Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 – Svenska

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 – Svenska"— Presentationens avskrift:

1 Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 – Svenska
Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt, såväl högt som tyst. När eleven inte förstår eller läser fel går eleven tillbaka i texten och läser om för att komma vidare i läsningen. Eleven återberättar grundläggande delar av handlingen i skönlitterära texter och beskriver och använder sig av innehållet i faktatexter och instruktioner. Dessutom relaterar eleven det lästa till egna erfarenheter. Eleven skriver berättelser, faktatexter och instruktioner läsligt för hand. Texterna kännetecknas av en tydlig handling och ett innehåll som klart framgår. I sina texter använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken och kan också stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Eleven gör enkla bearbetningar av sina texter samt anpassar med stöd av givna kriterier, innehåll och struktur till texttyp och genre. Utifrån något givet kriterium ger eleven även enkla omdömen om egna och andras texter. Eleven berättar muntligt om och beskriver vardagliga händelser så att innehåll och handling tydligt framgår. I samtal om frågor och ämnen hämtade från egna och andras erfarenheter, texter och bilder bidrar eleven genom att ställa enkla frågor, framföra egna åsikter och ge kommentarer. Eleven ger och tar emot muntliga instruktioner samt söker information i någon anvisad åldersanpassad källa och återger grundläggande delar av informationen med egna ord. Gertie Ekdahl Axelsson

2 Centralt innehåll i årskurs 1–3
Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden. Handstil och att skriva på dator. Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Alfabetet och alfabetisk ordning. Sambandet mellan ljud och bokstav Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften. Gertie Ekdahl Axelsson

3 Lgr 11 – Svenska Läsa ”Bornholm” F-klass, inkl Lexia Repetition i åk 1
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt, såväl högt som tyst. När eleven inte förstår eller läser fel går eleven tillbaka i texten och läser om för att komma vidare i läsningen. Eleven återberättar grundläggande delar av handlingen i skönlitterära texter och beskriver och använder sig av innehållet i faktatexter och instruktioner Dessutom relaterar eleven det lästa till egna erfarenheter Centralt innehåll i årskurs 1-3 ”Bornholm” F-klass, inkl Lexia Repetition i åk 1 Fonologisk (fonemisk ) medvetenhet Bokstavsgenomgångar F-klass; med lek, många sinnen, undersöka hur ljuden bildas… Tangentbordsträning, F-2 Skriva på datorn med tangentbordsljud F-2 Fonem-grafem-koppling Sambandet mellan ljud och bokstav Skriva på datorn med tangentbordsljud och talsyntes F-2 Gemensam och individuell läsning på anpassad nivå Automatiserad avkodning; fonologisk och ortografisk läsning Se under rubrik Berättande texter och sakprosatexter samt Innehållssökning Undervisning: olika genrer, skillnad prosa – faktatext Undervisning: lässtrategier F-2. Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll Gertie Ekdahl Axelsson

4 2011-06-01 Gertie Ekdahl Axelsson
Eleven skriver berättelser, faktatexter och instruktioner läsligt för hand Texterna kännetecknas av en tydlig handling och ett innehåll som klart framgår. I sina texter använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken och kan också stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter Eleven gör enkla bearbetningar av sina texter samt anpassar med stöd av givna kriterier, innehåll och struktur till texttyp och genre Utifrån något givet kriterium ger eleven även enkla omdömen om egna och andras texter Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Lgr 11 – Svenska Skriva Alfabetet och alfabetisk ordning Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden Handstil och att skriva på dator Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter Sambandet mellan ljud och bokstav Centralt innehåll i årskurs 1-3 Tangentbordsträning, F-2 Handskrivningsundervisning ht åk 2 Skriva texter på dator med tangentbordsljud och talsyntes. Skriva texter som har ett syfte; berättande såväl som faktatexter. Skriva texter på dator med tangentbordsljud och talsyntes. Skriva texter på dator med tangentbordsljud och talsyntes. Skriva tillsammans, diskutera och bearbeta sina skrivna texter med kamrater och med pedagoger. Använda stavningskontroll med StavaRex. Skriva texter på dator med tangentbordsljud och talsyntes.


Ladda ner ppt "Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 – Svenska"

Liknande presentationer


Google-annonser