Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsredovisning 1 ÖSTERÄNGENS REKTORSENHET. kvalitetsredovisning 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsredovisning 1 ÖSTERÄNGENS REKTORSENHET. kvalitetsredovisning 2."— Presentationens avskrift:

1 kvalitetsredovisning 1 ÖSTERÄNGENS REKTORSENHET

2 kvalitetsredovisning 2

3 3

4 4 Det viktigaste arbetet sker i arbetslagen Processen

5 kvalitetsredovisning 5 Lilla arbetslaget Enskild dialog Storarbetslaget

6 kvalitetsredovisning 6 juni; arbetslagen skriver kvalitetsredovisningen feb-mars; enskilda dialogsamtal juni-augusti; skolledningen läser alla redovisningarna aug-sept; genomgång med storarbetslagen sept; kvalitetsredovisningen sammanställs per enhet och skickas till förvaltningen dec-jan; genomgång med varje litet arbetslag

7 kvalitetsredovisning 7 Samtal med Duvans arbetslag Datum Kvalitetsredovisningen, reflektioner Förbättringsområden, utifrån KR Utvecklingsområden Kompetensutvecklingsbehov Pedagogiska dilemman

8 kvalitetsredovisning 8 Struktur för årsredovisning *Sammanfattande bedömning *Inledning *Barn och Unga *Lärande *Pedagogen som ledare i lärande *Rektor som ledare för pedagogisk verksamhet

9 kvalitetsredovisning 9 Mål Barn/elever skall ha ett reellt inflytande över sitt skolarbete. Sätta upp egna mål för veckan, kunskapsmässigt och/eller socialt. Planera ett pass i veckan efter vad de själva anser sig behöva. Delaktiga i val av arbetsområde, arbetssätt och redovisningssätt.

10 kvalitetsredovisning 10 Förutsättningar att nå målen Vi har haft två klassrum till våra 30 elever i år 5. Varje elev har en loggbok där han/hon skriver sina läxor, för dagbok, utvärderar veckan och arbeten. Boken har också fungerat som kontaktbok mellan skolan och hemmet. Eleverna har tillgång till en skolgård där det finns möjligheter till gemensamma aktiviteter. I år har vi lärare medvetet lagt raster så att inte för många av skolans elever haft rast samtidigt. Vi har regelbundet: klassråd, elevråd och loggboksskrivande.

11 kvalitetsredovisning 11 Genomförande Eleverna har i terminsstarten satt upp mål inför hösten. De har satt upp utvecklingsmål i samband med utvecklingssamtalen och vid utvärderingar av olika slag. Målen finns i loggboken, skolan och hemma. Veckans planering har till största del handlat om vad den enskilde eleven behöver arbeta med för att nå de uppsatta målen. Detta gäller både de mål de satt upp själva och de som vi har satt för olika arbetsområden.

12 kvalitetsredovisning 12 Måluppfyllelse Barn/elever skall ha ett reellt inflytande över sitt skolarbete.  Sätta upp egna mål för veckan, kunskapsmässigt och/eller socialt.(2) Planera ett pass i veckan efter vad de själva anser sig behöva.(4) Delaktiga i val av arbetsområde, arbetssätt och redovisningssätt.(4)

13 kvalitetsredovisning 13 Bedömningsgrunder *Självvärdering ( t ex aktionsforskning, kollegiehandledning) *Enkäter *Samtal (elever, föräldrar) *Dokument (loggböcker, portfolio, planeringar) *Utvärderingar

14 kvalitetsredovisning 14 Slutsatser Sätta upp egna mål för veckan, kunskapsmässigt och/eller socialt. Att resultatet här ”bara” har blivit en tvåa beror på att vi ägnat mycket tid åt de andra två målen. Under vårterminen har mycket tid och kraft gått åt till de nationella proven.

15 kvalitetsredovisning 15 Åtgärder för utveckling Barn/elever skall ha ett reellt inflytande över sitt skolarbete. Sätta upp egna mål för varje månad, kunskapsmässigt och/eller socialt. Planera två pass i veckan.

16 kvalitetsredovisning 16 Var ska kvalitetsredovisningen finnas?

17 kvalitetsredovisning 17 Här?

18 kvalitetsredovisning 18 Eller här?

19 kvalitetsredovisning 19 LEDORD i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete Långsiktighet/Uthållighet Begränsning/Avgränsning

20 kvalitetsredovisning 20 Vi kan se en utveckling *Färre mål * Analys *Åtgärder för utveckling *År från år från år från år från år

21 kvalitetsredovisning 21 www.oes.edu.jonkoping.se www.jonkoping.se


Ladda ner ppt "Kvalitetsredovisning 1 ÖSTERÄNGENS REKTORSENHET. kvalitetsredovisning 2."

Liknande presentationer


Google-annonser