Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är teknik?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är teknik?."— Presentationens avskrift:

1 Vad är teknik?

2 Vad är teknik? Definition: Med teknik menas att man medvetet tillverkar och använder ett föremål i ett bestämt syfte

3 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret
Eleven skall – kunna redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och ange några tänkbara drivkrafter bakom denna, – kunna analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle och individens livsvillkor, – kunna göra en teknisk konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar, – kunna identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system genom att ange de ingående komponenternas funktioner och inbördes relationer.

4 Under året Introduktionskurs -redovisas med prov
Göra en ritning och bygga en bro –praktiskt grupparbete Skriva om ett tekniskt system –enskilt skriftligt arbete Övrigt – praktiskt arbete på Glava Science Center, ritteknik, flytta hemifrån kurs och människa, samhälle och miljö

5 Analysmodell Användningsområde Teknisk funktion Historia Ergonomi
Teknisk pryl Användningsområde Teknisk funktion Historia Ergonomi Design

6 Läxa 1 Nästa vecka ska du ha med en teknisk pryl
Du ska analysera din tekniska pryl utifrån analys modellen . Du ska muntligt berätta detta för läraren och halva din klass. Användningsområde – Varför har den tillverkats? Teknisk funktion- Hur fungerar den? Historia- Hur såg den ut förr? Hur ser den ut i dag? Varför har den förändrats Ergonomi- Varför ser den ut som den gör? Användarvänlighet, form, material. Design- Varför ser den ut som den gör? Material, färg, form.

7 kunna redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och ange några tänkbara drivkrafter bakom denna, kunna analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle och individens livsvillkor,

8 Vilka konsekvenser har uppfinnandet av bilen gett?
Vilka konsekvenser har uppfinnandet gett? Är det en positiv eller negativ konsekvens? För vem? människa samhälle eller miljö Varför?


Ladda ner ppt "Vad är teknik?."

Liknande presentationer


Google-annonser