Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Designen gör tekniken mänsklig Sid

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Designen gör tekniken mänsklig Sid"— Presentationens avskrift:

1 Designen gör tekniken mänsklig Sid. 119-130

2 Det mesta är designat Design är mycket mer än bara ett tilltalande utseende. En bra produkt ska inte bara fungera tekniskt, den måste också vara lätt att använda. Den ska kunna tillverkas med en rimlig kostnad och arbetsinsats. Den ska även vara användarvänlig och gynna en hållbar utveckling. (Hållbar utveckling: en utveckling som  tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Man talar om tre olika dimensioner: socialt, ekonomiskt och ekologiskt.)

3 Vad en designer bör tänka på
God teknisk funktion Attraktivt utseende – färg, form och materialval ska göra att produkten blir behaglig att se på. Ergonomi – man ska kunna använda produkten på ett smidigt sätt och utan att någon skadas. Ekologi – produkten får inte vara miljöfarlig att tillverka och att använda. Materialet bör också kunna återvinnas och gynna en hållbar utveckling. Ekonomi – materialet får inte vara för dyrt och tillverkningen för tidskrävande Begriplighet – det ska vara lätt att förstå hur produkten ska användas Moderiktighet – produkten får inte verka gammal

4 Designern anpassar tekniken till människan
Designerns främsta uppgift är att anpassa tekniken till människan. Man måste inse hur människan fungerar både fysiskt och psykiskt. Dessutom måste designern naturligtvis ha sinne för färg och form, vara idérik och kreativ. En designer formger föremål. Men det kan även en konstnär eller konsthantverkare göra. För att markera skillnaden använder man ibland ordet industridesign om sådant som ska masstillverkas.

5 Många bestämmer utseende på saker
Konstnären arbetar renodlat med form och uttryck. Konsthantverkaren skapar prydnader och bruksföremål för hand. Arkitekten ritar funktionella och vackra byggnader. Industridesignern arbetar ofta i lag med att bestämma hur många av våra vardagsprodukter ska se ut. Saker som ska masstillverkas.

6 Du möter design varje dag
Vi tycker idag att det är självklart att våra vardagssaker är praktiska och inte alltför fula. Före 1950 var det inte så. Industritillverkade, massproducerade prylar var tråkiga – tillverkningen blev billigast så. Under 1950-talet kom en designexplosion. Bakom den låg handeln som ville utnyttja framtidstron och det växande välståndet. Design av vardagsprylar blev något självklart. Designen skulle ge god funktion och vackert utseende.

7 Kunglig design ”Den svenska designens fader” – Sigvard Bernadotte (kungens farbror) – var som mest aktiv för 40 år sedan, men ändå ser du nästan varje dag prov på hans verk. Känner du igen Rosti-skålarna eller mönstret på Perstorpsplattorna?

8 Ergonomisk design Svensk design av tekniska hjälpmedel för
personer med funktionsnedsättningar har blivit speciellt känd utomlands. Tidigare var tekniska hjälpmedel så fula och klumpiga att ingen ville använda dem. En annan viktig uppgift för designern är att förebygga arbetsskador. Ett exempel på detta är skrivbord som kan höjas och sänkas så att man kan växla mellan att arbeta stående och sittande.

9 Så här arbetar en designer
Idag är formgivning och produktutveckling ett lagarbete mellan olika experter. Innan idé blir en färdig produkt på marknaden, har mycket tid och pengar lagts ner. Man börjar med att undersöka om det finns liknande produkter och vilket intresse det finns hos konsumenterna. Man tar också reda på vad som är bra respektive dåligt med de tidigare produkterna.

10 Från skisser och modeller till tester
Designern börjar med att göra skisser av den nya produkten. När man har fått in synpunkter på skissen fortsätter arbetet med ritningen. Till slut finns det en skiss som ligger till grund för en modell. Modellen kan göras i olika skalor för att göra olika tester. Man gör sällan modellerna i rätt material utan kanske i lera, trä eller formsprutad plast. Fabriken behöver tillverkningsanvisningar Man tar fram tillverkningsanvisningar. Man beskriver färg och form men även vilka verktyg och maskiner som behövs. Marknadsföring och försäljning Under tiden marknadsförs produkten med reklam i tidningar, radio och TV och Internet. När produkten är färdigtillverkad återstår det att distribuera den till olika försäljningsställen.

11 Varför vi väljer en viss produkt
Designen påverkar konsumenten – utseendet hos en produkt har stor betydelse för om den blir en försäljningsframgång eller inte. För en designer är det inte tillräckligt att göra en produkt som är användarvänlig. Den måste vara attraktiv att köpa. Det som påverkar oss när vi väljer en produkt är: - pris och utseende - teknisk funktion och användarvänlighet - miljövänlighet - varumärket och image

12 Pris, märke och andras åsikter
En del tittar bara på pris. Andra jämför pris och kvalitet. För många är märket viktigt. Antingen vet man att det är ett kvalitetsmärke eller så har man har haft märket. För många är det mode med ett visst bestämt märke. Då spelar reklam en viktig roll för att skapa en viss ”image” kring ett varumärke. Vilken typ av reklam påverkar dig? Diskutera! Vad vänner och bekanta gillar och köper är också viktigt när man ska köpa något. Vad får er att köpa en produkt? Diskutera i klassen.

13 Designa en produkt - uppgift
Diskutera och gör uppgiften med samma person som du bygger bron med. Du får 30 min på dig. Diskutera sedan i helklass. Vad har den för funktion? Vem vänder sig den till? Utseende – färg, form och materialval. Hur ska du få produkten attraktiv? Gör en snabb skiss på ett papper. Ergonomi – är produkten smidig att använda? Kan du få några skador eller förslitningar av att använda den? Ekologi – är produkten miljöfarlig att tillverka eller att använda. Kan man återvinna materialet? Tänk på hållbar utveckling. Ekonomi – är materialet dyrt eller tillverkningen dyr/tidskrävande? Hur mycket kan man sälja produkten för? Kostar det att använda den? Begriplighet – är den lätt att använda? Moderiktighet – är den modern? Hur ska du öka produktens ”image”? På vilket sätt ska du få produkten att synas och att bli populär?


Ladda ner ppt "Designen gör tekniken mänsklig Sid"

Liknande presentationer


Google-annonser