Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldramöte 11/10 2011 Välkomna till Syskonavdelningarnas föräldramöte 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldramöte 11/10 2011 Välkomna till Syskonavdelningarnas föräldramöte 2011."— Presentationens avskrift:

1 Föräldramöte 11/ Välkomna till Syskonavdelningarnas föräldramöte 2011

2 Syfte med nya verksamheten
Barnen får större inflytande över verksamheten. Trygg och inbjudande lärmiljö. Mer fokus på mattematik, teknik och naturvetenskap (reviderad lpfö 98) Barnen får fler vägar att utveckla sina intressen. Fler vägar till fantasi och kreativitet i leken. Utvecklar tilltro till sin egen förmåga.

3 Mål i läroplanen för förskolan

4 2.1 Normer och värden Riktlinjer Förskollärare ska ansvara för
• att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde, • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

5 2.1 Normer och värden Vi vill nå målen genom att:
- vara goda vuxna förebilder stötta och vägleda barnen uppmuntra barnen att hjälpa varandra barnen deltar och tar ansvar för dagliga sysslor Diskutera och arbeta med likabehandlingsplanen och värdegrundstavlan i barngruppen.

6 Värdegrundstavlan Värdegrundstavlan hänger i korridoren mellan Hallon och smultron. Vi väljer ett ord och diskuterar i barngruppen dess innebörd och vilken bild som kan passa in.

7 2.2 Utveckling och lärande
Förskolan ska sträva efter att varje barn • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

8 2.2 Utveckling och lärande
Vi vill nå målen genom att: - stimulera och utmana barnets nyfikenhet och fantasi ta tillvara flödet av tankar och idéer som kommer från barnen. - stimulera och utmana barnens förmåga att upptäcka och använda matematiken i meningsfulla sammanhang - ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap - med hjälp av dator och digitalkamera dokumentera för att stärka barnets identitet

9 2.3 Barns inflytande Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation, • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

10 2.3 Barns inflytande Vad roligt det blev att ha disco. Tur jag sade att jag ville dansa disco. Vi vill nå målen genom att: Ta vara på barnets tankar och ideér. Verka för att barnet utvecklar en förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och samvaron i gruppen. Genom att verka för att barnet stärker sin självkänsla. Verka för att alla får lika stort inflytande och utrymme i verksamheten.

11 Verksamhetsbilder

12 Verksamhetsbilder

13 Pedagogisk diskussion om inflytande, grupparbete.
Vad är inflytande för dig? Vad vill du som förälder att ditt barn skall ha för inflytande i förskolan? Vad tror du är möjligt att ditt barn har för inflytande? Vad tycker du är viktigt att ditt barn får med sig från förskolan? Vilket inflytande vill du som förälder ha på förskolan?

14 Niklas, Cizi, Krystyna, Ellen, Hanna och Gabriella.
Tack för att ni kom ! Niklas, Cizi, Krystyna, Ellen, Hanna och Gabriella.


Ladda ner ppt "Föräldramöte 11/10 2011 Välkomna till Syskonavdelningarnas föräldramöte 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser