Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Våren 2009 Beskriv ett land Mathias Ahrn Jan-Eije Hammaräng.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Våren 2009 Beskriv ett land Mathias Ahrn Jan-Eije Hammaräng."— Presentationens avskrift:

1 Våren 2009 Beskriv ett land Mathias Ahrn Jan-Eije Hammaräng

2 Mål Känna till förutsättningar för, pröva antaganden om och jämföra människors livsvillkor förr och nu och i olika delar av världen. Ha kännedom om hur människor lever och arbetar i skilda miljöer i världen och faktorer som påverkar dessa förhållanden, samt reflektera över möjligheter till förändring. Kunna beskriva, jämföra, analysera och presentera områden och förhållanden genom att arbeta med geografisk information (karta, statistik och text), samt att själv göra kartor, bilder, diagram samt skapa texter. Kunna använda olika kunskapskällor samt kunna sammanställa, bearbeta, granska och värdera uppgifter och åsikter från olika källor och opinionsbildare samt redovisa resultatet. Kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets normer, både vid skrivande för hand och med dator.

3 Kriterier för godkänd. Ditt arbete ska lämnas in vid utsatt tid.
Ditt arbete ska innehålla samtliga obligatoriska uppgifter. Ditt arbete ska vara strukturerat enligt anvisning.

4 Bedömningsgrunder Du använder olika källor, sammanställer material, granskar, värderar och jämför samt drar slutsatser och argumenterar utifrån dessa. Du förklarar hur människor lever och arbetar i skilda miljöer, utifrån såväl naturförhållanden och resurstillgångar som samhälleliga förhållanden. Du använder specialkartor över natur och samhällen, jämför förhållanden, finner samband och drar slutsatser om människors levnadsvillkor i olika områden.

5 Bedömningsgrunder. Du jämför förutsättningar, ser samband och förklarar skillnader mellan olika platser eller områden. Du ger förklaringar till hur skilda förutsättningar har betydelse för sättet att leva och agera i olika delar av världen.

6 Obligatoriska uppgifter.
Statistisk jämförelse mellan ditt land och Sverige Tillverkning av kartor Bilder med bildtexter Frågor till ditt arbete Faktatext Reseberättelse (prov) Blädderblockspresentation Läsa och kommentera kamraters arbeten.

7 Statistisk jämförelse.
Du kommer att tilldelas ett arbetsblad av din SO-lärare. De tre första uppgifterna är obligatoriska. Svara så utförligt du kan med hjälp av diagram och övriga kunskaper.

8 Gör dina egna kartor. Du ska rita 3 kartor i A3 format för hand.
På en av kartorna ska namn på städer, berg, floder och sjöar sättas ut. På den andra ska vegetationsområden sättas ut. Rita dessutom in ditt land på en världsdelskarta och sätt ut omgivande länder.

9 Bilder och bildtexter. Du ska ha med minst tre bilder med bildtexter i ditt arbete. Bilderna ska vara handgjorda. Du får ha med ytterligare tre bilder. Bilderna skall förhöja kvalitén på arbetet. Texten skall beskriva det som händer på bilden

10 Faktatexten. Du ska beskriva ditt land ur olika perspektiv.
Du ska beskriva hur människorna lever. Du ska beskriva landets natur. Egna idéer och initiativ Använd olika källor

11 Reseberättelsen. Reseberättelsen kommer att skrivas vid ett bestämt tillfälle.(3-4 tim) Vid detta tillfälle får du använda allt material som du producerat. Reseberättelsen kommer att fungera som ett slags test.

12 Blädderblockspresentation.
Du ska göra en presentation av ditt land på ett blädderblock. Kartor, texter, bilder, diagram och en sammanfattning. Presentationen görs muntligt i en tvärgrupp.

13 Läsning av kamraters arbeten.
Ni kommer att, i grupper, läsa varandras arbeten. Ni ska kommentera kamraters arbeten efter given instruktion

14 Hur ska arbetet se ut? Intresseväckande framsida.
Några rader som gör läsaren nyfiken (inledning). Innehållsförteckning med sidhänvisningar. Faktadel med statistik. Egna reflektioner kring det land som du arbetet med samt en sammanfattning. Källförteckning.

15 Några tips från tidigare elever!
Kom igång direkt! Arbeta hemma! Spara allt du skriver på dator på två ställen! Använd tiden i skolan! Lyssna på din SO-lärare!


Ladda ner ppt "Våren 2009 Beskriv ett land Mathias Ahrn Jan-Eije Hammaräng."

Liknande presentationer


Google-annonser