Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskoleklassen på Södermalms skola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskoleklassen på Södermalms skola"— Presentationens avskrift:

1 Förskoleklassen på Södermalms skola

2 Skolans vision: En trygg skola där glädje, välbefinnande och lust för att lära är centrala begrepp.

3 Förskoleklassens verksamhet regleras i skollagen och i läroplanen
Förskoleklassens verksamhet regleras i skollagen och i läroplanen. Förskoleklassen är en förberedande klass som strävar mot målen i årskurs 3.

4 Vi på Södermalms skola har en helhetssyn som innebär att om eleverna mår bra så har de bästa förutsättningarna att lära.

5 Förskoleklassen har fem fokusområden:
Leken Social utveckling/sociala förmågor Svenska Matematik Idrott och hälsa

6 Leken I leken utvecklas bland annat: samarbetsförmåga turtagande
fantasi ge och ta instruktioner språket, begrepp förmåga att förstå sammanhang regler

7

8 Sociala förmågor tar ansvar över material, passar tider
samspelar positivt med andra visar vilja till inflytande över sitt lärande

9 Förskoleklassen arbetar med de sociala förmågorna genom:
att arbeta med känslor kompissamtal Islandsmodellen gemensamma förhållningsregler ett gott samarbete med hemmen att synliggöra elevernas förmåga och utveckling fadderverksamhet

10

11 Svenska Vi vill göra eleverna språkligt medvetna. En förberedelse för att lära sig läsa och skriva. Vi arbetar för att möta eleverna där de befinner sig i sin kunskapsutveckling.

12 Förskoleklassen arbetar med ämnet svenska genom bland annat:
Rim och ramsor Utveckla ordförståelse Utveckla ordförrådet Olika uttryckssätt Lyssna och återberätta Meningar och ord Stavelser och språkljud Bokstäver Olika textgenrer

13

14 Matematik Vi vill ge eleverna en medvetenhet om matematiken runt omkring oss i vardagen, en förståelse för grundläggande matematiska begrepp och taluppfattning. Vi arbetar för att möta eleverna där de befinner sig i sin kunskapsutveckling.

15 Förskoleklassen arbetar med ämnet matematik genom bland annat:
lägesord enheter mönster klassificering taluppfattning problemlösningar geometri klockan siffror

16

17 Idrott och hälsa Vi vill att eleverna skall lära känna sin egen kropp och sina rörelser. I trygghet och tillit till sig själv och andra få utveckla sina färdigheter på olika sätt.

18 Förskoleklassen arbetar med ämnet idrott och hälsa genom bland annat:
Utveckla grovmotoriska grundformer Styrka och uthållighet Kroppsuppfattning Bollövningar Lekar Finmotoriska övningar Avslappning, massage Samarbetsförmåga Röris

19

20 Vi på Södermalms skola arbetar aktivt med värdegrundsfrågor
Vi har ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete som ständigt pågår. Det gör vi genom bland annat nolltollerans mot all form av kränkande behandling, likabehandlingsplan, trivselregler, friends, rastvärdar och Islansmodellen.

21 Södermalms skola november 2013


Ladda ner ppt "Förskoleklassen på Södermalms skola"

Liknande presentationer


Google-annonser