Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Syftet med uppdraget Att under åren 2012-2016 planera och genomföra systematiska utvecklingsinsatser inom ämnesområdena.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Syftet med uppdraget Att under åren 2012-2016 planera och genomföra systematiska utvecklingsinsatser inom ämnesområdena."— Presentationens avskrift:

1 Naturvetenskaps- och tekniksatsningen

2 Syftet med uppdraget Att under åren 2012-2016 planera och genomföra systematiska utvecklingsinsatser inom ämnesområdena naturvetenskap och teknik i skolväsendet. Uppdraget ska genomföras med elevernas måluppfyllelse i fokus. För att öka elevernas intresse för vidare studier inom dessa ämnesområden.

3 Skäl för Naturvetenskaps- och tekniksatsningen •Ämnena är viktiga för: - landets utveckling. - den personliga utvecklingen. - framtida studier. •Elevernas kunskaper i naturvetenskap har sjunkit enligt internationella jämförelser. •Rapporter visar att eleverna upplever undervisningen som i hög grad läroboks- styrd och inte tillräckligt varierad. Teknik är särskilt eftersatt när det gäller undervisningstid och lärares utbildning. Fysik utan dragningskraft Skolinspektionens rapport Fysik utan dragningskraft Skolinspektionens rapport TIMSS, PISA Vändpunkt Sverige Teknikdelegationens rapport Vändpunkt Sverige Teknikdelegationens rapport Teknikämnet i träda Teknikföretagens rapport Teknikämnet i träda Teknikföretagens rapport

4 Effektiv kompetensutveckling Forskning visar att följande faktorer är viktiga för att kompetensutveckling ska få positiva effekter på undervisningen. - Fokus på elevers måluppfyllelse. - Långsiktighet. - Delaktighet. - Mandat, möjligheter, krav och fokus. - Kollegialt lärande och praxisnära. Helen Timperley (2010) - Realizing the power of professional learning

5 NT-utvecklarens uppgifter •Organisera och leda träffar för kollegialt lärande inom naturvetenskap och teknik (NT) med olika lärargrupper. •Bidra till att stärka lärargruppernas ämnesdidaktiska kompetens i frågor som rör planering, genomförande och bedömning inom NT. •Stödja ett praktiknära lärande genom att utmana lärargruppernas vardagspraktik, kunnande och erfarenheter inom NT. •Påverka och utmana lärarens tidigare föreställningar om undervisning för att nå förändring och, på längre sikt, nå högre måluppfyllelse inom NT.

6 Förskollärarens och lärarens uppgifter •Aktivt delta i träffar för kollegialt lärande. •Planera, genomföra och bedöma olika projekt/arbetsområden inom NT. •Dela med sig av undervisningserfarenheter till kollegor. •Utveckla och förnya sin undervisningen inom NT.

7 Förskolechefens och rektors ansvar •Ge förutsättningar för lärarnas kollegiala lärande tillsammans med NT-utvecklaren. •Sätta upp och utvärdera verksamheten inom naturvetenskap och teknik. •Ta tillvara lärarnas och NT-utvecklarens systematiska kvalitetsarbete i form av planering, genomförande och bedömning av undervisning inom naturvetenskap och teknik.

8 Huvudmannens ansvar •Sätta upp mål och delmål för NT-utvecklarens arbete med naturvetenskap och teknik i verksamheten. •Ge förutsättningar för NT-utvecklarens arbete i det nationella nätverket för NT-utvecklare. •Ge förutsättningar för kollegialt lärande i den egna verksamheten. •I det systematiska kvalitetsarbete ta tillvara på NT-utvecklarens arbete i form av planering, genomförande och bedömning av undervisning inom NT tillsammans med kollegor.

9 Fokus inom NT-satsningen År 1: Bedömning för lärande. År 2: Språkutvecklande arbetssätt inom NT. År 3: Behovsanpassat.

10 NT-utvecklare hösten 2013

11 Tidsplan för nätverk av NT-utvecklare Omgång1 Omgång 3 20132014 2015 2016 Omgång 2

12 Webbresurs

13 Naturvetenskaps- och tekniksatsningen www.skolverket.se/nt


Ladda ner ppt "Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Syftet med uppdraget Att under åren 2012-2016 planera och genomföra systematiska utvecklingsinsatser inom ämnesområdena."

Liknande presentationer


Google-annonser