Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ulla Forsberg Marco Suares Fårdala skola, Tyresö kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ulla Forsberg Marco Suares Fårdala skola, Tyresö kommun"— Presentationens avskrift:

1 Ulla Forsberg Marco Suares Fårdala skola, Tyresö kommun
Elevledda utvecklingssamtal Ulla Forsberg Marco Suares Fårdala skola, Tyresö kommun

2 Varför började vi med elevledda utvecklingssamtal?
Nationella prov i år 3, svenska och matematik. Kunskapsprofiler skrevs av pedagogerna. Eleverna gjorde reflektioner i svenska och matematik – stämde väl med kunskapsprofilerna. TIDEN! Lpo-94 (Elevernas ansvar och inflytande): Skolan skall stäva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö samt successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan.

3 Hur har vi utvecklat elevledda utvecklingssamtal?
Reflektionshäfte (kärnkompetenserna, svenska, matematik, engelska). Målboken (SO, NO, bild). Skriftligt omdöme i praktisk-estetiska ämnen (idrott och hälsa, musik, slöjd). Mini-samtalet mellan lärare och elev innan utvecklingssamtalet, där förslag till IUP skrivs. Förberedelser – Dramatisering. ”Bevis”. Dagordning. Förväntningar på föräldrar. Utvärdering. Elevens positiva utveckling måste stå i fokus! -särskilda åtgärder diskuteras vid annat möte.

4 Hur går det elevledda samtalet till?
60 minuter är avsatt per elev för utvecklingssamtal. 4-6 samtal pågår samtidigt i två klassrum. Eleven leder samtalet och följer en dagordning. Pedagogen håller sig ”utanför” samtalet. Deltar då behov finns och när IUP ska skrivas under. Våra reflektioner: Högt och tydligt… Föräldrar måste lyssna på elevens nivå… Inga vuxen-ord… Fokus på det som är bra… Eleven blir tyst... Utvärderingen…

5 Vad är vinsten med elevledda utvecklingssamtal?
Eleverna ansvarar själva för att presentera sin kunskapsutveckling. Eleverna har större inflytande över vilka mål som sätts upp. Föräldrarna får en bättre insikt hur deras barns skoldag ser ut och vad deras barn lär sig i skolan. Mini-samtalet ger möjlighet till bra samtal pedagog-elev. Tiden. Kvar… Sociala enkäter Sammanställa information


Ladda ner ppt "Ulla Forsberg Marco Suares Fårdala skola, Tyresö kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser