Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskolor och skolor i Nacka – i en klass för sig Vuxenutbildning Kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning i Nacka kommun år 2008, antagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskolor och skolor i Nacka – i en klass för sig Vuxenutbildning Kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning i Nacka kommun år 2008, antagen."— Presentationens avskrift:

1 Förskolor och skolor i Nacka – i en klass för sig Vuxenutbildning Kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning i Nacka kommun år 2008, antagen av Utbildningsnämnden i april 2009

2 Nackas mål är att ge varje elev: möjlighet att utvecklas maximalt ett stimulerande lärande inflytande över sin utveckling trygghet, ordning och arbetsro tydlig information om hur det går för dem stora valmöjligheter vid val av skola 2 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

3 Hur undersöker kommunen kvaliteten? Föräldrar och elever tillfrågas i kundundersökning Observationer av pedagoger från andra kommuner Självvärderingar visar medarbetarnas syn Prov- och betygsresultat samt annan resultatstatistik Kvalitetsredovisningar från skolor Fördjupade utvärderingar och analyser 3 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

4 Kvalitetsmätningar ska… stimulera och utveckla verksamheten visa om verksamheten utvecklas mot de mål som nämnden satt upp och ge underlag för beslut ge föräldrar och elever information 4 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

5 Starka sidor Observationerna inom vuxenutbildningen visar att skolorna arbetar mycket bra inom området utveckling och lärande. Skolorna arbetar kreativt och med hög flexibilitet för att möta varje elevs behov och förutsättningar. Individuella planer tas fram där kunskapsmålen är i fokus. 5 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

6 Källa: Studieresultat för kursdeltagare inom Nackas vuxenutbildning. 6 Resultaten i vuxenutbildningen har förbättrats och fler än tidigare fullföljer sin kurs. Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

7 Starka sidor Så gott som alla elever får sitt val av anordnare. Nästan alla anordnare deltar fullt ut i kommunens utvärdering. Kvaliteten i statistiken över elevernas resultat har förbättrats. Svarsfrekvensen i den senaste kundundersökningen steg till 68 procent. 7 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

8 Förbättringsområden  Få skolor har ännu inlett ett arbete för med förstärkt karriärvägledning. Kundundersökningen visar dock att fler är nöjda än tidigare med den vägledning de fått.  Elevernas inflytande i undervisningen behöver utökas. Trots en förbättring i den senaste undersökningen är det långt till målet som Utbildningsnämnden fastställt.  Alla elever behöver få känna sig trygga. Insatser krävs för att målnivån för 2009 ska nås. 8 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

9 Åtgärder för ökad måluppfyllelse Skolor bör..  Använda och dra nytta av forskningsresultat.  Stimulera fler elever att fullfölja påbörjad kurs.  Utveckla arbetet med karriärutveckling.  Göra elever mer delaktiga i verksamheten.  Vidta åtgärder så att alla känner sig trygga. 9 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

10 Åtgärder för ökad måluppfyllelse Kommunen ska…  Satsa på forskning och utveckling för att sprida forskningsresultat och goda pedagogiska insatser i kommunen.  Bidra aktivt i diskussionerna i samarbetet mellan kommuner i länet.  Se över tidsplanen för skolors kvalitetsredovisningar i syfte att skapa bättre förutsättningar för kvalitetsarbetet. 10 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

11 Hot och möjligheter Det ekonomiska läget Förändringar i nationell styrning IT-utvecklingen Globalisering Hållbar utbildning Rekrytering av utbildad personal Demografisk utveckling och kundval Engagerade föräldrar och elever Tydligt och genomtänkt system 11 Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

12 Hur ligger det till på min skola? Gäller de starka sidorna och förbättringsområdena också oss? Vad kan vi göra för att förbättra vår måluppfyllelse? Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008

13 Denna kvalitetsredovisning visar att Nacka har mycket god kvalitet i verksamheten, och att vi i många fall har resultat som ligger bättre till än andra jämförbara kommuner. Vi ska förstås alla glädjas åt de goda resultaten, men samtidigt är det viktigt att vi inte slår oss till ro utan fortsätter att utveckla verksamheten. Tillsammans kan vi ta nästa steg i utvecklingen mot en ännu bättre förskola och skola för alla barn och unga i Nacka! Ur förordet till kvalitetsredovisningen Nacka kommuns kvalitetsredovisning 2008


Ladda ner ppt "Förskolor och skolor i Nacka – i en klass för sig Vuxenutbildning Kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning i Nacka kommun år 2008, antagen."

Liknande presentationer


Google-annonser