Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vecka 47 Måndag Onsdag Vecka 48 Måndag Torsdag Fredag Vecka 49 Måndag Onsdag Torsdag Vecka 51 Onsdag 19 dec Här och nu! tenta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vecka 47 Måndag Onsdag Vecka 48 Måndag Torsdag Fredag Vecka 49 Måndag Onsdag Torsdag Vecka 51 Onsdag 19 dec Här och nu! tenta."— Presentationens avskrift:

1

2 Vecka 47 Måndag Onsdag Vecka 48 Måndag Torsdag Fredag Vecka 49 Måndag Onsdag Torsdag Vecka 51 Onsdag 19 dec Här och nu! tenta

3

4 •20 % av budskapet när man enbart lyssnar •30 % när man bara ser, t ex läser •70 % när man själv talar •90 % när man själv gör något Vi lär oss på olika sätt Det finns en tumregel som säger att man tar till sig:

5 Värdering Syntes Analys Tillämpning Förståelse Faktakunskap Återge faktakunskaper som memorerats, känna igen. Hjälpfrågor: Vad? Vilka? Räkna upp..? Förstår relationer och samband i det kunskapsstoff man lärt sig. Hjälpfrågor: Vad är det viktigaste i…? På vilket sätt skiljer sig / liknar XXX varandra? Problemlösning tillämpa information för att producera ett resultat, använda fakta, regler och principer. Analysera beståndsdelar i en helhet och hitta det viktiga. Hjälpfrågor: Vad talar för att..? Vad utmärker…? Rita ett diagram över... Gör en översikt över... Producera och skapa något eget och relativt unikt (förena begrepp på ett nytt sätt). Hjälpfrågor: Vad händer om.? Hur kan vi förbättra / lösa problemet? Vilka slutsatser kan du dra av...? Vad kan du förutsäga utifrån...? Vad skulle hända om du kombinerade...? Vilka lösningar föreslår du för...? Utvärdera idéer, kunskap, metoder och lösningar. Hjälpfrågor: Vad är din åsikt om..? Håller du med om...? Rangordna följande...? Vad skulle du besluta om...? Vilka kriteria skulle du använda för att bedöma/uppskatta...? Blooms Taxonomi

6 1 MIPS-assembler 1 Datapath & Controll 1 Input/Output 1 RAM, SRAM, DRAM, Cache, Hårdiskar, RAID 1 Pipelining 1 Aritmetik 40 Tenta 35 Era egna ”tenta”-frågor För varje tentafråga man bidrar med får man tillgodoräkna sig en poäng på tentan. 5 MIPS-labbar godkända Sex olika områden

7 Vecka 47 Måndag Onsdag Vecka 48 Måndag Torsdag Fredag Vecka 49 Måndag Torsdag Vecka 50 Fredag 14 dec Vecka 51 OnsdagTenta Alla MIPS-labbar godkända

8 Vecka 47 Måndag Onsdag Vecka 48 Måndag 26 nov Torsdag Fredag Vecka 49 Måndag Torsdag Vecka 50 Fredag Vecka 51 OnsdagTenta I dag 1.MIPS-assembler 2.Minne (RAM, SRAM, DRAM), Cache, Hårddiskar, RAID

9 Vecka 47 Måndag Onsdag Vecka 48 Måndag Torsdag Fredag 30 nov Vecka 49 Måndag Torsdag Vecka 50 Fredag Vecka 51 OnsdagTenta 1.Input/Output 2.Aritmetik

10 Vecka 47 Måndag Onsdag Vecka 48 Måndag Torsdag Fredag Vecka 49 Måndag Torsdag 6 dec Vecka 50 Fredag Vecka 51 OnsdagTenta 1.Datapath & Control 2.Pipelining

11 Vecka 47 Måndag Onsdag Vecka 48 Måndag MIPS-assembler, Minne, Cache, Hårddisk, RAID Torsdag Fredag I/O & Aritmetik Vecka 49 Måndag Torsdag Datapath & Control, Pipelining Vecka 50 Fredag Alla labbar godkända Vecka 51 Onsdag Tenta

12 Foto: Eric some rights reservedsome rights reserved En ”lätt” uppgift. Markera vart i Blooms taxonomi du bedömmer att denna uppgift hör hemma: □ Faktakunskap □ Förståelse □ Tillämpning □ Analys □ Syntes □ Värdering Namn:_________ Pnr: _________ Område:_________________ Något av: •MIPS-assembler •Minnen, Hårddiskar, RAID •I/O •Aritmetik •Datapath & Control •Pipelining En ”svår” uppgift. Markera vart i Blooms taxonomi du bedömmer att denna uppgift hör hemma: □ Faktakunskap □ Förståelse □ Tillämpning □ Analys □ Syntes □ Värdering Namn:_________ Pnr: _________ Område:_________________ Facit - Lösningsförslag

13 Foto: Hughes Leglise-Bataille some rights reservedsome rights reserved Nu kör vi!

14 Grafik: John M. Kennedy T some rights reservedsome rights reserved


Ladda ner ppt "Vecka 47 Måndag Onsdag Vecka 48 Måndag Torsdag Fredag Vecka 49 Måndag Onsdag Torsdag Vecka 51 Onsdag 19 dec Här och nu! tenta."

Liknande presentationer


Google-annonser