska handlingsplanen och på insatserna Jämställdhetsperspektiv Utveckling och förnyelse Förankring i kommunen Kvaliteten på redovisningarna

5 ERFARENHETER HITTILLS Redovisningar från 2009, åk 7-9, som grund: Över hälften (54%) av pengarna går till löner o arvoden till professionella kulturaktörer Drygt en fjärdedel (26%) till inköp av föreställningar, studiebesök o dyl Samordningen skedde oftast på en skola Lärare och elever har deltagit i planeringen oftare än tjänstemän

6 FORTS…. Arbete på skolan med eleverna är vanligast De flesta kulturaktörer har haft korta uppdrag Handlingsplanen ett viktigt verktyg Insatserna bidrar till positiva effekter för eleverna Stärker elevernas förutsättningar att nå målen Bidrar till att uppfylla skolans värdegrunds- uppdrag Personalen: Ökad samverkan, fler verktyg, ny bild och upplevelse av elevernas förmågor

7 FORTS…. Ökat intresse för att ta in kulturen i skolan Ökad samverkan, nätverk, strukturer Svårt att hitta tid för planering och samverkan Svårt med intern samverkan (kolleger) Svårt med logistik UTMANING: Att få ett brett och hållbart engagemang för kultur i skolan

8 ÖSTERGÖTLANDS KOMMUNER 2009 Nio kommuner: Söderköping, Vadstena, Boxholm, Kinda, ödeshög, Mjölby, Linköping, Norrköping, Åtvidaberg Fyra fristående skolor 3 360 000 kr Sammanlagt ca 10 500 elever i åk 7-9

9 ÖSTERGÖTLAND KOMMUNER 2010 Sökte 9,6 milj kr. Fick drygt 6 milj Berör 20 200 elever i åk 4-6 i åtta kommuner och fyra fristående skolor Flera goda ex i länet: Söderköping, Mjölby, Ödeshög, Vadstena Populäraste genrer: Film, musik, konst/bild, litteratur och dans. Även en hel del cirkus.

10 GYNNSAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR Förvaltningsorganisation: skola + kultur Skolan tar ansvar – kulturen stödjer Skolan kopplar till den övergripande strategin om måluppfyllelse Styrgrupp – arbetsgrupp. Inte ensamma eldsjälar Samordnare/administrativ tjänst

11 LÅNGSIKTIGHET Kulturen som guldkant….? Kulturen som upplevelse, som uttrycksform och som pedagogiskt verktyg Medel för flera år? Strategisk handlingsplan – känd av alla Bred förankring, delaktighet, engagemang bland skolledare och lärare

12 KVALITET Vilka är professionella kulturarbetare? Inte tillåtet: elevföreställningar, musikskolans föreställningar, lokalrevy, amatörteater Hur kan vi arbeta för att eleverna ska få möta de bästa? Motala-exemplet: begär in CV

13 ELEVINFLYTANDE Skollagen kap 4 Inflytande och samråd Upp till skolan att se vilka former utifrån elevernas ålder och mognad som är lämpliga Exemplet Sundsvall Om man vill att kulturen ska tas på allvar måste man ta eleverna på allvar

14

15 FUNDERINGAR Kulturlivet blir alltmer aktivt och erbjuder paketlösningar Lätt att få tag på kulturaktiviteter Leder det till att skolan blir en passiv inköpare? Hur går det då med elevinflytandet? Blir kulturen en naturlig del av vardagen? Ju populärare Skapande skola blir, desto större glapp mellan ambition och tillgängliga medel

16 ÖNSKESCENARIO Att kultur i skolan blir en naturlig del av skolans vardag, ett av många sätt för eleverna att lära och utvecklas …..


Ladda ner ppt "SKAPANDE SKOLA - på agendan idag: Skapande skola 2011 Erfarenheter hittills, generellt Så ser det ut i Östra Götalands län Gynnsamma förutsättningar Kvalitet."

Liknande presentationer


Google-annonser