Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flexibla Lärmiljöer! ”Förskolan ska erbjuda en trygg, miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flexibla Lärmiljöer! ”Förskolan ska erbjuda en trygg, miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska."— Presentationens avskrift:

1 Flexibla Lärmiljöer! ”Förskolan ska erbjuda en trygg, miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden.” rev. Lpfö 98

2 ”Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande” rev. Lpfö 98

3 ”Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet, samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” rev. Lpfö 98

4 Synliggöra barns lärande

5 Utomhus

6

7 IT som lärandeverktyg Här samtalar pedagog och barn
omkring vad vi var med om dagen innan. Vi använder oss av bilderna som vi tagit med digitalkameran som stöd Vad lärde vi oss?

8 Analys av resultat från en av förskolorna i falkenberg.
Vi känner att vi i den utsträckning det har fungerat och varit möjligt, gett barnen möjlighet att hitta egna lösningar på vad och var man kan använda material och leksaker till. Fantasin frodas då hos barnen och de blir då mer öppna för både sina och andras idéer. Detta ser vi tex genom att barnen tar med olika material dit man inte vanligtvis gör den aktiviteten. Åtgärder att vidta: Använda våra ytor på ett flexiblare och mer tillåtande sätt. Vara öppna för barnens idéer och behov, dvs att vi gärna hämtar det material som barnen frågar efter och när det sedan inte används längre så byter man igen, allt för att verksamheten inte ska hamna i slentrian utan vara så flexibel, rolig, utmanande och inspirerande som möjligt.

9 Vi har möblerat om på avdelningen för att skapa nya ”rum”, få ner material till barnens nivå, bättre överblick etc. Öppenheten mellan avdelningarna ger möjlighet för barnen att välja ytterligare aktiviteter. Vi arbetar vidare med att synliggöra verksamheten för barnen genom att ta fotografier på allt material, dels på t ex duplot i sig och ett foto på duplot som aktivitetskort. Vi utvecklar en tavla med dagens aktiviteter.

10 Här kan barnen välja en lek eller aktivitet.
Här är ett urval av alla aktiviteter barnen kan välja att göra under dagen. Bilderna gör det tydligt för barnen att se vad som finns att göra.

11 Skapande verksamhet


Ladda ner ppt "Flexibla Lärmiljöer! ”Förskolan ska erbjuda en trygg, miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska."

Liknande presentationer


Google-annonser