Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PSYNK – Nuläge Östra Norrbotten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PSYNK – Nuläge Östra Norrbotten."— Presentationens avskrift:

1 PSYNK – Nuläge Östra Norrbotten

2 3 - år som Modellområde 4 kommuner och Landstinget Haparanda Kalix
Överkalix Övertorneå Norrbottens läns landsting

3 Organisation Styrgrupp Projektledare Haparanda Kalix Överkalix
Representanter från kommuner och NLL Lokal styrgrupp Projekt-ledare Lokal arbetsgrupp Projektledare t.o.m Haparanda Kalix Överkalix Övertorneå Projektledargrupp

4 I Modellområdesarbetet hade området en handlingsplan i fyra delar:
Förbättrad hjälp vid neuropsykiatriska problem → Utbildningar Förbättrat föräldrastöd → Utveckla familjecentraler → Familjens hus, Kalix och Haparanda Implementera Norrbusrutiner (överenskommelsen från 2008) → Checklista för samverkan kring barn och unga Före nätverksmötet Kräver mina iakttagelser någon åtgärd? Behövs fler än en kompetens/aktör för att bedöma behov och insatser hos barnet/den unge? Vad säger min chef? Vem talar med barnet/den unge och dennes föräldrar? Vad säger de? Vem gör kallelse och ordnar det praktiska kring nätverksmötet? Hur lägger vi upp nätverksmötet? Vem håller i det? Vem för anteckningar? Vem skriver Samordnad Individuell Plan (SIP)? Under och efter nätverksmötet Hur hanteras SIP? Är alla aktörer, barn och föräldrar klara över vad som ska göras? Är det klart med vem som gör vad? Är samordnarens uppdrag och roll klar? Är det klart när uppföljningen ska göras? Är alla nöjda med de insatser som planeras? Om inte – vad kan ytterligare göras? Vem gör avvikelserapport till vem, om det behövs?

5

6 Implementering av Norrbus avtalet med nätverksmöten
Rutiner har skapats Information till verksamheter om arbetssättet Utbildningar i nätverksteknik

7 Viktig del för att klargöra rutinerna för nätverksarbetet.
Checklista för samverkan kring barn och unga Före nätverksmötet Kräver mina iakttagelser någon åtgärd? Behövs fler än en kompetens/aktör för att bedöma behov och insatser hos barnet/den unge? Vad säger min chef? Vem talar med barnet/den unge och dennes föräldrar? Vad säger de? Vem gör kallelse och ordnar det praktiska kring nätverksmötet? Hur lägger vi upp nätverksmötet? Vem håller i det? Vem för anteckningar? Vem skriver Samordnad Individuell Plan (SIP)? Under och efter nätverksmötet Hur hanteras SIP? Är alla aktörer, barn och föräldrar klara över vad som ska göras? Är det klart med vem som gör vad? Är samordnarens uppdrag och roll klar? Är det klart när uppföljningen ska göras? Är alla nöjda med de insatser som planeras? Om inte – vad kan ytterligare göras? Vem gör avvikelserapport till vem, om det behövs? Det ”Gröna kortet” Viktig del för att klargöra rutinerna för nätverksarbetet.

8 1:a linjen 0-6 år BHV & BHV → BHV psykolog
Förskola → Jobbas med att utveckla samarbetet med BHV Primärvård Familjens hus 0-6 år – Kalix, Haparanda 6 år - skolålder Skola → Personal Skolhälsovård/Elevhälsa Socialtjänsten Barn och ungdomsmottagningen / BUP Ungdomsmottagning – Kalix, Haparanda Specialistnivå Barn- och ungdomsmottagningen Vuxenpsykiatrin

9 Arbetet med nätverksmöten – vid problem möjlighet att kalla till möte med andra kompetenser.
Primärvård Socialtjänsten Checklista för samverkan kring barn och unga Före nätverksmötet Kräver mina iakttagelser någon åtgärd? Behövs fler än en kompetens/aktör för att bedöma behov och insatser hos barnet/den unge? Vad säger min chef? Vem talar med barnet/den unge och dennes föräldrar? Vad säger de? Vem gör kallelse och ordnar det praktiska kring nätverksmötet? Hur lägger vi upp nätverksmötet? Vem håller i det? Vem för anteckningar? Vem skriver Samordnad Individuell Plan (SIP)? Under och efter nätverksmötet Hur hanteras SIP? Är alla aktörer, barn och föräldrar klara över vad som ska göras? Är det klart med vem som gör vad? Är samordnarens uppdrag och roll klar? Är det klart när uppföljningen ska göras? Är alla nöjda med de insatser som planeras? Om inte – vad kan ytterligare göras? Vem gör avvikelserapport till vem, om det behövs? MHV & BHV Förskola/skola Barn- och ungdomsmottagningen Skolhälsovård/ Elevhälsa Vuxenpsykiatrin

10 Fortsättning följer

11 Arbetet med nätverksmöten – vid problem möjlighet att kalla till möte med andra kompetenser.
Primärvård Socialtjänsten Checklista för samverkan kring barn och unga Före nätverksmötet Kräver mina iakttagelser någon åtgärd? Behövs fler än en kompetens/aktör för att bedöma behov och insatser hos barnet/den unge? Vad säger min chef? Vem talar med barnet/den unge och dennes föräldrar? Vad säger de? Vem gör kallelse och ordnar det praktiska kring nätverksmötet? Hur lägger vi upp nätverksmötet? Vem håller i det? Vem för anteckningar? Vem skriver Samordnad Individuell Plan (SIP)? Under och efter nätverksmötet Hur hanteras SIP? Är alla aktörer, barn och föräldrar klara över vad som ska göras? Är det klart med vem som gör vad? Är samordnarens uppdrag och roll klar? Är det klart när uppföljningen ska göras? Är alla nöjda med de insatser som planeras? Om inte – vad kan ytterligare göras? Vem gör avvikelserapport till vem, om det behövs? Faller inte inom socialtjänstens ansvar Har inte behov av BUM:s hjälp - Familjeteam? - Familjeterapeut? MHV & BHV Förskola/skola Barn- och ungdomsmottagningen Skolhälsovård/ Elevhälsa Vuxenpsykiatrin


Ladda ner ppt "PSYNK – Nuläge Östra Norrbotten."

Liknande presentationer


Google-annonser