Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bildtolkningar Hälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bildtolkningar Hälsa."— Presentationens avskrift:

1 Bildtolkningar Hälsa

2 Tidsplan 8:30-9:30 Bildtolkningar 9:30-10:00 Fika
10:00-10:45 ”Studiebesök” med frågor (se sista bilden i ppt:n) 10:45-11:15 Sammanställningar/forts. bildtolkningar 11:15-11:45 Återsamling – Redovisning OBS! Redovisningar v. 9

3 Vem är mannen på bilden? Vad gör han på dagarna? Hur känner han sig?
Skriv era svar här

4 Är en ”arbetsnarkoman” en otillfredsställd människa som döljer sin situation genom att fly in i arbetet? Vad kan ligga bakom detta beteende? (fråga tagen fr. sid. 112) Skriv svar här

5 Vad tänker ni när ni ser denna bilden?
Skriv svar här

6 När känner ni er som ”smajlisarna
När känner ni er som ”smajlisarna? Hur gör ni för att undvika att känna er så? Skriv svar här ”Smajlisar”

7 Vad tänker kvinnan på bilden? Varför tänker hon så?
Skriv svar här

8 Beskriv vad ni ser på bilden och vad det har med hälsa att göra
Beskriv vad ni ser på bilden och vad det har med hälsa att göra. Varför vill människor få massage? Skriv svar här

9 Vad tänker pojken? Vad kommer att hända?
Skriv svar här

10 Vad tänker flickan? Vågar hon hoppa?
Skriv svar här

11 Berätta kort om de här två killarna.
Skriv svar här

12 Vad gör er riktigt arga i jobbet och privat
Vad gör er riktigt arga i jobbet och privat? Kan ett par boxhandskar vara lösningen för att få utlopp för ilska? Varför? Varför inte? När skulle ni använda dem? Skriv svar här

13 Vad tycker ni att denna bild förmedlar? Förklara varför.
Skriv svar här

14 Hur tycker ni att livets kompass skulle kunna beskrivas
Hur tycker ni att livets kompass skulle kunna beskrivas? När är ni i behov av en sådan? Skriv svar här

15 I vilka situationer vänder ni taggarna utåt
I vilka situationer vänder ni taggarna utåt? I vilka situationer vänder vårdtagare taggarna utåt? Skriv svar här

16 Välj en bild (från bildspelet eller från Internet) som ni tycker utstrålar hälsa och en bild som ni tycker utstrålar ohälsa. Motivera era val.

17 Diskutera – hälsa Vad är hälsa?/Ohälsa?
Vad innebär det att vara hälsosam? Ohälsosam? Skriv era svar här

18 Diskutera – fritid Vad är fritid och vad bör man göra på fritiden?
Vem behöver fritid? Skriv era svar här

19 Kan självkänsla och hälsa höra ihop? Varför? Varför inte?
Skriv varför det hör ihop här Skriv varför det INTE hör ihop här

20 Blir man lätt bortglömd när man blir gammal?
Ja, eftersom… Nej, eftersom…

21 Vilken slags hälsa är viktigast?
Fysisk Psykisk Social Andlig Motivera ert svar här

22 Varför blir vi och andra så stressade?
Skriv svar här

23 Skriv svar här Skriv svar här
Hur kan man ta sig ur eller förebygga stress med hjälp av kunskap om holism? Hur kan ni använda kunskap om holism i ert kommande arbete som usk? Skriv svar här Skriv svar här

24 Hur anser ni att hälsoidealet ser ut?
Skriv svar här Bild?

25 ”Studiebesök” Apoteket/Ica/Willys Skriv era svar här Gym – ATC
Apoteket (öppet fr. kl. 9:00) /Ica/Willys Vem är ”normalkunden” som köper natur-läkemedel? Vilka naturläkemedel säljs det mest av? Vad drar ni för slutsatser av svaren ni har fått? Gym (ATC) Hur arbetar man med helhetssynen på gymmet? Apoteket/Ica/Willys Skriv era svar här Gym – ATC


Ladda ner ppt "Bildtolkningar Hälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser