Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Badrum i Knivstas nya äldreboende

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Badrum i Knivstas nya äldreboende"— Presentationens avskrift:

1 Badrum i Knivstas nya äldreboende
¤ Knivsta kommun bygger 96 lgh ¤ Projektets styrgrupp har beslutat om att badrummen utförs enl Bano konceptet som bygger på att den boende skall kunna klara sig själv under en längre tid. ¤ Den boende får hjälp i ”sin” lägenhet

2 Vad vill vi bygga? Vad vill vi bygga för badrum Personlig integritet
Klara sig själv längre, minskar arbetsbelastningen. Beslut om provbadrum BBR och Nya konceptet Bano LST, SN, BN, politiker, SKL, Rehab, Företrädare för de fackliga, Biståndshandläggare mfl…..dock inte AV Vissa frågor kräver klargörande

3 Vad gäller? Vad gäller? Arbetsmarknadsdepartementet, Minister: Sven Otto Littorin Regering och riksdag Uppdrag till AV att utfärda föreskrifter och allmänna råd Uppbyggnad av texten i AFS:en Kommentera att det finns en ny utgåva……..

4 Paragrafens lydelse Tvingande, sk skall krav Allmänna råd annan status……..

5 Enda måttangivelse som finns i anslutning till ”wc”
Behövs normalt ett fritt utrymme av minst 0,8m på båda sidor av säng eller toalettstol. Definitionsmässigt är ett utrymme en yta/volym och den anges oftast med 2 måttangivelser. Önskemål om att AV gör ett ”inspektionsbesök på våra provbadrum”

6 Ur brevväxling med AV Då detta är ett oerhört stort projekt för Knivsta kommun är det angeläget att det inte blir några bakslag i projektet varför det är önskvärt med en bedömning från Arbetsmiljöverkets sida av våra provbadrum innan definitivt beslut fattas om vilket badrum som skall väljas. Era synpunkter är högst väsentliga vid ställningstagandet av vilket badrum som skall produceras. Det stora antalet (96 st) gör att det är oerhört viktigt, för Knivsta kommun, att man ”satsar” på rätt produkt. Anledningen till att vi vänder oss till Arbetsmiljöverkets huvudkontor direkt är att distrikten enligt uppgift har mest resurser för att arbeta med tillsyn av redan befintliga arbetsplatser eftersom man är per definition en tillsynsmyndighet. Då detta inte är byggt ännu finner vi det lämpligare att fråga Er på centralnivå om vägledning. Mellan liggande telefonsamtal Vårt önskemål om att Arbetsmiljöverket gör en tillsynsbesiktning i våra provbadrum kvarstår. Er inställning till vår begäran verkar vara undvikande med skäl som att Ni inte kan "godkänna" något presumtivt. Frågan är inte om något skall godkännas eller ej utan vi vill ha en dialog med Er och få med Era synpunkter på "layouten" samt undanröja ev. misstag som kan vara inbyggda i provbadrummen. Vi har ett gemensamt samhällsansvar i denna fråga Telefonsamtalet handlade egentligen bara om att få till ett ”inspektionsbesök” Vilket avböjdes av AV.

7 Svar från AV I svaret förekommer ytterligare text som är baserade på ett professionellt tyckande, var hittar man stöd för detta tyckande eller hur skall man kunna utläsa vem som slutligen avgör vad som är bra eller dåligt. …kan innebära….. Utrymmet är inte tillräckligt….. …..det är trångt att kunna komma….. …..plats för rullstol på båda sidor om toaletten…..

8 Vad är en inspektion? Inspektionen är mer än bara kontroll
Normalt är våra inspektioner föranmälda med brev eller telefonsamtal och vi informerar då om vad inspektionen innebär och om var information finns att hämta på vår hemsida, till exempel broschyrer och checklistor som kan vara till hjälp när arbetsgivaren förbereder sig. Ett inspektionsbesök på arbetsplatsen är ett mycket viktigt tillfälle för dialog mellan inspektör, arbetsgivare och skyddsombud. Inspektören lyfter fram och åskådliggör de brister som finns i verksamheten. Inspektören förklarar också vilka riskerna är och informerar om vilka regler som gäller. Det innebär att inspektionsbesöket i praktiken ofta får formen av en instruktiv demonstration av åtgärdsbehoven samtidig som arbetsgivaren och skyddsombuden ges möjlighet att ställa frågor så att det fortsatta arbetet med att förbättra arbetsmiljön underlättas. Inspektören spelar vid besöket en viktig roll som kommunikatör för att få arbetsgivaren medveten om behovet av förbättringar och att ha ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete.

9 Vad säger AMV:s GD? Arbetsmiljöverkets inspektioner bestäms utifrån två utgångspunkter: Riskerna i arbetsmiljön ska vara betydande och besöken ska göra skillnad. -Vi inspekterar med andra ord arbetsplatser där vi kan åstadkomma störst nytta, säger generaldirektör Mikael Sjöberg. Våra inspektörer kan – och ska  - inte besöka alla landets för närvarande arbetsställen.

10 AV:s Regleringsbrev

11 Finns det prejudikat?

12 Så här blir det…….. Verksamheten har tagit fram en rutinbeskrivning för hur man skall agera i badrummet för att arbeta på ett ergonomiskt sätt


Ladda ner ppt "Badrum i Knivstas nya äldreboende"

Liknande presentationer


Google-annonser