Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Camilla Wallström Kunskap föds där tanke och känsla möts

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Camilla Wallström Kunskap föds där tanke och känsla möts"— Presentationens avskrift:

1 Skolornas användning av nationella prov och resultat studie i Nacka kommun våren 2010
Camilla Wallström Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap AB juni 2010

2 Frågor att besvara 1. Fungerar proven som ett stöd i undervisningen?
2. Leder bristande resultat i provet till särskilda insatser? 3. Används provet för att identifiera högpresterande och särbegåvade elever? 4. Gör skolorna analyser av provresultaten? 5. Jämför man sig med andra skolor? 6. Är redovisningen av elevens deltagande korrekt? 7. Kan redovisningen av provresultat utvecklas för att stödja skolorna? 8. Hur gör man i ämnen där nationella prov saknas? Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap AB juni 2010

3 Metod För lägesbild och analys
- enkät till alla rektorer med skolår 3 och 5 - intervjuer med rektorer och lärare i 10 utvalda skolor - dokument- och litteraturstudier Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010

4 Lägesbild 8 frågor Stöd i undervisningen? - Motiverade elever
- Stöd för måluppfyllelse år 3=77%, år 5=75% - Eleverna goda självbedömare - God föräldrakontakt Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010

5 År 3 År 5 Kunskap föds där tanke och känsla möts
C&C Organisation och Ledarskap juni 2010

6 År 3 År 5 Kunskap föds där tanke och känsla möts
C&C Organisation och Ledarskap juni 2010

7 Genomförandet är Tidskrävande En logistisk utmaning
Ett eget spår vid sidan av undervisningen Lärarnas ansvar Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010

8 År 3 År 5 Kunskap föds där tanke och känsla möts
C&C Organisation och Ledarskap juni 2010

9 Proven är konstruerade för att visa om eleven uppnått kravnivån
men är också ett instrument för högre måluppfyllelse Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010

10 År 3 År 5 Kunskap föds där tanke och känsla möts
C&C Organisation och Ledarskap juni 2010

11 År 3 År 5 Kunskap föds där tanke och känsla möts
C&C Organisation och Ledarskap juni 2010

12 ”i matematik syns vilken förberedelse som är gjord”
Olika perspektiv Rektor ”Vi försöker se samband och progression i lärandet samt vilka områden vi behöver utveckla och förbättra” Lärare ”i matematik syns vilken förberedelse som är gjord” ”synd att man inte använder nationella prov som utvecklingsinstrument” Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010

13 Jämförelse med andra skolor i kommunen är angeläget
Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010

14 Elevens deltagande 1. Befrielse, prov eller delprov – olika synsätt
2. Anpassning i en majoritet av skolorna 3. Nyanlända finns i en del av skolorna 4. Ledighet – föräldrarna bestämmer Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010

15 År 3 År 5 Kunskap föds där tanke och känsla möts
C&C Organisation och Ledarskap juni 2010

16 Central redovisning upplevs inte ge en rättvis bild
Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010

17 Kompetensutveckling och nätverksstöd efterfrågas mest
Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010

18 men utvärderas i liten skala ..........
Ämnen där nationella prov saknas följs upp på varierande sätt av läraren men utvärderas i liten skala Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010

19 Analysen visar olika mönster Kunskap föds där tanke och känsla möts
C&C Organisation och Ledarskap juni 2010

20 - Den omfattande logistiken vid genomförande
av nationella prov är i stor utsträckning lärarens enskilda angelägenhet – har rektor abdikerat här? Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010

21 - Få skolor ser de nationella proven som en del av undervisningen
och det är inte heller en gemensam angelägenhet för skolan Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010

22 - Samarbete kring rättning och bedömning styrs mycket av skolans
organisation och storlek Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010

23 - Skolorna använder inte resultaten av de nationella proven
för strategisk utveckling på övergripande nivå Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010

24 - Resultaten leder till stöd på individnivå men på olika villkor
Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010

25 - Uppföljning uppfattas som utvärdering
- Uppföljning står för en fortlöpande insamling av information om elevernas kunskapsresultat. Uppföljning kan baseras på betyg, sammanställningar av provresultat och andra nyckeltal. - Utvärdering innebär en granskning och värdering av elevernas kunskaps- resultat, det vill säga en fördjupad analys för att förstå och kunna förklara resultat i förhållande till målen i verksamheten och därigenom få underlag för åtgärder (Skolverket). Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010

26 - Att delta eller inte delta det är frågan?
Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010

27 - Redovisning av resultaten av NP ger inte en jämförbar bild
Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010

28 - 3-ämnesskolan behåller sitt grepp
Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010

29 - Konkurrens med andra eller med sig själv?
Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010

30 Nästa steg är att anta utmaningen att eliminera hindren och samtidigt använda kraften i de förutsättningar som finns. Kunskap föds där tanke och känsla möts C&C Organisation och Ledarskap juni 2010


Ladda ner ppt "Camilla Wallström Kunskap föds där tanke och känsla möts"

Liknande presentationer


Google-annonser