Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsgivarens ansvar regleras i lag & föreskrifter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsgivarens ansvar regleras i lag & föreskrifter"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsgivarens ansvar regleras i lag & föreskrifter
Arbetsmiljölagen Lag om allmän försäkring Lag om sjuklön Lag om anställningsskydd 2004 Replik AB

2 Försäkringskassan upprättar
Rehabilitering & arbetsanpassning Uppföljning, översyn rutiner och mål Mål & behov Rutiner Uppgiftsfördelning Kunskap Uppföljning Efter 4 veckors sjukskrivning Upprepad korttidsfrånvaro Anställdes begäran Arbetsanpassning Arbetsträning Utbildning Rehabiliterings-utredning Åtgärder Försäkringskassan upprättar plan och samordnar Rehabiliteringsplanen (FK)

3 Förebyggande arbete Arbetsmiljölagen Föreskrifter AFS 2001:1
Systematiskt arbetsmiljöarbete Andra föreskrifter AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering

4 Sammanfattning av AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering
Dina skyldigheter Förklaring Mål Målen ska styra det praktiska arbetet. Ange konkreta mål. Behov Kartlägg vilka arbetsanpassnings- och rehabiliteringsbehov som finns i företaget. Rutiner Vem har kontakt med sjukskrivna, myndigheter och försäkringskassan? Skaffa rutiner runt rehabiliterings utredning, arbetsfördelning och omplacering. Rutiner för information och uppföljning. Uppgiftsfördelning Vem ska göra vad? Kunskaper & samarbete Utbilda och informera de anställda. Ta hjälp av expertresurser, exempelvis företagshälsovården. Samarbeta med berörda myndigheter och försäkringskassan Uppföljning Följ upp målen, rutinerna och verksamheten kring arbetsanpassning och rehabilitering.

5 Andra organisationer/
Samverkan mellan olika aktörer Försäkringskassan samordnar Sjukvård/primärvård Socialtjänst Fack, arbetskamrater Arbetsförmedling, AMI Företagshälsovård Chef/arbetsledare Personalfunktion Andra organisationer/ inrättningar

6 Sekretess Den som deltagit i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet har enligt arbetsmiljölagen tystnadsplikt Enligt lagen om sjuklön har även den som hanterar läkarintyg och sjukförsäkran från de anställda tystandsplikt I arbetsmiljölagen regleras även skyddsombudens tystnadsplikt.

7 Uppsägning En anställd som lider av en sjukdom har ett förstärkt anställningsskydd. Innan det ens kan bli frågan om en uppsägning måste arbetsgivaren ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. En anställd kan inte sägas upp enbart på grund av dennes sjukdom. Däremot kan en anställd sägas upp om sjukdomen medför att han inte kan utföra arbete av någon betydelse åt företaget Så länge rehabiliteringen pågår går det normalt inte att säga upp den anställde. Om den anställde utan något godtagbart skäl vägrar delta i rehabiliteringen innebär detta att arbetsgivaren fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. Saklig grund kan då föreligga.


Ladda ner ppt "Arbetsgivarens ansvar regleras i lag & föreskrifter"

Liknande presentationer


Google-annonser