Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldramöte 2012-09-19.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldramöte 2012-09-19."— Presentationens avskrift:

1 Föräldramöte

2 Schema

3 Svenska Matematik Tema
Mål för åk 3 Svenska Matematik Tema

4 Svenska läsa tala lyssna samtala
Läsa med flyt och återberätta. Kunna läsa faktatexter och diskutera om innehållet. Läsa instruktioner, ge instruktioner och följa dessa. Återberätta en händelse med röd tråd och ett målande språk. Kunna ställa frågor, lyssna. Ge kommentarer och framföra egna åsikter.

5 Svenska skriva Skriva olika texter med läslig handstil.
Stava vanligt förkommande ord rätt. Kunna använda stor bokstav, punkt och frågetecken i dina texter. Skriva enkla texter på datorn. Skriva berättande texter med beskrivande ord och tydlig inledning, handling och avslutning. Kunna använda stödord som hjälp när du skriver berättelser. Ge enkla omdömen om sina egna och andras texter. Kunna bearbeta sina texter utifrån tips du fått av andra. Samla fakta och redovisa den i en text. Kunna skriva en instruktion i rätt ordning.

6 Matematik tal och räkning
Talområdet Taluppfattning Jämföra och storleksordna Udda - jämna Hälften – dubbelt Uppskatta och rimlighet Mönster och talföljder Likhetstecknet och dess betydelse Samband mellan addition och subtraktion Samband mellan addition och multiplikation Samband mellan multiplikation och division Huvudräkning på de fyra räknesätten Skriftliga räknemetoder addition och subtraktion Problemlösning – visa hur du tänker Dela upp helheter - bråk

7 Geometri, mätningar och statistik
Geometriska begrepp Geometriska mönster Lägesord Geometriska figurer från olika håll Rita och avbilda geometriska figurer Bygga geometriska figurer efter instruktioner Tabeller och diagram Sannolikhet Symmetri Väga med kilogram och gram - Jämföra vikt Liter och deciliter Klockan, timme, minut, sekund – analog och digitalt År, månad, vecka, dygn Mäta längder m, dm, cm , mm och äldre måttenheter Uppskatta och jämföra Förstoring och förminskning

8 Tema Människans uppkomst Nordisk och antikens mytologi Istiden
Sten, brons, järnåldern Upplands Väsby kommun Jordgloben Mänskliga rättigheter – flytta mellan länder Experiment tex friktion, balans, tyngdkraft, sinnen Material och ämnen Kropp och hälsa Djur och natur i vårt närområde

9 Vandringen i Runsa Den 25 september
Skjutsar till Runsa Folke 3 st Grace 3 st Ellen 5 st Maja 6 st Ava 4 st Max 5 st Elsa 3 st Är det någon som tänker följa med under vandringen?

10 ”Om du vill få barnen att behålla fötterna på jorden, lägg lite ansvar på deras axlar”
Abigail Van Buren Ansvar I skolan Miljö Klassrum Matsal Hallen Idrottskläder Läxor Lappar Hemgång Hemma ???

11 Utvärdering Vi läser och signerar
Eleverna ska läsa sin utvärdering för er Föräldrar ska signera elevens utvärdering Inblick i elevens vecka och deras utveckling i skrift och tankar Veckomeddelande

12 Nationella prov Under vårterminen Undvik ledighet!

13 Utvecklingssamtal

14 Aktivitetsgrupper Sommar Höst Vinter Vår Anton Lill Simon Grace Gustav P Elsa Alexandra Maja Oliver Ella Folke Amar Gustav C Ellen Henrik Sofia Nellie Adam Marcus Max Ava Eliz Olivia

15 Läxor Veckomeddelande Läs- och skrivläxa Matematik
Tor-tis, med föräldrastöd & signatur Läs tillsammans Behovs tid torsdagar 13:40-14:20

16 Pilen åk 2

17 Bloggen

18 Fritids Hemgång Inget ringande, av fritidspersonalen, efter skoltid angående lek efter skoltid Luffarslöjd Värdesaker – nycklar och mobiler


Ladda ner ppt "Föräldramöte 2012-09-19."

Liknande presentationer


Google-annonser