Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Unga14 10 – 21 februari (v 7-8) sker en mätning av folkhälsa bland barn och unga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Unga14 10 – 21 februari (v 7-8) sker en mätning av folkhälsa bland barn och unga."— Presentationens avskrift:

1 Unga14 10 – 21 februari (v 7-8) sker en mätning av folkhälsa bland barn och unga

2 Ungas folkhälsa i Umeå Varför en undersökning om ungas folkhälsa?
Med gemensamma krafter kan vi åstadkomma en bättre livssituation där unga i Umeå befinner sig. Det vi väljer att göra ger positiva effekter för livsmiljöer där unga är, d v s i skolan, på fritiden och hemma. Ungas folkhälsa i Umeå Delaktighet och inflytande Ekonomisk och social trygghet Uppväxt-villkor Hälsa i arbetslivet Fysisk aktivitet Goda matvanor och säkra livsmedel Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel Resultatet av undersökningen ska vara till stöd för politiska beslut och uppföljning av sju (av 11) prioriterade folkhälsomål. Förebyggande råd (organiserade efter elevhälsoområden) arbetar med gemensamma problem i närområdet. En del frågor används inom skolans eget kvalitetsarbete.

3 Unga14 är fortsättningen på Unga10 och Leva - men med nytt grepp!
Beställare: Stadsdirektörens ledningsgrupp. Målgrupp: Unga i åk 7- 9 inom grundskola, åk 7-10 grundsärskola samt gymnasieungdomar. Syfte: Belysa folkhälsan bland unga i Umeå. Nya frågeområden: Långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar samt kränkningar kopplat till kön och sexualitet. Frekvens: Genomförts vart 3:e år. Hädanefter vartannat år Kompletterar skolans behov av att följa upp bl a trygghet, delaktighet och trivsel. Uppföljning: Förebyggande råd på lokal nivå. Viktigt med ungdomarnas röster i undersökningen och efter. De nya frågeområdena handlar inte om sexuella vanor eller intima frågor. Frågorna handlar om man blivit kränkt verbalt, på mobil eller internet. I sjukdomar, funktionsnedsättning ingår bland annat diabetes, allergier, adhd.

4 Klassansvarig lärare är avgörande för ett bra resultat
Klassansvarig lärare i åk 7-10 och i resp gymnasieskola kontaktas via mejl måndag vecka 7 med ett lösenord för respektive klass till enkäten. Tid och behov: Enkäten besvaras mellan 10 – 21 februari, vecka 7-8, en lektionstimme, kräver elevdatorer/datasal Viktiga budskap från läraren till eleverna: Återkoppling till eleverna i klassen sker i mars på resultat kring hälsa (trivsel/trygghet), delaktighet och inflytande om 10 eller fler besvarat. Dina svar är viktiga för att ansvariga vuxna ska kunna prioritera och göra rätt insatser i ditt närområde. Dina svar är anonyma och det är frivilligt för dig att välja att inte besvara alla frågor. Rektor får tillgång till övergripande resultat för skolan som ett led i skolans kvalitetsarbete. Det övergripande resultatet för kommunen blir öppet att ta del av den 29 april på Umeå kommuns webbplats.

5 Reellt inflytande för eleverna i två delar
Del 1 – 30 min av ett klassråd vecka 11 Eleverna får möjlighet att diskutera några resultat för sin skola. Främst handlar det om frågeområdena ”hälsa/trygghet, delaktighet och inflytande”. Andra frågor kommer också att finnas med men inte de som kan tolkas som känsliga. Ansvar: Rektor organiserar uppföljningsansvaret utifrån hur skolan arbetar med elevenkäter och kvalitetsarbete. Klassansvarig lärare ger återkoppling på resultatet till eleverna i klassen. Resultat av diskussionen återförs till skolans ledning för fortsatt bearbetning. Syfte: Snabb återkoppling som är lätt att hantera. Vikten av att arbeta med resultatet där eleverna är delaktiga.

6 Reellt inflytande för eleverna i två delar
Del 2 – Åsiktstorg, 3 månader efter enkätens genomförande Åsiktstorg på varje skola i maj när allt material är tillgängligt och det lokala förebyggande rådet (i ert geografiska område) har bearbetat materialet och gjort prioriteringar. Ansvar: De lokala förebyggande råden, d v s fritidsgårdspersonal, företrädare för socialtjänsten, rektorer, skolområdeschef, elevhälsans representant samt möjlighet för polis och landsting att medverka. Syfte: Dialog med ungdomar om vad de tycker är viktigt att arbeta förebyggande med i sitt närområde. Stöd: Ungdomsombuden i kommunen har en metod tillgänglig för de som önskar.

7 Återkoppling av resultat
Vecka 11 Klasser får resultat på vissa frågor om hälsa (trygghet/trivsel), delaktighet och inflytande Rektor får ett övergripande resultat på årskurs, skolenhet och skolområde Vecka 18 29 april Analyserat resultat presenteras på möte med beslutsfattare inom kommun, landsting, Umebrå, föreningsliv, polis Offentliggörs på webb Ht 14 Lokalt arbete i före-byggande råd Vt 15 Utbyta erfarenheter och kunskap mellan politiker, tjänstemän, repr från lansting, polis, skola, umebrå, socialtjänst Återkoppling av resultat


Ladda ner ppt "Unga14 10 – 21 februari (v 7-8) sker en mätning av folkhälsa bland barn och unga."

Liknande presentationer


Google-annonser