Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldramöte Klass 3A Ht -14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldramöte Klass 3A Ht -14."— Presentationens avskrift:

1 Föräldramöte Klass 3A Ht -14

2 Gemensam samling i matsalen 18.30
Schema Tema Forntiden, Teknik Mål år 3 En läsande klass Nationella prov Utvecklingssamtal Läxor Delaktighet Övriga frågor Vi avslutar 20.00

3 13.15 14.40 13.15 14.40 13.15 Idrott röd grupp: måndag och torsdag blå grupp: onsdag och fredag Slöjd, träslöjd. Torsdag röd grupp blå grupp Bild onsdagar ojämna veckor Långdagar Tisdag och torsdag, caféet är nu öppet.

4 Mål matematik år 3 taluppfattning och tals användning geometri algebra
sannolikhet och statistik samband och förändring Mer än ”bara” matteboken ( tex; problemlösning, mattelyftet)

5 Mål svenska år 3

6 Mål engelska år 3 Förstå och tolka innehållet i talad engelska i olika slags texter. Formulera sig och kommunicera i tal och skrift Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang Reflektera över olika livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

7

8 Förankring i kursplanens syfte (Lgr 11)
Undervisningen skall stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva I undervisningen skall eleverna möta samt få kunskap om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter skall eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Undervisningen skall bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

9 Innehåll (Lgr 11) • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, (bilderböcker,) kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning//. • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer. • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

10 Kunskapskraven år 3 (Lgr 11)
• Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. • Eleven kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter. • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

11 Konkretisering av kunskapskraven
Du ska kunna använda de 5 olika läsförståelsestrategierna när du läser olika typer av text: -att förutsäga (Spågumman) -att ställa frågor (Reportern) -att utreda oklarheter (Detektiven) -att sammanfatta (Cowboy Jim) -att se inre bilder (Konstnären) Du ska kunna berätta om innehållet i texten muntligt. Du ska kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter.

12 Nationella prov 9 mars-15maj 2015 Proven ges i matematik och svenska.
De är framtagna av Uppsala och Stockholms universitet med uppdrag från Skolverket. Utgår inte från något speciellt arbetssätt, ett bedömningsstöd. Anpassning av proven Ledighet beviljas inte under provperioden.

13 Blodligan Vid slutet av gatan finns ett gammalt ödehus. Ingen har bott där på länge. Fönsterrutorna är sönderslagna och dörren hänger på sned. Gräset i trädgården är högt och träd och buskar ser vilda ut. På hösten är de gamla äppelträden fulla med äpplen. De stora killarna brukar smyga dit och sno äpplen. Tania och Teo har aldrig vågat gå in i trädgården. De har bara stått utanför och kikat in. Men i dag tänker de gå dit. Det känns ganska pirrigt. De håller varandra hårt i handen. – Tror du att vi vågar? säger Teo. Tänk om någon kommer! – Men det är ju ingen som bor där, säger Tania. Äpplena faller bara till marken och ruttnar. Det gör nog inget om vi tar några. – Hallå! Vart är ni på väg? skriker någon bakom dem. Det är Sam! Åh, att de skulle möta honom just nu. De blir alldeles stela.

14 http://www. su. se/polopoly_fs/1. 147850. 1379598298

15 Läxor

16 Vad betyder de här begreppen?

17

18

19

20

21

22

23 Syfte: retorik, ordförråd, gruppstärkande
Drama och lekar Syfte: retorik, ordförråd, gruppstärkande


Ladda ner ppt "Föräldramöte Klass 3A Ht -14."

Liknande presentationer


Google-annonser