Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldraråd Östermalm 29/11

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldraråd Östermalm 29/11"— Presentationens avskrift:

1 Föräldraråd Östermalm 29/11
Presentation Dagordning Syfte föräldraråd Rektor informerar Övriga frågor Barnenkät Klasslärare till mentorskap, skola Återkoppling SWOT, skola Föräldramöte, skola

2 Skollagen kap 4 12 § Vårdnadshavare för barn i …ska erbjudas inflytande över utbildningen. 13 § Vid varje enhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barn, elever vårdnadshavare som avses i 12 § Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barn, elever, vårdnadshavare.

3 Forum för inflytande på Östermalm
Utvecklingssamtal Föräldramöten Föräldraråd Klassråd, samlingar, lektioner Elevråd

4 Verksamhetsutveckling
IT för lärande och utveckling Lika behandling enligt nya styrdokument Aktivt främja jämställdhet Hållbar organisation Samverkan förskola – skola (grundskola, fritidshem, förskoleklass) Förskolan Föräldrasamverkan Skolan Likvärdighet, elevers inflytande och delaktighet

5 Ekonomi Förskolan Utfallsprognos 2012 från underskott 60 tkr till budget i balans Budgetförutsättningar 2013 Minskat a pris för deltidsbarn

6 Ekonomi Skolan Utfallsprognos 2012 från överskott 1,2 miljoner till överskott 800 tkr Budgetförutsättningar 2013 Minskat a pris för grundskola och fritidshem

7 Övriga frågor Datum föräldramöte och föräldraråd 13 februari Skolan
22 januari Öppet hus 13 februari Skolan 19 februari Förskolan 20 mars Föräldraråd

8 Trivselenkät Syftet är att undersöka hur barn/elever uppfattar sin trivsel, arbetsmiljö och sitt inflytande på Östermalm. Resultatet används som ett underlag för att identifiera skolan och förskolans utvecklingsområden och som stöd för arbetslagen i deras förbättringsarbete.

9 Skola Klasslärare – Mentor Återkoppling SWOT Föräldramöte
Barn och social media, föreläsning Betyg och bedömning, Luciafirandet


Ladda ner ppt "Föräldraråd Östermalm 29/11"

Liknande presentationer


Google-annonser