Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systematiskt kvalitetsarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systematiskt kvalitetsarbete"— Presentationens avskrift:

1 Systematiskt kvalitetsarbete
Redovisning av vad som granskas

2 Systematiskt kvalitetsarbete
Varje huvudman och förskolechef har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till de nationella mål, krav och riktlinjer som finns.

3 Allt förbättringsarbete måste starta i en beskrivning av nuläget
Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra utifrån de nationella målen? Vad anser barn, personal, föräldrar om verksamheten? Vilka områden är särskilt angelägna att förbättra?

4 Finns uppföljningsbara mål för utvecklingsarbetet?
Är prioriteringarna kända och accepterade? Kan utvecklingen följas över tid? Ger enhetens dokumenterade uppföljning en bild av vilka insatser som ger resultat?

5 Vanliga brister Förskolan saknar en dokumenterad bedömning av hur väl förskolan arbetar i riktning mot de nationella målen Förskolan saknar prioriterade och uppföljningsbara utvecklingsmål som utgår från en nulägesbeskrivning Förskolan saknar en planering för när och hur beslutade utvecklingsinsatser ska genomföras, följas upp och utvärderas

6 För ytterligare information om systematiskt kvalitetsarbete


Ladda ner ppt "Systematiskt kvalitetsarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser