Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna 28/9 - 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna 28/9 - 2011."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna 28/

2 Hålltider. 17:30 - 18:00. 18:00 - 18:15. 18:15 - 18:30. 18:30 - 18:45

3 Ikväll kommer ni att få se prova göra

4 Smartboard Smarttable Datorer Mandalas/Avslappning Bildspel Film Espresso Samarbetsövningar Fritidshems-information

5 Men först...

6 IUP och utvecklingssamtal
Om ni har dokumentation (skriftliga omdömen, individuell utvecklingsplan) från er gamla skola som ni vill delge oss så lämna en kopia till barnets mentor. och utvecklingssamtal Förskoleklassen har ett samtal per läsår. Vid frågor kontakta Micke. Ettor, Tvåor och Treor kommer att ha sina utvecklingssamtal under veckorna 43, 44 och 45.

7 Kontrollera och komplettera
klasslistan

8 Mentor. En mentor är den kontaktperson som ni har på Erla
Mentor ? En mentor är den kontaktperson som ni har på Erla. Allt för att kommunikationen ska bli så smidig som möjligt. En mentor är också den som ni träffar på utvecklingssamtal.

9 Utevistelse Hälsoprofilen! Simning Utflykter Kläder efter väder!
Raster Matsal

10 Tillsammans Hösten TEMA Ht-11 Uppfinningar ”Små frön”

11 Tema Tillsammans Syftet är att lära känna elever personal föräldrar
miljö arbetssätt grupp/grupper samt att utveckla förhållningssätt Målen i temat är att alla elever: har provat ett digitalt verktyg har gjort ett självporträtt med text och bild har deltagit aktivt i gruppstärkande aktiviteter har deltagit i arbetssättet/tankeverktyget PMI

12 Tema Hösten Sv: Läsa och skriva enklare former av faktatexter.
Använda sig av stor bokstav och punkt. Lyssna och återberätta. Ta muntliga instruktioner. Ma: Mätning av tid. Positionssystemet. Veckodagar, månader och almanacka. Id: Lekar och rörelse i natur- och utemiljö. Tema Hösten Entreprenöriellt lärande: Tänka på hur du tänker - PMI Fy: Stjärnhimlen och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. Sv: Läsa och skriva enklare former av faktatexter. Använda sig av stor bokstav och punkt. Lyssna och återberätta. Ta muntliga instruktioner. Bi: Jorden, solen och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Årsidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djur och växters livscykler och anpassningar till årstider. Modern teknik: Att ta verktyget i anspråk - barnet leker sig fram och undersöker datorn och de möjligheter den ger att uttrycka sig.

13 Tema Uppfinningar ? Detta tema är ej igång ännu och här är tanken att barnen är med och formar innehållet.

14 Lgr 11 Skollagen http://www.skolverket.se/publikationer?id=2618
Detta är en länk till en föräldrainformation om nya Läroplanen och Skollagen. Läs gärna! Vi diskuterar innehållet i Läroplan och Skollag med eleverna i deras lärande.


Ladda ner ppt "Välkomna 28/9 - 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser