Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studieteknik Språkhandledningen Anna Winlund Sören Andersson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studieteknik Språkhandledningen Anna Winlund Sören Andersson"— Presentationens avskrift:

1 Studieteknik Språkhandledningen Anna Winlund Sören Andersson
Margit Nelson-Wareborn Lina Larsson Britt Klintenberg

2 Behövs det strategier för att klara studierna?

3 Skillnaden att studera på högskolan och gymnasiet
Mer text att läsa Särskilda krav på hur man ska lösa uppgiften Mer planering och eget ansvar Du ska vara kritisk och självständig – vad betyder det?

4 Det är lätt att känna sig anonym och vilsen.

5 Överblick över arbetet
Kursplanen/ målen Litteraturlistan Terminen Delkurserna Köpa/ låna?

6 Praktisk planering Antal sidor text – antal dagar
” Jag kan inte då, jag jobbar ” Antal sidor text – antal dagar Skriv i kalendern vilka tider du ska plugga/ vad du ska plugga på Planera in repetition Planera in ledig tid/ belöningar Bestäm tid med kompisar för repetition Se dina studier som ett jobb 6

7 Schema När kommer tentorna? Examinationsformer? ”Tunga” perioder?
Praktikperioder?

8 Kalender Tidsplanera med hjälp av kalendern
Strukturera din dag – skaffa bra rutiner Växla mellan arbete och vila Planera in delmål på vägen

9 Delmål Belöning?

10 Växla mellan arbete och vila

11 Hitta din egen stil! Skapa nya vanor!
Studieteknik Hitta din egen stil! Skapa nya vanor!

12 studieteknik Miljö Musik inlärningsstil planering minnet antecknings
tekniker repetition lässtrategier

13 Hitta din inlärningsstil
Visuell Auditiv Kinestetisk Alla är unika. Vi lär på olika sätt. Vi har olika inlärningsstilar. Någon är mer domínant än övriga, men kan tränas. Den tre vanligaste inlärningsstilarna

14 Visuell Vill: se och läsa
Bör: anteckna, rita,” mind-mappa”, repetera genom att skriva, använda minnestekniker Många av oss är visuella. Detta har vi ju fått träna på mycket i skolan.

15 Auditiv Vill: lyssna, berätta sånt den hört
Bör: fråga mycket under lektionerna, repetera muntligt högt, spela in föreläsningar, lyssna på musik

16 Kinestetisk Vill: använda kroppen och känslorna, ta i saker
Bör: pröva experimentera, röra på sig, gå runt och repetera

17 Miljön, maten, musiken Hård stol eller fåtölj?
Taklampa eller läslampa? Nåt att tugga på eller inte? Musik eller tystnad?

18 Inlärningsprocessen Reflektera! Ställ frågor till dig själv:
Vad är huvudidén med….? Vilka slutsatser kan jag dra av…? Hur hänger det ihop med tidigare resonemang? Vad var svårt med det här avsnittet? Vad behöver jag kolla upp?

19 Blooms taxonomi Värdera Syntetisera Analysera Tillämpa Förstå
Kunna fakta

20 Hur får man ut det mesta av lektioner/föreläsningar/seminarier?
Var förberedd Läs kurslitteraturen Diskutera med kamrat/er direkt efter lektion/föreläsning En egen stund av reflektion

21 Olika anteckningar Före föreläsningen På föreläsning Medan du läser
Som repetition Svara på instuderings- och gamla tentafrågor 21

22 Anteckningar Datera anteckningarna Numrera sidorna Sätt rubriker
Skriv nyckelord Lämna utrymme mellan anteckningarna för kompletteringar Diskutera anteckningarna med kamrat/er efter föreläsningen Repetera med hjälp av anteckningar Jämför anteckningar med kurslitteratur

23 Två typer av anteckningar
Marknadsmässiga resurser bla bla bla bla Personella resurser bla bla bla bla Finansiella resurser bla bla bla bla Fysiska resurserbla bla bla bla Företagets resurser marknadsmässiga fysiska Företagets resurser finansiella personella 23

24 Mind-map Använder fler sinnen (färg, form, bild)
Bilder ger starkare signal in (minns bättre) Överblick direkt Ser strukturen

25 Varför anteckna? Hjälper minnet
Lär dig när du strukturerar/sorterar/väljer ut Något att repetera utifrån

26 Tentan Du skriver tentan. Skriver du när du läser till tentan? 26

27 Minnet Korttidsminnet
Långtidsminnet - stark signal in (fler sinnen och känslor använda) - repeterats många ggr Långtidsminnet kan aldrig bli fullt. Problemet är att du måste kunna hitta infon. Krävs att signalen in till varit tillräckligt stark eller att det repeterades tillräckligt många gånger för att du ska kunna återkalla infon

28 Hur mycket minns man? Hör 20% Hör och ser 50% Hör, ser och gör 70%
Undervisar andra om 90% Om andra kurskamrater ber dig om att hjälpa dem med förklaringar så är det du som tjänar mest på det! Därför hitta några att studera ihop med!

29 Vad minns du? Det som sticker ut. Det som är i början eller slutet.
Det som upprepas. Det som du kan knyta till tidigare kunskap. ”minneskrokar” Det som du kan se ”visualisera” Finns ju en massa olika minnestekniker som jag inte ska ägna tid åt idag.

30 Koncentration 30-50 minuter lämpligt pass Byt miljö mellan passen
Låt hjärnan vila

31 Repetera - arbeta mindre
Repetera innan du glömt 70-90% av förmågan att återge information har gått förlorad efter 24 timmar Inom en timme Inom ett dygn Inom en vecka Inom en månad En snabb genomläsning av anteckningarna räcker, eller en kolla på rubrikerna och sen ett kort återberättande av vad det handlade om.

32 Hur repetera? Efter föreläsning.
- Prata med nån direkt efter / Kolla på anteckningarna Innan du lägger ifrån dig boken. - Kolla rubriker och berätta vad det handlade om/ Sammanfatta för en tänkt lyssnare - Summera: Vad vet jag, Vad är jag osäker på, vad vill jag fråga om

33 Översiktsläsning Sökläsning Intensivläsning/närläsning Snabbläsning
Lästekniker Översiktsläsning Sökläsning Intensivläsning/närläsning Snabbläsning 33

34 Olika sorters böcker Olika sätt att läsa
Skönlitteratur – deckare/romaner - Läser från början till slut. Facklitteratur - Läser kanske slutet först, kollar innehållsförteckningens rubriker, letar efter sammanfattningar, kollar bilder och tabeller.

35 Facklitteratur 1. Översiktsläsning först Skapar förförståelse
genväg till förståelse 2. Intensivläsning (gärna snabb)

36 Sökläsning (lokaliseringsläsning)
Syfte: att söka efter ett bestämt innehåll i en text Läs igenom rubrikerna i innehållsförteckningen Sök efter nyckelord i bokens register

37 Intensivläsning med repetition
15 min, läs baksida, innehållsförteckning, rubriker, bilder Snabb översikt Fördjupad översikt Föreläsning Intensivläsning med repetition 30 min, Läs sammanfattningar, Läs första och sista meningen i varje stycke, instuderingsfrågor anteckna/ fråga/ prata med kompisar anteckna/ återberätta/ svara på frågor 37

38 Snabbläsning Något man kan öva upp. Du läser för långsamt om du
Läser varje ord för sig Viskar eller rör läpparna Börjar tänka på annat ”Hjärnan får tråkigt”

39 Träna snabbläsning Med träning kan de flesta nå upp till över 500 ord/minut Läs ord i grupper, inte mer än tre ögonrörelser per rad Kom ihåg att även när du läser ”normalt” förstår du inte allt i detalj.

40 Det är svårt och tråkigt att läsa ett ord i taget. Det är lättare att läsa ord i grupper. Då ser man bättre vad som hör ihop.

41 Planera gärna in D137 eller D138 Välkomna!

42 Individuell handledning
Du tar kontakt med oss via mejl Utifrån din text eller dina frågor diskuterar vi hur du kan komma vidare och utveckla din skriftliga eller muntliga förmåga eller din studieteknik

43 Kontakt med språkhandledningen
Svenska Engelska

44 Information Välkommen! Googla:
språkhandledning samhällsvetenskapliga fakulteten Välkommen!

45 Källor/ Bra litteratur
Studieteknik för universitet och högskola av Mattias Kellqvist/Mats Eneroth Skriva för att lära av Olga Dysthe/ Torlaug Lokensgard Hoel Studieteknik av Sandra Torres/Jan Trost Lyckas lära (Högskolor och universitet) av John M Steinberg Youtube- föreläsning av Ingmar Andersson Sök på ”studieteknik för universitetet”


Ladda ner ppt "Studieteknik Språkhandledningen Anna Winlund Sören Andersson"

Liknande presentationer


Google-annonser