Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HÄR BOR JAG Skogstrollen vt 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HÄR BOR JAG Skogstrollen vt 2013"— Presentationens avskrift:

1 HÄR BOR JAG Skogstrollen vt 2013

2 Fruktstunden (när det startade)
Fyra barn och en pedagog satt och åt frukt en förmiddag.

3 Fruktstunden Ett av barnen (Teo 2:10 år) funderar över att pedagogen har sagt att hon bor långt borta.

4 Fruktstunden "Bor du nära min morfar då?" undrade han. (Hans morfar bor i Göteborg) "Nej inte så långt bort, man kan gå hem till mig, men det tar en lång stund" sa pedagogen. "Man åker bil till morfar, eller tåg... Jag bor nära där tomten bor" (Falbygdens ost) funderar han vidare

5 Nu börjar de andra barnen också fundera...
Vart bor de själva?

6 Pedagogen hämtar ett papper och ritar en karta

7 Vi ritar en karta Barnen och pedagogen tittar tillsammans på kartan och provåker hem till barnen med fingrarna. (Markerat med X på kartan)

8 Vi ritar en karta Barnen reflekterar över att några bor nära förskolan och att några bor längre bort. De ser också att ett par av dem bor nära varandra.

9 "Du bor nog nära min farmor!"
När vi avslutade vår fruktstund för att gå ut konstaterade Teo som funderat över vart pedagogen bodde... "Du bor nog nära min farmor!"

10 Barnen fortsatte sitt reflekterande kring var de bor och vi pedagoger började fundera kring hur vi skulle kunna arbeta vidare med deras tankar.

11 Barnen har funderat över avstånd så vi tänker att vi behöver en riktig karta över Falköping där vi kan visa vart de bor...kanske kan vi sätta upp bilder på deras hus...

12 Vi tänker också att vi kan prata om andra platser som de känner till i Falköping men för att detta ska gå att genomföra behöver vi föräldrarnas hjälp :)

13 Vi skickar ett mail till alla föräldrar där vi ber om ett foto av deras hus och idéer om platser i Falköping som barnen kan känna igen. Vi får respons direkt!

14 ...och så var projektet igång!!

15 Vi sätter upp kartan och berättar att det är som ett stort fotografi där man kan se alla gator i Falköping... ...och så börjar vi med att sätta upp ett foto på Trollet där det ligger och ett foto på Annas (en av pedagogernas)hus där det ligger och nu kommer frågorna direkt..."var ligger mitt hus?"

16 Det kommer in många bilder och vi sätter upp dem allteftersom

17 Vi pratar om vilka barn som bor nära förskolan och vilka som bor nära varandra...
...och vi hittar också andra vinklingar på vårt projekt...

18 ...vi tittar på vilka färger husen har
...vi räknar fönster och dörrar. ...vi tittar på vad som är lika och olika på husen ...och vi pratar om vilka som bor i husen och barnen får även berätta om och rita eller måla sitt hus om de har lust! :)

19 ...vi tittar också på de bilder av andra platser i Falköping som vi fått in och reflekterar kring detta

20 Barnen berättar mycket om de platser de känner igen
Barnen berättar mycket om de platser de känner igen... "Där kan man bada" "jag har varit där! Jag köpte godis där", "där kan man leka...vid sjön!" Barnen har ofta många saker att berätta kring de olika bilderna och dessa tankar leder in i nya tankebanor och erfarenhetsutbyten

21 Kanske kommer vi att bygga hus om barnen är intresserade av det!
...och här är vi nu... Kanske kommer vi att bygga hus om barnen är intresserade av det!

22 Vi kopplar vårt arbete till Lpfö 98/rev 10
Allteftersom projektet fortskrider arbetar vi in fler av Läroplansmålen...

23 Förskolan ansvarar för att varje barn
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

24 Maggan tog med en låda en dag och barnen tyckte att vi kunde bygga ett hus av den så då fick de fundera på hur de skulle göra och vilken färg huset skulle ha... Just nu ser det ut så här! Men barnen har fler idéer så än är det inte klart :)

25 och så var det ju det om pedagogen bodde närmare Teos farmor
...och så var det ju det om pedagogen bodde närmare Teos farmor Teos farmor bor utanför Skara så visst hade han rätt! Det är ju närmare till Skara än till Göteborg :)


Ladda ner ppt "HÄR BOR JAG Skogstrollen vt 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser