Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tips och råd som hjälper dig läsa, lära och plugga

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tips och råd som hjälper dig läsa, lära och plugga"— Presentationens avskrift:

1 Tips och råd som hjälper dig läsa, lära och plugga
Studieteknik Tips och råd som hjälper dig läsa, lära och plugga

2 Läsa En stor del av läxorna och inlärningen hänger ihop med läsning.
Det finns olika sorters läsning som kan vara bra vid olika tillfällen: Sökläsning Översiktsläsning Djupläsning

3 Sökläsning När du är på jakt efter en speciell upplysning.
Du är inte intresserad av att någonting annat än att hitta just denna information och behöver inte läsa hela texten. Uppgiften du söker kanske är någon av dessa: En persons telefonnummer En författares födelseår Ditt favoritlags placering i serietabellen Hur dags ett tv-program börjar

4 Översiktsläsning Innebär att skaffa sig en överblick av innehållet i en text. När du läser söker du efter huvuddragen, detaljerna intresserar dig inte. Att översiktsläsa kan innebära att: Läsa igenom läxan för att få en uppfattning om vad den handlar om, kanske genom att se vilka rubrikerna är. I en uppslagsbok skaffa sig en helhetsbild av ett lands geografi, kanske de största städerna och sjöarna. I en tidningsartikel läsa rubrikerna och ingressen för att se om artikeln innehåller någonting intressant.

5 Djupläsning Djupläser gör du när du vill lära dig någonting.
Du läser grundligt och stannar upp för att tänka efter om du förstått vad den handlar om. Kanske behöver du läsa texten flera gånger innan du känner att du förstått allting. Djupläser gör du för att: Lära dig hur en apparat fungerar Lära dig läxan så att du kan alla de viktiga detaljerna Kunna återberätta allt väsentligt i en tidningsartikel

6 Att läsa med pennan i hand
I de flesta texter finns viktiga ord eller meningar, nyckelord eller nyckelmeningar. Där finns den viktigaste informationen. När du djupläser är det dessa nyckeluttryck du ska söka upp och stryka under. Understrykningar gör det lättare för dig att lära dig innehållet i texten. Om du inte vill stryka under kan du skriva nyckelorden i marginalen, bredvid texten.

7 Tankekarta Ett annat sätt att ta in information är att göra en tankekarta, en mindmap. Börja alltid i mitten, där du skriver rubriken. Sedan gör du en gren eller bubbla för varje nyckelord. En fördel med tankekartan är att när du sedan skriver en sammanfattning så har du lätt att dela in texten i stycken, varje gren blir ett eget stycke.

8 Olika inlärningsstilar
En inlärningsstil är det sätt som var och en föredrar att tänka och bearbeta information på. De tre vanligaste inlärningsstilarna handlar om att lära genom att höra, se och göra Höra – auditiv Se – visuell Göra – kinestetiskt/taktil Trots att folk vanligtvis använder alla tre sätten när de lär sig något föredrar de flesta ofta en av stilarna framför de andra.

9 Höra - auditiv En person som lär sig bäst genom att höra och lyssna kallas auditiv. Om du är auditiv förstår du bäst när någon berättar och förklarar muntligt eller genom att själv delta i samtal och diskussioner. Några tips för den auditiva inläraren: Läs högt. Be någon annan läsa högt. Tala in läxan på band och lyssna. Samtala om uppgiften

10 Se - visuell En person som lär sig bäst genom att se kallas visuell.
Om du är visuell förstår du bäst genom att se det som ska läras och tycker om att läsa, skriva och rita. Tips för den visuella inläraren: Skriv med olika färger. Rita bilder som illustrerar uppgiften. Läs och anteckna. Gör tankekartor.

11 Röra – kinestetisk/taktil
En person som lär sig bäst genom att använda kroppen och pröva själva kallas kinestetisk/taktil inlärare. Om du är taktil behöver du få röra vid materialet, spela spel, göra experiment, bygga modeller och röra på dig när du tar in information. Några tips för den taktila inläraren: Gör om uppgiften till ett spel eller en dramatisering. Gå omkring medan du läser och funderar. Bygg en modell eller något liknande av det som ska läras.

12 Repetera! Läs regelbundet och repetera ofta!
Det är bevisat att den som repeterar minns mer av innehållet än den som bara läser en gång. Repetera gärna efter varje lektion genom att skriva rent dina anteckningar. Repetera helst igen efter ett par dagar eller en vecka. Särskilt viktiga saker kan du repetera varje månad.

13 Studiemiljö Alla har olika behov, fundera på det som passar just dig:
Vill du att det ska vara svalt eller varmt? Behöver du mycket ljus eller föredrar du en skummare belysning? Måste det vara tyst i rummet eller kan du ha musik på? Vill du läsa ensam eller arbeta tillsammans med någon? När lär du dig bäst? Tidigt på morgonen, senare på kvällen eller under helgen när du inte känner dig stressad?

14 Läsa läxan – tips Skriv anteckningar medan du läser. Gör en tankekarta. Skriv frågor, eller spela in frågor på band, som du ska besvara som repetition. Gör sammanfattningar emellanåt. Använd rubriker som påminner dig om det viktigaste. Be någon förhöra dig – eller berätta för någon om det du läser. Arbeta tillsammans med en kamrat och förhör varandra. Variera ditt arbetssätt, så att du inte alltid gör på samma sätt. Repetera!

15 Uppgift 1 Läs artikeln jag delar ut och stryk under eller skriv ner nyckelord i marginalen. Om du stöter på ord eller begrepp du inte känner till kan du ta reda på vad det betyder på NE.se. Återberätta innehållet för din bordskompis med hjälp av dina anteckningar.

16 Uppgift 2 Rita en egen tankekarta
”Mitt liv” Kan t.ex. innehålla följande punkter Byt tankekarta med någon du inte känner och låt den personen berätta om dig Ämnen Skolan Kompisar Hobby Mitt liv Föräldrar Syskon Mamma Pappa


Ladda ner ppt "Tips och råd som hjälper dig läsa, lära och plugga"

Liknande presentationer


Google-annonser