Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Analytiker & Holistiker

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Analytiker & Holistiker"— Presentationens avskrift:

1 Analytiker & Holistiker

2 Vänster och Höger hjärnhalva

3 Konflikt

4 Vad stämmer på dig?

5 Analytisk Holistisk Har tyst omkring sig Bra belysning
Använder mest vänster hjärnhalva och studerar oftast bäst om de har: Har tyst omkring sig Bra belysning Sitter vid ett skrivbord Inte småäter Är ensamma när de studerar Sitter stilla Använder mest höger hjärnhalva och studerar oftast bäst om de har: Har ljud omkring sig Har svag belysning Sitter bekvämt Småäter Studerar tillsammans med andra Rör på sig

6 Sätt att tänka Auditivt minns genom: Visuellt minns genom: Taktilt minns genom: Kineste-tiskt minns genom: Analytiskt Att upprepa ord eller siffror högt eller tyst för sig själv Att läsa, se eller observera Att skriva eller göra anteck-ningar Att röra sig till musik, få springa, medan man koncentrerar sig Holistiskt Med musik, lyrik eller sångtexter Att se händelserbilder, filmer Att klottra, teckna eller rita kartor Att uppleva, drama-tisera, rollspel

7 Testa inlärningsstil Visuell inlärning Auditiv inlärning
Kinestetisk inlärning Hur: i grupper om ca. 4, var sin påse med 15 ”vanliga” saker, en handduk och protokoll.

8 Visuell inlärningsstil
Lägg upp 5 saker på en rad. Låt testpersonen titta på dem i några sekunder. Dölj sakerna med en duk. Testpersonen får säga/skriva ner/rita sakerna i rätt ordning. Notera hur många saker testpersonen klarade. Är alla rätt – gör om testet men öka med ett föremål. Fortsätt tills det blir fel. Notera hur testpersonen valde att redovisa genom att säga/skriva/rita eller på något annat sätt.

9 Auditiv inlärningsstil
Säg 5 saker i en bestämd ordning (skriv på en fusklapp). Låt det gå några sekunder. Testpersonen får nu säga/skriva ner sakerna i rätt ordning. Notera hur många saker testpersonen klarade. Är alla rätt – gör om testet men öka med ett föremål. Fortsätt tills det blir fel. Notera hur testpersonen valde att redovisa genom att säga/skriva/rita eller på något annat sätt.

10 Kinestetisk inlärnigsstil
Lägg upp 5 saker på en rad utan att testpersonen ser dem. Lägg en duk över sakerna. Testpersonen får nu känna på sakerna under duken (inte titta!) Testpersonen får sedan säga/skriva ner sakerna i rätt ordning. Notera hur många saker testpersonen klarade. Är alla rätt – gör om testet men öka med ett föremål. Fortsätt tills det blir fel. Notera hur testpersonen valde att redovisa genom att säga/skriva/rita eller på något annat sätt.

11 Protokoll – inlärningsstilar Testperson (TP):
Test 1 Visuell inlärning Hur många klarar TP första gången: Hur många klarar TP innan det blir fel? Hur redovisar TP (ringa in rätt alternativ) genom att: Säga Skriva Annat Test 2 Auditiv inlärning Test 3 Kinestetisk inlärning

12 Vi lär oss mest/bäst om vi använder båda hjärnhalvorna
Vänster hjärnhalva/detaljer Höger hjärnhalva/helheter Matematik Logik Analys Språk Förklaringar Tidsuppfattning Fantasi, kreativitet Musik, rytm Färg Form Bilder Intuition Drömmar Känslor Humor

13 Försök att använda alla sinnen när du lär dig!


Ladda ner ppt "Analytiker & Holistiker"

Liknande presentationer


Google-annonser