Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pedagogisk planering Åk 7 - 9

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pedagogisk planering Åk 7 - 9"— Presentationens avskrift:

1 Pedagogisk planering Åk 7 - 9
Tema : Sagan Tid: veckor Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg

2 Sagan – ett pedagogiskt verktyg
Hur och varför kan sagan användas som pedagogiskt verktyg? Sagan kan användas i pedagogiskt arbete på en mängd olika sätt: - Det kan vara så att man bygger upp ett helt tema kring en specifik saga; - Man kan använda sagan som en inspiration för skapande aktiviteter, Sagan är ett effektivt sätt att fånga barnens intresse, eftersom den ofta bjuder på variation och spänning, därför sagan skulle kunna ta en mycket större plats i den pedagogiska verksamheten . Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg

3 Kursplanens syfte Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Utgå från elevernas erfarenheter och kunskaper Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas. Läsa och annalysera skönlitterature och andra texter för olika syfter. Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande. Samtal och diskussioner Tanke karta Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg

4 Centralt innehåll Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier och samt skriva olika typer av texter med anpassning till deras nivåer. Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenska. Muntliga presentationer för olika mottagare, uttal, betoning och satsmelodi för att göra sig förstådd. Berättande texter för barn i form av skönlitteratur, sagor och myter. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp. Seder, bruk och traditioner där modersmålet talas i jämförelse med svenska. Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg

5 Konkretisering av mål Att utveckla ordförrådet och begreppet på modersmålet. Elevernas förmågor är att föra resonemang om likheter och skillnader mellan modersmål och svenska. Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt, utvecklat och väl utvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Eleverna kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del eller relativt väl upprätthåller samtalet. Vi går genom vilka kunskaper som krävs för att nå kunskapskraven. Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg

6 Konkretisering av mål Eleverna kan med sagans hjälp utveckla och förstå sina egna erfarenheter som i sin tur kan utveckla hans eller hennes fantasi men även en förståelse för sin egen situation. Sagan öppnar upp eleven för dialog mellan det lilla jaget och den stora världen. I mötet med sagan förmedlas en dialog mellan det goda och onda där det onda måste besegras. Eleven har en möjlighet att identifiera sig med någon person eller händelse i sagan. Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg

7 Konkretisering av mål Att utveckla ordförrådet och begreppet på modersmålet. Elevernas förmågor är att föra resonemang om likheter och skillnader mellan modersmål och svenska. Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt, utvecklat och väl utvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Eleverna kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del eller relativt väl upprätthåller samtalet. Vi går genom vilka kunskaper som krävs för att nå kunskapskraven Eleverna kan med sagans hjälp utveckla och förstå sina egna erfarenheter som i sin tur kan utveckla hans eller hennes fantasi men även en förståelse för sin egen situation. Sagan öppnar upp eleven för dialog mellan det lilla jaget och den stora världen. I mötet med sagan förmedlas en dialog mellan det goda och onda där det onda måste besegras. Eleven har en möjlighet att identifiera sig med någon person eller händelse i sagan.

8 Arbetsformer Vecka 1: Läraren ställer frågor: - Vad är en saga?
- Hur kan sagan börja och avsluta? - Vad kännetecknar en saga ? - Vilka brukar huvudpersonerna vara ? - Hur är de? / Hur ser de ut? Eleverna diskuterar . Läraren delar in eleverna i par / grupper, anpassat efter att de skulle kunna ha mest utbyter av varandra. De flesta har mycket klart för sig vad en som finns med i sagorna (tankekarta): Prinsar, prinsessor, godhet, ondska, talet sju och tre osv. Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg

9 Läraren låter eleverna att namnge sagorna som de läste/ hörde …
Arbetsformer Läraren låter eleverna att namnge sagorna som de läste/ hörde … Eleverna återberättar muntligt för varandra en saga som de gillar mest. Läraren bryr sig om alla elever. Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg

10 Låta eleverna att titta på en sagafilm.
Arbetsformer Vecka 2: Låta eleverna att titta på en sagafilm. Förklara ordspråk, uttrycker eller svåra ord medan de tittar på filmen. Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg

11 Arbetsformer Vecka 3 + 4: Eleverna diskuterar i gruppen om sagafilmen som de tittade förra veckan genom att svara på frågorna. Till exempel: - Vad heter filmen? - Hur många personer finns det i filmen? - Hur är de? / Hur ser de ut? - Vem är huvudpersonen? - När / Var händer berättelsen? - Vad handlar filmen om? ... Osv … Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg

12 Läraren kan också ge till eleverna olika salgs av övningar, t.ex:
Arbetsformer Läraren kan också ge till eleverna olika salgs av övningar, t.ex: Rätt eller fel? Fylla i ord som saknas i meningar Rätta meningar … osv … Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg

13 Arbetsformer Eleverna återberättar för varandra om sagan innan de skriver om. Läraren skriver sagans rubrik på tavlan. Under rubriken skriver Början Mitten Slut och på varje kolumm skriver läraren också några nyckla ord som kan hjälpa eleven lättare att skriva om sagan. Eleverna skriver och lämnar till läraren. Det är otroligt spännande när de kan rita några bilder för att illustrera berättelsen . Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg

14 Arbetsformer riktlinjer
Läraren : tar hänsyn till varje enskild individs behov, stärkar elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, stimulerar, handledar och ger särskilt stöd till elever som har svårigheter, Ger utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika utrycksmedel. Organiserar och genomförar arbetet så att eleven succesivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar. I teman kan man koppla några ämne till NO, SO, …osv… Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg

15 Resultat/ UTVÄRDERING
Både eleverna och läraren var njöda med samarbete. Alla tyckte att det var roliga lektioner. Eleverna jobbade alltid med hela sin förmåga. De kunde utveckla sina förmågor : lyssna, samtala, läsa och skriva och sitt ordförråd, begrepp... på modersmålet. Några elever hade svårighet att skriva rätt grammatik, ordförråd … Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg

16 Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg


Ladda ner ppt "Pedagogisk planering Åk 7 - 9"

Liknande presentationer


Google-annonser